FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

03/04/2020

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 39/2020/NĐ-CP Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2020   NGHỊ ĐỊNH BAN HÀNH BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT CỦA VIỆT NAM

Hiệu lực 20/05/2020

08/04/2020

BỘ CÔNG THƯƠNG ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 08/2020/TT-BCT Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2020   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH QUY TẮC XUẤT XỨ HÀNG HÓA TRONG HIỆP ĐỊNH

Hiệu lực 25/05/2020

TOP
error: Content is protected !!