FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

28/10/2022

Thông tư 08/2022/TT-BVHTTDL sửa đổi Thông tư 07/2012/TT-BVHTTDL hướng dẫn Nghị định 32/2012/NĐ-CP về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Hiệu lực 15/12/2022

28/12/2012

THÔNG TƯ 19/2012/TT-BVHTTDL QUY ĐỊNH LOẠI DI, CỔ VẬT KHÔNG ĐƯỢC MANG RA NƯỚC NGOÀI DO BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH BAN HÀNH

Hiệu lực 15/02/2013

TOP
error: Content is protected !!