FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

27/03/2024

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 33/2024/NĐ-CP Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2024   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VIỆC THỰC HIỆN CÔNG ƯỚC CẤM

Hiệu lực 19/05/2024

06/05/2014

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 38/2014/NĐ-CP Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2014   NGHỊ ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ HÓA CHẤT THUỘC DIỆN

Hiệu lực 01/07/2014

27/12/2016

DECREE ON HANDLING OF CARGO RETAINED BY CARRIERS AT VIETNAMESE SEAPORTS

Hiệu lực 01/07/2017

16/08/2023

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 60/2023/NĐ-CP Hà Nội, ngày 16 tháng 8 năm 2023 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ VIỆC KIỂM TRA, CHỨNG NHẬN

Hiệu lực 01/10/2023

30/06/2023

Tải bản đầy đủ tại đây : 44_2023_ND-CP_569851 CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 44/2023/NĐ-CP Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2023 NGHỊ ĐỊNH

Hiệu lực 01/07/2023

09/06/2023

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 32/2023/NĐ-CP Hà Nội, ngày 09 tháng 6 năm 2023 NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGHỊ ĐỊNH SỐ 53/2018/NĐ-CP NGÀY 16

Hiệu lực 09/06/2023

20/09/2017

NGHỊ ĐỊNH 108/2017/NĐ-CP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ PHÂN BÓN

Hiệu lực 20/09/2017

14/11/2019

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 84/2019/NĐ-CP Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2019   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ PHÂN BÓN Căn cứ Luật Tổ chức Chính

Hiệu lực 01/01/2020

08/08/2022

Nghị định 51/2022/NĐ-CP sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xăng thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo Danh mục mặt hàng chịu thuế kèm theo Nghị định 57/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 122/2016/NĐ-CP về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan và Nghị định 125/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 122/2016/NĐ-CP

Hiệu lực 08/08/2022

25/03/2022

Nghị định 22/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 32/2012/NĐ-CP về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh

Hiệu lực 10/05/2022

05/02/2020

NGHỊ ĐỊNH 17/2020/NĐ-CP NGÀY 05/02/2020 SỬA ĐỔI NGHỊ ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ KINH DOANH THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG

Hiệu lực 22/03/2020

31/12/2021

NGHỊ ĐỊNH 139/2021/NĐ-CP QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA

Hiệu lực 01/01/2022

08/03/2019

NGHỊ ĐỊNH 26/2019/NĐ-CP HƯỚNG DẪN LUẬT THỦY SẢN

Hiệu lực 25/04/2019

13/09/2021

NGHỊ ĐỊNH 83/2021/NĐ-CP VỀ BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT CỦA VIỆT NAM ĐỂ THỰC HIỆN BẢN THỎA THUẬN THÚC ĐẨY THƯƠNG MẠI SONG PHƯƠNG GIỮA VIỆT NAM - CAMPUCHIA GIAI ĐOẠN 2021-2022

Hiệu lực 13/09/2021

16/04/2018

NGHỊ ĐỊNH 53/2018/NĐ-CP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGHỊ ĐỊNH 58/2016/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT VỀ KINH DOANH SẢN PHẨM, DỊCH VỤ MẬT MÃ DÂN SỰ VÀ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU SẢN PHẨM MẬT MÃ DÂN SỰ Số hiệu: 53/2018/NĐ-CP Loại

Hiệu lực 16/04/2018

09/10/2017

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 113/2017/NĐ-CP Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2017   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN

Hiệu lực Còn hiệu lực

10/06/2020

CHÍNH PHỦ ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 64/2020/NĐ-CP Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2020 phu luc dinh kem- Ngày hiệu lực: 30/07/2020 NGHỊ ĐỊNH

Hiệu lực 30/07/2020

31/12/2008

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————– Số: 132/2008/NĐ-CP Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2008   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT

Hiệu lực 01/02/2009

03/09/2014

CHÍNH PHỦ ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 83/2014/NĐ-CP Hà Nội, ngày 03 tháng 9 năm 2014   NGHỊ ĐỊNH VỀ KINH DOANH XĂNG DẦU Căn cứ

Hiệu lực 03/09/2014

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 85/2019/NĐ-CP Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2019   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA

Hiệu lực 01/01/2020

15/08/2018

THÔNG TƯ 41/2019/TT-BCT BỔ SUNG DANH MỤC CHI TIẾT THEO MÃ SỐ HS CỦA HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU QUY ĐỊNH TẠI THÔNG TƯ CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG

Hiệu lực 01/10/2018

15/05/2018

THE GOVERNMENT——- THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAMIndependence – Freedom – Happiness——————- No. 69/2018/ND-CP Hanoi, May 15, 2018   DECREE ON GUIDELINES FOR THE LAW ON FOREIGN TRADE MANAGEMENT Pursuant to the Law on Government Organization dated June 19, 2015; Pursuant

Hiệu lực 15/05/2018

TOP
error: Content is protected !!