FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

25/03/2015

Bộ Tài chính - QUY ĐỊNH VỀ TRỊ GIÁ HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Hiệu lực 01/04/2015

01/02/2019

Tổng cục hải quan - V/v: Xác định trị giá hải quan

Hiệu lực 01/02/2019

21/11/2018

Cục thuế xuất nhập khẩu - V/v khoản điều chỉnh cộng TGHQ

Hiệu lực 21/11/2018

20/09/2018

Tổng cục Hải quan - V/v chi phí vận tải và các chi phí có liên quan đến việc vận chuyển

Hiệu lực 20/09/2018

20/06/2018

Tổng cục Hải quan - V/v chi phí vận tải và các chi phí có liên quan đến việc vận chuyển

Hiệu lực 20/06/2018

08/03/2018

Tổng cục Hải quan - V/v phí CIC, DO, vệ sinh container

Hiệu lực 08/03/2018

22/03/2017

Cục thuế xuất nhập khẩu - V/v vướng mắc về phí CIC

Hiệu lực 22/03/2017

25/10/2016

Tổng cục Hải quan - V/v phí CIC

Hiệu lực 25/10/2016

TOP