FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
VĂN PHÒNG SPS VIỆT NAM
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 101/SPS-BNNPTNT
V/v Chỉ dẫn đăng ký doanh nghiệp sản xuất thực phẩm xuất khẩu vào Trung Quốc đáp ứng quy định Lệnh 248

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2022

 

Kính gửi:

– Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
– Các Sở: Nông nghiệp và PTNT; Công Thương tỉnh/thành phố;
– Hiệp hội tiêu, điều, cà phê, sắn, rau quả;
– Doanh nghiệp sản xuất xuất khẩu thực phẩm sang Trung Quốc.

Nhằm đáp ứng quy định của Lệnh số 248 của Tổng cục Hải quan Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa về Quản lý đăng ký doanh nghiệp nước ngoài sản xuất thực phẩm nhập khẩu vào Trung Quốc, kể từ ngày 01/01/2022, doanh nghiệp sản xuất thực phẩm nước ngoài xuất khẩu vào Cộng hòa nhân dân Trung Hoa phải thực hiện đăng ký doanh nghiệp trên “Hệ thống quản lý đăng ký doanh nghiệp sản xuất nước ngoài nhập khẩu thực phẩm” (gọi tắt là “Hệ thống đăng ký”) tại đường link trực tuyến trên website https://singlewindow.cn như sau:

1. Phạm vi áp dụng

a. Loại sản phẩm: sản phẩm làm thực phẩm;

b. Loại hình doanh nghiệp: là đơn vị sản xuất, chế biến và bảo quản (kho thường, kho lạnh) thực phẩm xuất khẩu vào Trung Quốc (không bao gồm doanh nghiệp sản xuất, chế biến, bảo quản phụ gia thực phẩm và các sản phẩm liên quan đến thực phẩm)

PP – Doanh nghiệp sản xuất/chế biến;

CS – Doanh nghiệp kho lạnh;

DS – Doanh nghiệp kho thường.

2. Phạm vi đăng ký và Cơ quan thẩm quyền đăng ký của Việt Nam[1]

2.1 Nhóm sản phẩm thực phẩm thuộc danh mục 18 loại thuộc thẩm quyền đăng ký của cơ quan chức năng Việt Nam gồm:

TT Phạm vi đăng ký Cơ quan có thẩm quyền
1. Thực phẩm có nguồn gốc thực vật

Chi tiết, xem tại link tham khảo tài liệu tại mục 5 và công văn đính kèm

Cục Bảo vệ thực vật Bộ NN&PTNT (Phòng An toàn thực phẩm và Môi trường)

– Địa chỉ: 149 Hồ Đắc Di, Đống Đa, Hà Nội.

– Điện thoại:

024.3533.4036/024.3537.9743

– Email qlattpmt.bvtv@mard.gov.vn

– Website: https://www.ppd.gov.vn

2 Thực phẩm có nguồn gốc động vật

Sữa và sản phẩm từ sữa;

Thịt và các sản phẩm từ thịt; vỏ ruột, yến sào và sản phẩm từ tổ yến, sản phẩm từ ong, trứng và sản phẩm từ trứng

Cục Thú Y Bộ NN&PTNT

(Phòng Hợp tác Quốc tế và truyền thông)

– Điện thoại: 024.3869.3605;

– Email: htqt.dahvn@gmail.com

– Website: http://cucthuy.gov.vn

3 Thực phẩm có nguồn gốc thủy hải sản gồm

Theo danh mục loài (48 loài) và loại sản phẩm (128 loại) được công bố của Hải quan Trung Quốc (tham khảo đường link tài liệu tại mục 5 và công văn đính kèm)

Cục Quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy sản – Bộ NN&PTNT

(Phòng Chất lượng thủy sản 1)

– Điện thoại: 024.3831.0983

– E-mail: nafiqad@mard.gov.vn;

cctb.nafi@mard.gov.vn;

ccnb.nafi@mard.gov.vn

– Website: www.nafiqad.gov.vn

4 Thực phẩm gồm

Chất béo và dầu thực vật, Thực phẩm chế biến hỗn hợp từ bột mì (bánh có nhân), thực phẩm từ ngũ cốc, sản phẩm công nghiệp xay xát ngũ cốc và mạch nha

Vụ Khoa học và Công nghệ – Bộ Công Thương

– Địa chỉ: Số 54, Hai Bà Trưng, Hà Nội

– Đầu mối: Ông Nguyễn Mạnh Thắng.

– Điện thoại: 024.222.02412;

Email: ThangNgM@moit.gov.vn

5 Thực phẩm dinh dưỡng đặc biệt và thực phẩm chức năng Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế

(Phòng Pháp chế – Thanh tra)

– Địa chỉ: Ngõ 135 Núi Trúc, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội

– Điện thoại: 024.38464489- 024.38463702;

– Email: vfa@vfa.gov.vn

– Phụ trách Nguyễn Thùy Dương

(ĐT: 0904544122, Email: thuyduongvfa@gmail.com

2.2 Nhóm sản phẩm không phải đăng ký qua cơ quan chức năng Việt Nam

Doanh nghiệp sản xuất thực phẩm không thuộc nhóm 18 mặt hàng đã nêu tại mục 2.1 của công văn này thì trực tiếp đăng ký hoặc ủy quyền cho đại lý thực hiện đăng ký theo quy định tại điều 9 của Lệnh 248 Tổng cục Hải quan Trung Quốc trực tuyến trên website https://singlewindow.cn

