FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

30/12/2022

Nghị định 125/2022/NĐ-CP của Chính phủ về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Hàn Quốc giai đoạn 2022-2027

Hiệu lực 30/12/2022

28/04/2021

Công văn 1277/TCT-HTQT năm 2021 thông báo hiệu lực của Nghị định thư thứ hai sửa đổi Hiệp định thuế giữa Việt Nam và Hàn Quốc do Tổng cục Thuế ban hành

Hiệu lực 28/04/2021

01/06/2022

BỘ CÔNG THƯƠNG - SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 40/2015/TT-BCT NGÀY 18 THÁNG 11 NĂM 2015 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG QUY ĐỊNH THỰC HIỆN QUY TẮC XUẤT XỨ TRONG HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO VIỆT NAM - HÀN QUỐC

Hiệu lực 01/08/2022

21/03/2018

Tổng cục Hải quan - V/v triển khai kết quả cuộc họp Tiểu ban Hải quan lần thứ hai trong khuôn khổ VKFTA

Hiệu lực

26/12/2017

Chính phủ - BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT CỦA VIỆT NAM ĐỂ THỰC HIỆN HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO VIỆT NAM - HÀN QUỐC GIAI ĐOẠN 2018 - 2022

Hiệu lực 01/01/2018

14/01/2019

Tổng cục Hải quan - V/v C/O mẫu KV, AK cấp sau

Hiệu lực 14/01/2019

18/11/2015

BỘ CÔNG THƯƠNG - QUY ĐỊNH THỰC HIỆN QUY TẮC XUẤT XỨ TRONG HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO VIỆT NAM - HÀN QUỐC

Hiệu lực 20/12/2015

TOP
error: Content is protected !!