FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

17/05/2021

BỘ TÀI CHÍNH - QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ TRONG HOẠT ĐỘNG KIỂM DỊCH VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT THUỘC LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP

Hiệu lực 05/07/2021

23/04/2019

Tổng cục Hải quan - V/v vướng mắc thực hiện Thông tư số 21/2017/TT-BCT ngày 23/10/2017 của Bộ Công thương

Hiệu lực 23/04/2019

04/03/2019

BỘ CÔNG THƯƠNG - QUY ĐỊNH VỀ NGUYÊN TẮC ĐIỀU HÀNH HẠN NGẠCH THUẾ QUAN NHẬP KHẨU ĐỐI VỚI MẶT HÀNG MUỐI, TRỨNG GIA CẦM NĂM 2019

Hiệu lực 17/04/2019

07/12/2023

Bộ Công Thương - V/v hoạt động mua bán hàng hóa của thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam

Hiệu lực 07/12/2023

15/01/2018

Chính Phủ - QUY ĐỊNH CHI TIẾT LUẬT THƯƠNG MẠI VÀ LUẬT QUẢN LÝ NGOẠI THƯƠNG VỀ HOẠT ĐỘNG MUA BÁN HÀNG HÓA VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN TRỰC TIẾP ĐẾN MUA BÁN HÀNG HÓA CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI, TỔ CHỨC KINH TẾ CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

Hiệu lực 15/01/2018

24/12/2013

Bộ Công Thương - CÔNG BỐ LỘ TRÌNH THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG MUA BÁN HÀNG HÓA VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN TRỰC TIẾP ĐẾN MUA BÁN HÀNG HÓA CỦA DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

Hiệu lực 05/02/2014

31/05/2007

Chính Phủ - QUY ĐỊNH VỀ QUYỀN XUẤT KHẨU, QUYỀN NHẬP KHẨU CỦA THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI KHÔNG CÓ HIỆN DIỆN TẠI VIỆT NAM

Hiệu lực 08/07/2007

22/05/2023

Thủ tướng Chính phủ - BAN HÀNH DANH MỤC PHẾ LIỆU ĐƯỢC PHÉP NHẬP KHẨU TỪ NƯỚC NGOÀI LÀM NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT

Hiệu lực 01/06/2023

20/12/2022

Thủ tướng Chính Phủ - SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 18/2019/QĐ-TTG NGÀY 19 THÁNG 4 NĂM 2019 QUY ĐỊNH VIỆC NHẬP KHẨU MÁY MÓC, THIẾT BỊ, DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ ĐÃ QUA SỬ DỤNG

Hiệu lực 01/03/2023

04/10/2021

Quyết định 1661/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế

Hiệu lực 04/10/2021

24/09/2020

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ - BAN HÀNH DANH MỤC PHẾ LIỆU ĐƯỢC PHÉP NHẬP KHẨU TỪ NƯỚC NGOÀI LÀM NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT

Hiệu lực 15/11/2020

25/05/2020

CHÍNH PHỦ - SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 122/2016/NĐ-CP NGÀY 01 THÁNG 9 NĂM 2016 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ BIỂU THUẾ XUẤT KHẨU, BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI, DANH MỤC HÀNG HÓA VÀ MỨC THUẾ TUYỆT ĐỐI, THUẾ HỖN HỢP, THUẾ NHẬP KHẨU NGOÀI HẠN NGẠCH THUẾ QUAN VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 125/2017/NĐ-CP NGÀY 16 THÁNG 11 NĂM 2017 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 122/2016/NĐ-CP

Hiệu lực 10/07/2020

16/11/2017

Government - ON AMENDMENTS 122/2016/ND-CP ON EXPORT DUTY SCHEDULE, PREFERENTIAL IMPORT DUTY SCHEDULE AND LISTS OF COMMODITIES AND THEIR FLAT TAX RATES, COMPOUND TAX RATES AND OUTSIDE TARIFF QUOTA RATES

Hiệu lực 01/01/2018

01/09/2016

Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp và thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan

