FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

06/03/2023

Công văn 1154/BCT-CN năm 2023 về đánh giá tác động của việc không áp dụng quy định về mức độ rời rạc đối với linh kiện ô tô nhập khẩu do Bộ Công Thương ban hành

Hiệu lực 06/03/2023

10/10/2022

Thông báo 257/TB-BCT năm 2022 về in Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa trên giấy A4 thông thường do Bộ Công thương ban hành

Hiệu lực 10/10/2022

26/09/2022

Công văn 5729/BCT-XNK năm 2022 bãi bỏ thủ tục cấp phép nhập khẩu thuốc lá bán tại cửa hàng miễn thuế do Bộ Công thương ban hành

Hiệu lực 26/09/2022

19/05/2022

Công văn 2686/BCT-AP năm 2022 về phối hợp triển khai biện pháp nâng cao hiệu suất thông quan tại cửa khẩu biên giới phía Bắc thời gian tới do Bộ Công thương ban hành

Hiệu lực 19/05/2022

23/12/2021

CÔNG VĂN 8297/BCT-XNK NĂM 2021 VỀ HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU, THÔNG QUAN HÀNG HÓA QUA CÁC CỬA KHẨU BIÊN GIỚI PHÍA BẮC DO BỘ CÔNG THƯƠNG BAN HÀNH

Hiệu lực 23/12/2021

24/11/2021

CÔNG VĂN 7458/BCT-XNK NĂM 2021 VỀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP KHUYẾN KHÍCH XUẤT KHẨU CHÍNH NGẠCH QUA CÁC CỬA KHẨU QUỐC TẾ, CỬA KHẨU CHÍNH DO BỘ CÔNG THƯƠNG BAN HÀNH

Hiệu lực 24/11/2021

25/11/2021

CÔNG VĂN 7487/BCT-XNK NĂM 2021 SỬA ĐỔI NGHỊ ĐỊNH 107/2018/NĐ-CP VỀ KINH DOANH XUẤT KHẨU GẠO DO BỘ CÔNG THƯƠNG BAN HÀNH

Hiệu lực 25/11/2021

25/11/2021

CÔNG VĂN 800/XNK-XXHH NĂM 2021 Cấp C/O mẫu D có con dấu và chữ ký điện tử

Hiệu lực 25/11/2021

18/01/2023

Quyết định 84/QĐ-BCT năm 2023 về kết quả rà soát nhà xuất khẩu mới trong vụ việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với sản phẩm thép hợp kim hoặc không hợp kim được cán phẳng, được sơn từ Đại Hàn Dân Quốc và Trung Hoa (mã vụ việc: NR02.AD04) do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Hiệu lực 03/03/2023

12/07/2022

Quyết định 1377/QĐ-BCT năm 2022 về gia hạn thời hạn rà soát cuối kỳ việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số mặt hàng thép hình chữ H có xuất xứ từ Trung Hoa (Vụ việc ER01.AD03) do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Hiệu lực 12/07/2022

13/05/2022

Quyết định 928/QĐ-BCT năm 2022 về đính chính Quyết định 2302/QĐ-BCT do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Hiệu lực 13/05/2022

23/11/2021

QUYẾT ĐỊNH 2644/QĐ-BCT NĂM 2021 VỀ ÁP DỤNG THUẾ CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ CHÍNH THỨC ĐỐI VỚI MỘT SỐ SẢN PHẨM SORBITOL CÓ XUẤT XỨ TỪ ẤN ĐỘ, IN-ĐÔ-NÊ-XI-A VÀ TRUNG HOA DO BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG BAN HÀNH

Hiệu lực 23/11/2021

13/10/2021

QUYẾT ĐỊNH 2302/QĐ-BCT NĂM 2021 VỀ ÁP DỤNG THUẾ CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ CHÍNH THỨC ĐỐI VỚI MỘT SỐ SẢN PHẨM SỢI DÀI LÀM TỪ POLYESTER CÓ XUẤT XỨ TỪ CỘNG HÒA NHÂN DÂN TRUNG HOA, CỘNG HÒA ẤN ĐỘ, CỘNG HÒA IN-ĐÔ-NÊ-XI-A VÀ MA-LAI-XI-A DO BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG BAN HÀNH

