FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

24/03/2023

Công văn 1310/TCHQ-TXNK năm 2023 về xác định mã HS và thuế suất đối với mặt hàng xe sát xi chạy trong phạm vi hẹp do Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 24/03/2023

14/03/2023

Thông báo 1107/TB-TCHQ năm 2023 về kết quả xác định trước mã số đối với Differin Cream 0,1% do Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 14/03/2023

06/03/2023

Thông báo 920/TB-TCHQ năm 2023 về kết quả xác định trước mã số đối với White ginger 774 do Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 06/03/2023

06/03/2023

Thông báo 924/TB-TCHQ năm 2023 về kết quả xác định trước mã số đối với hương cotton soft AD98419-OG do Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 06/03/2023

02/03/2023

Thông báo 879/TB-TCHQ năm 2023 về kết quả xác định trước mã số đối với Hạt nhựa Polypropolylene Homopolymerdo tái sinh P108N, dạng nguyên sinh, dạng hạt do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 02/03/2023

24/11/2022

Thông báo 5052/TB-TCHQ năm 2022 về kết quả xác định trước mã số đối với Bộ phận của van điều khiển khí nạp để đóng mở bộ tối ưu khí nạp của động cơ ô tô (Đũa thép không gỉ SUS303) do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 24/11/2022

24/11/2022

Thông báo 5062/TB-TCHQ năm 2022 về kết quả xác định trước mã số đối với Hialcorb cold do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 24/11/2022

22/11/2022

Thông báo 4960/TB-TCHQ năm 2022 về kết quả xác định trước mã số đối với Xăng nhiệt phân thô - Raw pyrolysis Gasoline do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 22/11/2022

28/10/2022

Thông báo 4562/TB-TCHQ năm 2022 về kết quả xác định trước mã số đối với Bandpass Filter 3410MHz ~ 3800MHz do Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 28/10/2022

28/10/2022

Thông báo 4561/TB-TCHQ năm 2022 về kết quả xác định trước mã số đối với Bandpass Filter 3700MHz ~ 3800MHz do Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 28/10/2022

12/04/2023

Thông báo 1714/TB-TCHQ năm 2023 về kết quả xác định trước mã số đối với Nút gọi y tá (thiết bị báo hiệu dùng cho bệnh nhân cần sự trợ giúp của y tá) do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 12/04/2023

12/04/2023

Thông báo 1715/TB-TCHQ năm 2023 về kết quả xác định trước mã số đối với Thuốc Tavanic do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 12/04/2023

12/04/2023

Thông báo 1704/TB-TCHQ năm 2023 về kết quả xác định trước mã số đối với Chất kết dính Epoxy LOCTITE ECCOBOND UF 3808 55MLEC do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 12/04/2023

11/04/2023

Thông báo 1663/TB-TCHQ năm 2023 về kết quả xác định trước mã số đối với gynofem do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 11/04/2023

11/04/2023

Thông báo 1672/TB-TCHQ năm 2023 về kết quả xác định trước mã số đối với xăng nhiệt phân giai đoạn 1 do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 11/04/2023

06/04/2023

Thông báo 1572/TB-TCHQ năm 2023 về kết quả xác định trước mã số đối với Bản mạch in điện tử nhiều lớp, in 2 mặt chưa được gắn linh kiện, model 6870C-099B, hàng mới 100% do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 06/04/2023

05/04/2023

Thông báo 1538/TB-TCHQ năm 2023 về kết quả xác định trước mã số đối với Robot tự hành AGV do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 05/04/2023

04/04/2023

Thông báo 1504/TB-TCHQ năm 2023 về kết quả xác định trước mã số đối với hạt thủy tinh, kích thước từ 0.045mm đến 0.3mm do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 04/04/2023

04/04/2023

Thông báo 1505/TB-TCHQ năm 2023 về kết quả xác định trước mã số đối với Textur-melt NW841 do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 04/04/2023

04/04/2023

Thông báo 1506/TB-TCHQ năm 2023 về kết quả xác định trước mã số đối với Kháng bù ngang (Shunt reactor) do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 04/04/2023

30/01/2015

BỘ TÀI CHÍNH - HƯỚNG DẪN VỀ PHÂN LOẠI HÀNG HÓA, PHÂN TÍCH ĐỂ PHÂN LOẠI HÀNG HÓA; PHÂN TÍCH ĐỂ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG, KIỂM TRA AN TOÀN THỰC PHẨM ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Hiệu lực 30/01/2015

09/02/2018

Tổng Cục Hải quan - V/v phân loại, xử lý thuế mặt hàng Collagen Gold

Hiệu lực 09/02/2018

12/08/2016

Tổng Cục Hải quan - V/v tạm dừng thực hiện TB số 6912/TB-TCHQ về phân loại mặt hàng Collagen Gold

Hiệu lực 12/08/2016

23/06/2017

Tổng cục Hải quan - V/v phân loại mặt hàng “Buonavit Baby” và “Buona Energia Oro”

Hiệu lực

09/05/2016

Tổng cục Hải quan - V/v phân loại mặt hàng là đồ uống có chứa collagen

Hiệu lực

13/05/2014

Tổng cục Hải quan - V/v phân loại mặt hàng nước hồng sâm Korean Red Ginseng

Hiệu lực

01/06/2018

Tổng cục Hải quan - V/v phân loại “điều hòa không khí, loại đặt sàn”

Hiệu lực 01/06/2018

01/06/2018

Tổng cục Hải quan - V/v phân loại “điều hòa không khí, loại đặt sàn”

Hiệu lực 01/06/2018

29/01/2019

Tổng cục Hải quan - V/v kiến nghị của Công ty Sản xuất Thương mại Tam Hữu

Hiệu lực 29/01/2019

23/11/2018

Tổng cục Hải quan - V/v kiến nghị của Công ty Sản xuất Thương mại Tam Hữu

Hiệu lực 23/11/2018

02/11/2017

Tổng cục Hải quan - V/v phân loại mặt hàng khai báo “Thực phẩm bảo vệ sức khỏe dạng lỏng”

Hiệu lực 02/11/2017

26/02/2021

BỘ TÀI CHÍNH ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 17/2021/TT-BTC Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2021 Tải văn bản đầy đủ tại đây: 17-2021-TT-BTC-pdf 17_2021_TT-BTC_doc

Hiệu lực 12/04/2021

TOP
error: Content is protected !!