FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

11/03/2020

TỔNG CỤC HẢI QUAN - V/v hướng dẫn xử lý hàng hóa nhập khẩu vi phạm về ghi nhãn

Hiệu lực 11/03/2020

13/08/2019

V/v kiểm tra, xác định xuất xứ, chống gian lận, giả mạo xuất xứ, ghi nhãn hàng hóa, xâm phạm quyền SHTT, chuyển tải bất hợp pháp

Hiệu lực 13/08/2019

TOP
error: Content is protected !!