Hiệu lực 16/10/2021

01/09/2021

QUYẾT ĐỊNH 2091/QĐ-BCT NĂM 2021 VỀ ĐIỀU TRA ÁP DỤNG BIỆN PHÁP CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ ĐỐI VỚI SẢN PHẨM BÀN, GHẾ CÓ XUẤT XỨ TỪ CỘNG HÒA NHÂN DÂN TRUNG HOA VÀ MA-LAI-XI-A DO BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG BAN HÀNH

Hiệu lực 01/09/2021

31/08/2021

QUYẾT ĐỊNH 2080/QĐ-BCT NĂM 2021 VỀ ÁP DỤNG CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ TẠM THỜI ĐỐI VỚI MỘT SỐ SẢN PHẨM SỢI DÀI LÀM TỪ POLYESTER CÓ XUẤT XỨ TỪ CỘNG HÒA NHÂN DÂN TRUNG HOA, CỘNG HÒA ẤN ĐỘ, CỘNG HÒA IN-ĐÔ-NÊ-XI-A VÀ MA-LAI-XI-A DO BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG BAN HÀNH

Hiệu lực 03/09/2021

24/08/2020

BỘ CÔNG THƯƠNG - QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT VÀ CÔNG BỐ DANH SÁCH “DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU UY TÍN” NĂM 2019

Hiệu lực 24/08/2020

04/03/2014

Hotline: 08 8611 5726, tư vấn HS, thuế, thủ tục nhập khẩu, vận chuyển quốc tế nhanh gọn, tiết kiệm thời gian và chi phí - Công ty HP Toàn Cầu

Hiệu lực 04/03/2014

30/07/2019

Bộ Công Thương - QUY ĐỊNH QUY TẮC XUẤT XỨ HÀNG HÓA TRONG HIỆP ĐỊNH KHUNG VỀ HỢP TÁC KINH TẾ TOÀN DIỆN GIỮA HIỆP HỘI CÁC QUỐC GIA ĐÔNG NAM Á VÀ NƯỚC CỘNG HÒA NHÂN DÂN TRUNG HOA

Hiệu lực 12/09/2019

14/08/2020

BỘ CÔNG THƯƠNG - SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CÁC THÔNG TƯ QUY ĐỊNH THỰC HIỆN QUY TẮC XUẤT XỨ HÀNG HÓA TRONG HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI HÀNG HÓA ASEAN

Hiệu lực 27/09/2020

22/01/2024

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC XUẤT NHẬP KHẨU THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG

Hiệu lực 15/02/2024

31/03/2023

BỘ CÔNG THƯƠNG - THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU QUY ĐỊNH DANH MỤC CHI TIẾT THEO MÃ SỐ HS CỦA HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU BAN HÀNH KÈM THEO MỘT SỐ THÔNG TƯ CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Hiệu lực 16/05/2023

20/02/2023

Thông tư 04/2023/TT-BCT quy định về áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu, trứng gia cầm có xuất xứ từ các nước thành viên của Liên minh Kinh tế Á - Âu trong giai đoạn 2023-2027 do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Hiệu lực 20/02/2023

23/12/2022

Thông tư 37/2022/TT-BCT về quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện ASEAN - Nhật Bản do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Hiệu lực 01/03/2023

18/02/2022

Thông tư 05/2022/TT-BCT quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực (RCEP).