Hiệu lực 01/09/2016

16/11/2017

CHÍNH PHỦ - SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 122/2016/NĐ-CP NGÀY 01 THÁNG 9 NĂM 2016 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ BIỂU THUẾ XUẤT KHẨU, BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI, DANH MỤC HÀNG HÓA VÀ MỨC THUẾ TUYỆT ĐỐI, THUẾ HỖN HỢP, THUẾ NHẬP KHẨU NGOÀI HẠN NGẠCH THUẾ QUAN

Hiệu lực 01/01/2018

27/06/2017

Chính phủ - Đính chính Biểu thuế nhập khẩu

Hiệu lực 01/01/2018

01/07/2016

CHÍNH PHỦ - NGHỊ ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ HÓA CHẤT, CHẾ PHẨM DIỆT CÔN TRÙNG, DIỆT KHUẨN DÙNG TRONG LĨNH VỰC GIA DỤNG VÀ Y TẾ

Hiệu lực 01/07/2016

25/12/2023

Tổng cục Hải quan - VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢNG TƯƠNG QUAN MÃ SỐ THỐNG KÊ VÀ MÃ SỐ HÀNG HÓA

Hiệu lực 06/12/2023

25/09/2023

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÀ BÃI BỎ MỘT SỐ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM DO BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ BAN HÀNH

Hiệu lực 09/11/2023

28/12/2018

BỘ Y TẾ - BAN HÀNH DANH MỤC DƯỢC LIỆU; CÁC CHẤT CHIẾT XUẤT TỪ DƯỢC LIỆU, TINH DẦU LÀM THUỐC; THUỐC CỔ TRUYỀN, THUỐC DƯỢC LIỆU XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU ĐƯỢC XÁC ĐỊNH MÃ SỐ HÀNG HÓA THEO DANH MỤC HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU VIỆT NAM

Hiệu lực 01/07/2019

01/07/2016

CHÍNH PHỦ - NGHỊ ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ HÓA CHẤT, CHẾ PHẨM DIỆT CÔN TRÙNG, DIỆT KHUẨN DÙNG TRONG LĨNH VỰC GIA DỤNG VÀ Y TẾ

Hiệu lực 01/07/2016

25/12/2018

THÔNG TƯ 35/2018/TT-BNNPTNT SỬA ĐỔI THÔNG TƯ 25/2016/TT-BNNPTNT VỀ KIỂM DỊCH ĐỘNG VẬT

Hiệu lực 10/02/2019

Hotline: 08 8611 5726, tư vấn HS, thuế, thủ tục xuất/nhập khẩu , vận chuyển quốc tế nhanh gọn, tiết kiệm thời gian và chi phí - Công ty HP Toàn Cầu

Hiệu lực

Hotline: 08 8611 5726, tư vấn HS, thuế, thủ tục xuất/nhập khẩu hàng hóa , vận chuyển quốc tế nhanh gọn, tiết kiệm thời gian và chi phí - Công ty HP Toàn Cầu

Hiệu lực

25/12/2018

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN - SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 26/2016/TT-BNNPTNT NGÀY 30/6/2016 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN QUY ĐỊNH VỀ KIỂM DỊCH ĐỘNG VẬT, SẢN PHẨM ĐỘNG VẬT THỦY SẢN

Hiệu lực 10/02/2019

28/12/2018

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - QUY ĐỊNH MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU GIỐNG CÂY TRỒNG, GIỐNG VẬT NUÔI, NGUỒN GEN CÂY TRỒNG; NHẬP KHẨU THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT VÀ NHẬP KHẨU VẬT THỂ TRONG DANH MỤC VẬT THỂ THUỘC DIỆN KIỂM DỊCH THỰC VẬT PHẢI PHÂN TÍCH NGUY CƠ DỊCH HẠI TRƯỚC KHI NHẬP KHẨU VÀO VIỆT NAM

Hiệu lực 01/01/2019

30/06/2016

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN - QUY ĐỊNH VỀ KIỂM DỊCH ĐỘNG VẬT, SẢN PHẨM ĐỘNG VẬT THỦY SẢN

Hiệu lực 15/08/2016

30/10/2014

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN - QUY ĐỊNH TRÌNH TỰ, THỦ TỤC KIỂM DỊCH THỰC VẬT NHẬP KHẨU, XUẤT KHẨU, QUÁ CẢNH VÀ SAU NHẬP KHẨU VẬT THỂ THUỘC DIỆN KIỂM DỊCH THỰC VẬT

