FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

17/06/2010

THE NATIONAL ASSEMBLY ——- SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM Independence – Freedom – Happiness ——— No. 55/2010/QH 12 Hanoi, June 17, 2010 LAW ON FOOD SAFETY Pursuant to the 1992 Constitution of the Socialist Republic of Vietnam, which was amended and

Hiệu lực 01/07/2011

15/05/2018

NGHỊ ĐỊNH 76/2018/NĐ-CP HƯỚNG DẪN LUẬT CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

Hiệu lực 01/07/2018

24/11/2015

BỘ LUẬT DÂN SỰ 2015

Hiệu lực 01/01/2017

30/03/2021

Quốc Hội - Luật Phòng chống ma túy

Hiệu lực 01/01/2022

10/12/2018

VĂN PHÒNG QUỐC HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 30/VBHN-VPQH Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2018   LUẬT CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HÓA Luật Chất lượng sản phẩm,

Hiệu lực 10/12/2018

17/11/2020

Quốc Hội - Luật Bảo vệ Môi trường

Hiệu lực 01/01/2022

23/06/2014

Quốc hội - LUẬT HẢI QUAN

Hiệu lực 01/01/2015

21/11/2017

Quốc Hội - Luật Thủy Sản

Hiệu lực 01/01/2019

12/06/2017

Quốc hội - QUẢN LÝ NGOẠI THƯƠNG

Hiệu lực 01/01/2018

06/04/2016

Quốc hội - THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU

Hiệu lực 01/01/2006

06/04/2016

Quốc Hội - Luật Dược

Hiệu lực 01/01/2017

25/11/2015

THE NATIONAL ASSEMBLY - VIETNAM MARITIME CODE

Hiệu lực 01/07/2017

19/11/2015

Quốc Hội - Luật An toàn Thông tin mạng

Hiệu lực 01/07/2016

19/06/2015

Quốc Hội - Luật Thú y

Hiệu lực 01/07/2016

23/06/2014

THE NATIONAL ASSEMBLY

Hiệu lực 01/01/2015

25/11/2013

Quốc Hội - Luật Bảo vệ và Kiểm dịch Thực vật

Hiệu lực 01/01/2015

18/06/2012

Quốc Hội - Luật Phòng, chống tác hại của Thuốc Lá

Hiệu lực 01/05/2013

17/11/2010

Quốc Hội - Luật Khoáng Sản

Hiệu lực 01/07/2011

17/06/2010

LUẬT AN TOÀN THỰC PHẨM 2010 SỐ 55/2010/QH12

Hiệu lực 01/07/2011

17/06/2010

Quốc hội - Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Hiệu lực 01/01/2011

03/06/2008

Quốc hội - Luật Năng lượng Nguyên tử

Hiệu lực 01/01/2009

21/11/2007

Quốc Hội - Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm

Hiệu lực 01/07/2008

21/11/2007

Quốc Hội - Luật Chất Lượng Sản phẩm, hàng hóa

Hiệu lực 01/07/2008

21/11/2007

Quốc Hội - Luật Hóa Chất

Hiệu lực 01/07/2008

29/06/2006

Quốc Hội - Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật

Hiệu lực 01/01/2007

14/06/2005

Quốc hội - Luật Thương mại

Hiệu lực 01/01/2006

29/06/2001

Quốc Hội - Luật Phòng cháy Chữa cháy

Hiệu lực 04/10/2001

29/06/2001

Quốc Hội - Luật Di Sản Văn Hóa

Hiệu lực 01/01/2002

TOP
error: Content is protected !!