FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

30/12/2022

Nghị định 125/2022/NĐ-CP của Chính phủ về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Hàn Quốc giai đoạn 2022-2027

Hiệu lực 30/12/2022

18/11/2015

Văn bản này có file đính kèm, bạn phải tải Văn bản về để xem toàn bộ nội dung.   BỘ CÔNG THƯƠNG ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hiệu lực 20/12/2015

21/03/2018

Tổng cục Hải quan - V/v triển khai kết quả cuộc họp Tiểu ban Hải quan lần thứ hai trong khuôn khổ VKFTA

Hiệu lực

26/12/2017

Chính phủ - BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT CỦA VIỆT NAM ĐỂ THỰC HIỆN HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO VIỆT NAM - HÀN QUỐC GIAI ĐOẠN 2018 - 2022

Hiệu lực 01/01/2018

14/01/2019

Tổng cục Hải quan - V/v C/O mẫu KV, AK cấp sau

Hiệu lực 14/01/2019

TOP
error: Content is protected !!