FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

29/09/2022

Công điện 871/CĐ-TTg năm 2022 về chấn chỉnh, xử lý hành vi tiêu cực liên quan hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, thông quan hàng hóa tại các cửa khẩu biên giới đất liền do Thủ tướng Chính phủ điện

Hiệu lực 29/09/2022

22/05/2023

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 13/2023/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2023   QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH DANH MỤC PHẾ LIỆU ĐƯỢC

Hiệu lực 01/06/2023

20/12/2022

Quyết định 28/2022/QĐ-TTg

Hiệu lực 01/03/2023

08/07/2022

Danh mục cảng biển Việt Nam

Hiệu lực 08/07/2022

04/10/2021

Quyết định 1661/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế

Hiệu lực 04/10/2021

08/06/2022

Thông báo 169/TB-VPCP năm 2022 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tại cuộc họp về phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển tại thành phố Hồ Chí Minh do Văn phòng Chính phủ ban hành

Hiệu lực 08/06/2022

TOP
error: Content is protected !!