FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

30/01/2015

Bộ Tài chính - QUY ĐỊNH CHI TIẾT THỦ TỤC CẤP CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ KHAI HẢI QUAN; CẤP VÀ THU HỒI MÃ SỐ NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN; TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CÔNG NHẬN VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI LÝ LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN

Hiệu lực 15/03/2015

15/01/2019

Tổng cục Hải quan - V/v thực hiện báo cáo tình hình hoạt động ĐLHQ

Hiệu lực 15/01/2019

15/01/2019

Tổng cục Hải quan - V/v gia hạn mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan

Hiệu lực 15/01/2019

26/08/2015

Tổng cục Hải quan - VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC THI CẤP CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ KHAI HẢI QUAN

Hiệu lực 26/08/2015

TOP
error: Content is protected !!