Bảng giá

Pro1: 50.000 VND/tháng hoặc  500.000 VND/năm

Pro 2: 80.000 VND/tháng hoặc 800.000 VND/năm

Thông tin chuyển khoản:

Số Tài khoản: 19133563933012

Ngân hàng: Techcombank – Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam

Tên người hưởng: Công ty TNHH HP Toàn Cầu