FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

10/09/2019

Tổng cục Hải Quan - V/v bàn giao máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng nhập khẩu

Hiệu lực 10/09/2019

21/08/2019

V/v kiểm soát máy móc, thiết bị, dây chuyền đã qua sử dụng nhập khẩu

Hiệu lực 21/08/2019

15/01/2019

Tổng cục Hải quan - V/v thời hạn thực hiện quy định NK máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng

Hiệu lực 15/01/2019

09/10/2019

Thủ tướng Chính phủ - QUY ĐỊNH VIỆC NHẬP KHẨU HÀNG HÓA THUỘC DANH MỤC SẢN PHẨM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐÃ QUA SỬ DỤNG CẤM NHẬP KHẨU ĐỂ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG GIA CÔNG SỬA CHỮA HÀNG HÓA THUỘC DANH MỤC SẢN PHẨM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐÃ QUA SỬ DỤNG CẤM NHẬP KHẨU CHO THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI ĐỂ TIÊU THỤ Ở NƯỚC NGOÀI

Hiệu lực 09/10/2019

19/04/2019

Thủ tướng Chính phủ - QUY ĐỊNH VIỆC NHẬP KHẨU MÁY MÓC, THIẾT BỊ, DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ ĐÃ QUA SỬ DỤNG

Hiệu lực 15/06/2019

16/07/2019

Bộ Khoa hoc và Công nghệ - V/v giải đáp vướng mắc thực hiện Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg ngày 19/04/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Hiệu lực 16/07/2019

TOP
error: Content is protected !!