FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

13/03/2019

Tổng cục Hải quan - V/v chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu để gia công

Hiệu lực 13/03/2019

22/02/2019

Tổng cục Hải quan - V/v hướng dẫn chuyển đổi mục đích sử dụng hàng hóa của DNCX

Hiệu lực 22/02/2019

01/02/2019

Tổng cục Hải quan - V/v thủ tục hải quan đối với hoạt động sửa chữa, bảo hành, bảo dưỡng có thu phí và gia công giản đơn

Hiệu lực 01/02/2019

13/02/2017

Tổng cục Hải quan - V/v vướng mắc đối với hàng SXXK

Hiệu lực 13/02/2017

TOP
error: Content is protected !!