Hiệu lực 04/04/2022

15/12/2021

THÔNG TƯ 23/2021/TT-BCT NGÀY 15/12/2021 QUY ĐỊNH VỀ DANH MỤC CHỦNG LOẠI, TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG KHOÁNG SẢN XUẤT KHẨU DO BỘ CÔNG THƯƠNG QUẢN LÝ

Hiệu lực 01/02/2022

16/12/2021

THÔNG TƯ 24/2021/TT-BCT QUY ĐỊNH VỀ NGUYÊN TẮC ĐIỀU HÀNH NHẬP KHẨU THEO HẠN NGẠCH THUẾ QUAN ĐỐI VỚI MẶT HÀNG MUỐI, TRỨNG GIA CẦM VÀ THUỐC LÁ NGUYÊN LIỆU NĂM 2022 DO BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG BAN HÀNH

Hiệu lực 01/02/2022

10/12/2021

THÔNG TƯ 21/2021/TT-BCT QUY ĐỊNH VỀ CỬA KHẨU NHẬP KHẨU Ô TÔ CHỞ NGƯỜI DƯỚI 16 CHỖ NGỒI DO BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG BAN HÀNH

Hiệu lực 24/01/2022

28/12/2017

THÔNG TƯ 32/2017/TT-BCT VỀ HƯỚNG DẪN LUẬT HÓA CHẤT VÀ NGHỊ ĐỊNH 113/2017/NĐ-CP HƯỚNG DẪN LUẬT HÓA CHẤT DO BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG BAN HÀNH

Hiệu lực 28/12/2017

29/10/2021

THÔNG TƯ 14/2021/TT-BCT HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO GIỮA VIỆT NAM VÀ LIÊN HIỆP VƯƠNG QUỐC ANH VÀ BẮC AI-LEN VỀ PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI DO BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG BAN HÀNH

Hiệu lực 15/12/2021

18/12/2019

BỘ CÔNG THƯƠNG ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 42/2019/TT-BCT Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2019   THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ CHẾ

Hiệu lực 05/02/2020

15/08/2018

THÔNG TƯ 41/2019/TT-BCT BỔ SUNG DANH MỤC CHI TIẾT THEO MÃ SỐ HS CỦA HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU QUY ĐỊNH TẠI THÔNG TƯ CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG

Hiệu lực 01/10/2018

06/07/2021

BỘ CÔNG THƯƠNG - QUYẾT ĐỊNH ÁP DỤNG THUẾ CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ TẠM THỜI ĐỐI VỚI MỘT SỐ SẢN PHẨM SORBITOL CÓ XUẤT XỨ TỪ CỘNG HÒA NHÂN DÂN TRUNG HOA, CỘNG HÒA ẤN ĐỘ VÀ CỘNG HÒA IN-ĐÔ-NÊ-XI-A

Hiệu lực 13/07/2021

22/07/2020

BỘ CÔNG THƯƠNG - QUYẾT ĐỊNH ÁP DỤNG THUẾ CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ CHÍNH THỨC ĐỐI VỚI MỘT SỐ SẢN PHẨM BỘT NGỌT CÓ XUẤT XỨ TỪ CỘNG HÒA NHÂN DÂN TRUNG HOA VÀ CỘNG HÒA IN-ĐÔ-NÊ-XI-A

Hiệu lực 23/07/2020

24/10/2019

BỘ CÔNG THƯƠNG - QUYẾT ĐỊNH ÁP DỤNG THUẾ CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ ĐỐI VỚI MỘT SỐ SẢN PHẨM THÉP HỢP KIM HOẶC KHÔNG HỢP KIM ĐƯỢC CÁN PHẲNG, ĐƯỢC SƠN CÓ XUẤT XỨ TỪ NƯỚC CỘNG HÒA NHÂN DÂN TRUNG HOA VÀ NƯỚC ĐẠI HÀN DÂN QUỐC

Hiệu lực 24/10/2019

20/11/2019

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG PHỤ LỤC CỦA THÔNG BÁO VỀ DANH SÁCH CÁC NƯỚC/VÙNG LÃNH THỔ ĐƯỢC MIỄN TRỪ ÁP DỤNG BIỆN PHÁP TỰ VỆ CHÍNH THỨC TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 4086/QĐ-BCT NGÀY 30 THÁNG 10 NĂM 2018 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG VỀ KẾT QUẢ RÀ SOÁT GIỮA KỲ VIỆC ÁP DỤNG BIỆN PHÁP TỰ VỆ

Hiệu lực 20/11/2019

TOP
error: Content is protected !!