FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

23/08/2019

THÔNG TƯ 56/2019/TT-BTC SỬA ĐỔI THÔNG TƯ 49/2015/TT-BTC QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI, THƯ, GÓI, KIỆN HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU GỬI QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH VÀ THÔNG

Hiệu lực 15/10/2019

30/05/2019

Tổng cục Hải quan - V/v Danh mục các mặt hàng chưa tiếp nhận Phân tích, kiểm định

Hiệu lực 30/05/2019

12/08/2019

BỘ TÀI CHÍNHTỔNG CỤC HẢI QUAN——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 5148/TCHQ-TXNKV/v phân loại hàng hóa, thuế nhập khẩu, thuế GTGT, chính sách quản lý đối với máy

Hiệu lực 12/08/2019

09/08/2019

BỘ TÀI CHÍNHTỔNG CỤC HẢI QUAN——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 5097/TCHQ-TXNKV/v thuế giá trị gia tăng Hà Nội, ngày 09 tháng 8 năm 2019   Kính gửi:

Hiệu lực 09/08/2019

13/08/2019

V/v kiểm tra, xác định xuất xứ, chống gian lận, giả mạo xuất xứ, ghi nhãn hàng hóa, xâm phạm quyền SHTT, chuyển tải bất hợp pháp

Hiệu lực 13/08/2019

30/01/2019

TỔNG CỤC HẢI QUAN - VỀ VIỆC THỰC HIỆN ĐỒNG BỘ, QUYẾT LIỆT CÁC GIẢI PHÁP TẠO THUẬN LỢI THƯƠNG MẠI, CHỐNG THẤT THU TRONG TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019

Hiệu lực 30/01/2019

TOP