FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

16/11/2017

Government - ON AMENDMENTS 122/2016/ND-CP ON EXPORT DUTY SCHEDULE, PREFERENTIAL IMPORT DUTY SCHEDULE AND LISTS OF COMMODITIES AND THEIR FLAT TAX RATES, COMPOUND TAX RATES AND OUTSIDE TARIFF QUOTA RATES

Hiệu lực 01/01/2018

01/09/2016

Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp và thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan

Hiệu lực 01/09/2016

16/11/2017

CHÍNH PHỦ - SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 122/2016/NĐ-CP NGÀY 01 THÁNG 9 NĂM 2016 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ BIỂU THUẾ XUẤT KHẨU, BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI, DANH MỤC HÀNG HÓA VÀ MỨC THUẾ TUYỆT ĐỐI, THUẾ HỖN HỢP, THUẾ NHẬP KHẨU NGOÀI HẠN NGẠCH THUẾ QUAN

Hiệu lực 01/01/2018

27/06/2017

Chính phủ - Đính chính Biểu thuế nhập khẩu

Hiệu lực 01/01/2018

01/09/2016

  THE GOVERNMENT——– SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAMIndependence – Freedom – Happiness————— No. 124/2016/ND-CP Hanoi, September 1, 2016   DECREE ON SPECIAL PREFERENTIAL IMPORT TARIFF IMPLEMENTING BILATERAL TRADE AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM AND THE GOVERNMENT OF

Hiệu lực 01/09/2016

TOP