FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

24/11/2022

Thông báo 5052/TB-TCHQ năm 2022 về kết quả xác định trước mã số đối với Bộ phận của van điều khiển khí nạp để đóng mở bộ tối ưu khí nạp của động cơ ô tô (Đũa thép không gỉ SUS303) do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 24/11/2022

24/11/2022

Thông báo 5062/TB-TCHQ năm 2022 về kết quả xác định trước mã số đối với Hialcorb cold do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 24/11/2022

22/11/2022

Thông báo 4960/TB-TCHQ năm 2022 về kết quả xác định trước mã số đối với Xăng nhiệt phân thô - Raw pyrolysis Gasoline do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 22/11/2022

28/10/2022

Thông báo 4562/TB-TCHQ năm 2022 về kết quả xác định trước mã số đối với Bandpass Filter 3410MHz ~ 3800MHz do Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 28/10/2022

28/10/2022

Thông báo 4561/TB-TCHQ năm 2022 về kết quả xác định trước mã số đối với Bandpass Filter 3700MHz ~ 3800MHz do Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 28/10/2022

30/01/2015

BỘ TÀI CHÍNH - HƯỚNG DẪN VỀ PHÂN LOẠI HÀNG HÓA, PHÂN TÍCH ĐỂ PHÂN LOẠI HÀNG HÓA; PHÂN TÍCH ĐỂ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG, KIỂM TRA AN TOÀN THỰC PHẨM ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Hiệu lực 30/01/2015

09/02/2018

Tổng Cục Hải quan - V/v phân loại, xử lý thuế mặt hàng Collagen Gold

Hiệu lực 09/02/2018

12/08/2016

Tổng Cục Hải quan - V/v tạm dừng thực hiện TB số 6912/TB-TCHQ về phân loại mặt hàng Collagen Gold

Hiệu lực 12/08/2016

23/06/2017

Tổng cục Hải quan - V/v phân loại mặt hàng “Buonavit Baby” và “Buona Energia Oro”

Hiệu lực

09/05/2016

Tổng cục Hải quan - V/v phân loại mặt hàng là đồ uống có chứa collagen

Hiệu lực

13/05/2014

Tổng cục Hải quan - V/v phân loại mặt hàng nước hồng sâm Korean Red Ginseng

Hiệu lực

01/06/2018

Tổng cục Hải quan - V/v phân loại “điều hòa không khí, loại đặt sàn”

Hiệu lực 01/06/2018

01/06/2018

Tổng cục Hải quan - V/v phân loại “điều hòa không khí, loại đặt sàn”

Hiệu lực 01/06/2018

29/01/2019

Tổng cục Hải quan - V/v kiến nghị của Công ty Sản xuất Thương mại Tam Hữu

Hiệu lực 29/01/2019

23/11/2018

Tổng cục Hải quan - V/v kiến nghị của Công ty Sản xuất Thương mại Tam Hữu

Hiệu lực 23/11/2018

02/11/2017

Tổng cục Hải quan - V/v phân loại mặt hàng khai báo “Thực phẩm bảo vệ sức khỏe dạng lỏng”

Hiệu lực 02/11/2017

26/02/2021

BỘ TÀI CHÍNH ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 17/2021/TT-BTC Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2021 Tải văn bản đầy đủ tại đây: 17-2021-TT-BTC-pdf 17_2021_TT-BTC_doc

Hiệu lực 12/04/2021

TOP
error: Content is protected !!