Hiệu lực 01/01/2015

20/07/2012

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN - BAN HÀNH DANH MỤC ĐỐI TƯỢNG KIỂM DỊCH THỦY SẢN, SẢN PHẨM THỦY SẢN; DANH MỤC THỦY SẢN, SẢN PHẨM THỦY SẢN THUỘC DIỆN PHẢI KIỂM DỊCH

Hiệu lực 03/09/2012

15/08/2018

QUYẾT ĐỊNH 2284/QĐ-BKHCN 2018 CÔNG BỐ BẢNG MÃ HS PHƯƠNG TIỆN ĐO NHÓM 2 PHẢI PHÊ DUYỆT MẪU

Hiệu lực 15/08/2018

09/12/2021

THE GOVERNMENT ——– SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM Independence – Freedom – Happiness ————— No. 111/2021/ND-CP Hanoi, December 09, 2021 DECREE AMENDMENTS TO SOME ARTICLES OF GOVERNMENT’S DECREE 43/2017/ND-CP dated April 14, 2017 on goods Labels Pursuant to the Law on organisation of

Hiệu lực 15/02/2022

30/12/2023

Hướng dẫn ghi thành phần dinh dưỡng, giá trị dinh dưỡng trên nhãn thực phẩm

Hiệu lực 15/02/2024

09/12/2021

NGHỊ ĐỊNH 111/2021/NĐ-CP SỬA ĐỔI NGHỊ ĐỊNH 43/2017/NĐ-CP VỀ NHÃN HÀNG HÓA

Hiệu lực 15/02/2022

14/04/2017

Chính phủ - VỀ NHÃN HÀNG HÓA

Hiệu lực 01/06/2017

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8252:2015 VỀ NỒI CƠM ĐIỆN - HIỆU SUẤT NĂNG LƯỢNG

Hiệu lực

27/03/2024

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 33/2024/NĐ-CP Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2024   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VIỆC THỰC HIỆN CÔNG ƯỚC CẤM

Hiệu lực 19/05/2024

08/03/2019

NGHỊ ĐỊNH 26/2019/NĐ-CP HƯỚNG DẪN LUẬT THỦY SẢN

Hiệu lực 25/04/2019

13/09/2021

NGHỊ ĐỊNH 83/2021/NĐ-CP VỀ BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT CỦA VIỆT NAM ĐỂ THỰC HIỆN BẢN THỎA THUẬN THÚC ĐẨY THƯƠNG MẠI SONG PHƯƠNG GIỮA VIỆT NAM - CAMPUCHIA GIAI ĐOẠN 2021-2022

Hiệu lực 13/09/2021

30/09/2009

QUY CHUẨN QUỐC GIA QCVN 4:2009/BKHCN AN TOÀN THIẾT BỊ ĐIỆN VÀ ĐIỆN TỬ

Hiệu lực 30/09/2009

20/07/2022

Ngày 20/7/2022 Bộ trưởng Bộ TT&TT ban hành Thông tư 10/2022/TT-BTTTT sửa đổi Thông tư 13/2018/TT-BTTTT về Danh mục sản phẩm an toàn thông tin mạng nhập khẩu theo giấy phép và trình tự, thủ tục, hồ sơ cấp Giấy phép nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng.

Hiệu lực 15/09/2022

09/07/2019

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG - THÔNG TƯ QUY ĐỊNH DANH MỤC SẢN PHẨM, HÀNG HÓA CÓ KHẢ NĂNG GÂY MẤT AN TOÀN THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Hiệu lực 01/09/2019

02/12/2011

Bộ Thông tin và Truyền thông - V/v có ý kiến về nội dung vướng mắc trong công tác hải quan về xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh

Hiệu lực 02/12/2011

28/12/2018

Bộ Thông tin và Truyền thông - BAN HÀNH DANH MỤC HÀNG HÓA NHẬP KHẨU, XUẤT KHẨU TRONG LĨNH VỰC IN, PHÁT HÀNH XUẤT BẢN PHẨM

Hiệu lực 12/02/2019

TOP
error: Content is protected !!