FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

27/12/2017

Cục Xuất nhập khẩu - V/v C/O mẫu JV có ngày tàu chạy khác biệt so với vận đơn

Hiệu lực 27/12/2017

27/12/2017

CHÍNH PHỦ - BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT CỦA VIỆT NAM ĐỂ THỰC HIỆN HIỆP ĐỊNH GIỮA VIỆT NAM - NHẬT BẢN VỀ ĐỐI TÁC KINH TẾ GIAI ĐOẠN 2018-2023

Hiệu lực 01/01/2018

20/05/2014

Cục XNK - Bộ Công Thương - V/v vướng mắc C/O

Hiệu lực 20/05/2014

25/02/2011

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN - Tổng cục Hải Quan - V/v vướng mắc C/O mẫu AJ, JV

Hiệu lực 25/02/2011

18/05/2009

Bộ tài chính - THỰC HIỆN QUY TẮC XUẤT XỨ TRONG HIỆP ĐỊNH GIỮA NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ NHẬT BẢN VỀ ĐỐI TÁC KINH TẾ

Hiệu lực 02/07/2009

25/12/2008

BẢN DICH TIẾNG VIỆT (KHÔNG CHÍNH THỨC) HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC KINH TẾ GIỮA VIỆT NAM VÀ NHẬT BẢN (VJEPA)

Hiệu lực 01/10/2009

TOP
error: Content is protected !!