FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

12/04/2023

Thông báo 1714/TB-TCHQ năm 2023 về kết quả xác định trước mã số đối với Nút gọi y tá (thiết bị báo hiệu dùng cho bệnh nhân cần sự trợ giúp của y tá) do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 12/04/2023

12/04/2023

Thông báo 1715/TB-TCHQ năm 2023 về kết quả xác định trước mã số đối với Thuốc Tavanic do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 12/04/2023

12/04/2023

Thông báo 1704/TB-TCHQ năm 2023 về kết quả xác định trước mã số đối với Chất kết dính Epoxy LOCTITE ECCOBOND UF 3808 55MLEC do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 12/04/2023

11/04/2023

Thông báo 1663/TB-TCHQ năm 2023 về kết quả xác định trước mã số đối với gynofem do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 11/04/2023

11/04/2023

Thông báo 1672/TB-TCHQ năm 2023 về kết quả xác định trước mã số đối với xăng nhiệt phân giai đoạn 1 do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 11/04/2023

06/04/2023

Thông báo 1572/TB-TCHQ năm 2023 về kết quả xác định trước mã số đối với Bản mạch in điện tử nhiều lớp, in 2 mặt chưa được gắn linh kiện, model 6870C-099B, hàng mới 100% do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 06/04/2023

05/04/2023

Thông báo 1538/TB-TCHQ năm 2023 về kết quả xác định trước mã số đối với Robot tự hành AGV do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 05/04/2023

04/04/2023

Thông báo 1504/TB-TCHQ năm 2023 về kết quả xác định trước mã số đối với hạt thủy tinh, kích thước từ 0.045mm đến 0.3mm do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 04/04/2023

04/04/2023

Thông báo 1505/TB-TCHQ năm 2023 về kết quả xác định trước mã số đối với Textur-melt NW841 do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 04/04/2023

04/04/2023

Thông báo 1506/TB-TCHQ năm 2023 về kết quả xác định trước mã số đối với Kháng bù ngang (Shunt reactor) do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 04/04/2023

24/03/2023

Thông báo 1322/TB-TCHQ năm 2023 về kết quả xác định trước mã số đối với PET CHIP COPOLYMER BOTTLE GRADE I.V 0.80 (+/- 0.015) do Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 24/03/2023

24/03/2023

Thông báo 1311/TB-TCHQ năm 2023 về kết quả xác định trước mã số đối với Sipernat 820A do Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 24/03/2023

23/03/2023

Thông báo 1293/TB-TCHQ năm 2023 về kết quả xác định trước mã số đối với Mặt nạ xông hơi mắt MegRhythm do Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 23/03/2023

22/03/2023

Thông báo 1259/TB-TCHQ năm 2023 về kết quả xác định trước mã số đối với Động cơ diesel dùng cho tổ máy phát điện do Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 22/03/2023

22/03/2023

Thông báo 1258/TB-TCHQ năm 2023 về kết quả xác định trước mã số đối với Butterfly Pea Sterilized Powder do Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 22/03/2023

22/03/2023

Thông báo 1257/TB-TCHQ năm 2023 về kết quả xác định trước mã số đối với Bánh cuộn trứng Grey do Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 22/03/2023

TOP
error: Content is protected !!