3. Doanh nghiệp thương mại hoặc đại lý xuất khẩu thực phẩm

Doanh nghiệp thương mại hoặc đại lý xuất khẩu thực phẩm thì không đăng ký theo quy định tại Lệnh 248 mà cung cấp thông tin đăng ký qua hệ thống quản lý hồ sơ và nộp đơn đăng ký tại website http://ire.customs.gov.cn/. Sau khi gửi thông tin đăng ký, doanh nghiệp thương mại hoặc đại lý xuất khẩu thực phẩm sẽ nhận được số series do hệ thống quản lý hồ sơ cung cấp. Doanh nghiệp có thể sử dụng số series này để kiểm tra quy trình nộp hồ sơ đăng ký và sửa đổi thông tin nộp hồ sơ đăng ký. Tổng cục Hải quan Trung Quốc sẽ lưu hồ sơ của các doanh nghiệp thương mại hoặc đại lý xuất khẩu và công bố danh sách trên website của Tổng cục Hải quan Trung Quốc. Thông tin được công bố sẽ bao gồm hoạt động kinh doanh, tên doanh nghiệp thương mại hoặc đại lý xuất khẩu, quốc gia (khu vực).

4. Phương thức đăng ký tài khoản và hồ sơ:

4.1 Tài khoản

a. Nếu là doanh nghiệp tự đăng ký tài khoản: doanh nghiệp có thể tự thực hiện mở tài khoản trên hệ thống https://singlewindow.cn và sau đó gửi đề nghị cơ quan chức năng có thẩm quyền quản lý xác nhận tài khoản, sau khi tài khoản được xác nhận bởi cơ quan có thẩm quyền là hoàn thành việc đăng ký tài khoản;

b. Nếu là đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp tài khoản: doanh nghiệp gửi đề nghị tới cơ quan có thẩm quyền (theo hướng dẫn chi tiết của cơ quan quản lý trực tiếp, xem trong các phụ lục kèm theo), tài khoản do cơ quan có thẩm quyền cấp cho doanh nghiệp không phải thực hiện bước xác nhận tài khoản (như điểm a nêu trên);

c. Đối với các doanh nghiệp nhiều nhóm sản phẩm, thuộc và không thuộc 18 nhóm mặt hàng đã nêu tại mục 1 thì khuyến nghị tài khoản doanh nghiệp nên được cấp bởi cơ quan chức năng quản lý có thẩm quyền ngay từ đầu.

4.2 Sản phẩm đăng ký xuất khẩu

a. Doanh nghiệp thực hiện các thao tác đăng ký sản phẩm xuất khẩu sau khi đăng ký tài khoản thành công (hướng dẫn có thể tham khảo bản gốc trên hệ thống trực tuyến và tài liệu hướng dẫn dành cho doanh nghiệp tại phụ lục 3 kèm theo)

b. Lưu ý: để phân loại hồ sơ đăng ký xuất khẩu, doanh nghiệp cần xác định mã Hs Code của sản phẩm đăng ký xuất khẩu, có thể tra cứu trên tính năng “Product type query” để biết về phân loại hồ sơ đối với mặt hàng dự kiến đăng ký xuất khẩu. Đối với sản phẩm được ghi chú “Yes” đối với yêu cầu “Official recommendation” hồ sơ cần phải đăng ký thông qua Cơ quan có thẩm quyền nước (khu vực).

4.3 Hoàn thiện hồ sơ trên hệ thống đăng ký online

Yêu cầu này chỉ áp dụng đối với Doanh nghiệp đã được cấp mã (theo hồ sơ đăng ký nhanh tại thời điểm trước ngày 31/10/2021) phải liên hệ cơ quan chức năng có thẩm quyền quản lý để hoàn thiện hồ sơ đáp ứng quy định của Lệnh 248 trước thời điểm 30/06/2023, trước đó đã đăng ký nhanh tại cơ quan nào thì liên hệ theo cơ quan đó để được hướng dẫn thủ tục.

Đối với các trường hợp đăng ký online trên hệ thống đăng ký https://singlewindow.cn từ ngày 01/01/2022 thì hồ sơ đã được thực hiện theo quy định tại điều 8 của Lệnh 248 nên không phải thực hiện việc hoàn thiện hồ sơ như trường hợp đăng ký nhanh.

5. Tra cứu thông tin và tài liệu hướng dẫn:

– Tra cứu thông tin chung tại: http://www.spsvietnam.gov.vn/huong-dan-thu-tuc-va-dau-moi-dang-ky-doanh-nghiep-san-xuat-thuc-pham-xuat-khau-vao-trung-quoc

– Tài liệu hướng dẫn dành cho doanh nghiệp trên hệ thống đăng ký một cửa của Hải quan Trung Quốc: http://www.nafiqad.gov.vn/Portals/0/DOCUMENTS/CL%201/Ban%20dich%20H%C6%B0%E1%BB%9Bng%20d%E1%BA%ABn%20s%E1%BB%AD%20d%E1%BB%A5ng%20Ti%E1%BA%BFng%20Vi%E1%BB%87t.pdf

– Thực phẩm có nguồn gốc thực vật: https://www.ppd.gov.vn/chi-dao-dieu-hanh-91/cap-nhat-mot-so-noi-dung-dang-ky-xuat-khau-thuc-pham-co-nguon-goc-thuc-vat-nhap-khau-theo-lenh-248-cua-trung-quoc.html

– Thực phẩm có nguồn gốc thủy, hải sản: http://www.nafiqad.gov.vn/quy-dinh-cua-trung-quoc-cap-nhat-lenh-248-249-thay-the-lenh-145-ve-dang-ky-cong-nhan-va-quan-ly-co-so-san-xuat-che-bien-dong-goi-van-chuyen-thuc-pham-nuoc-ngoai-cap-nhat-tai-lieu-huong-dan-dang-ky-su-_t221c313n334

– Và hướng dẫn đăng ký tại:
http://www.nafiqad.gov.vn/Portals/0/DOCUMENTS/CV%201591-cl1%20huong%20dan%20thuc%20hien%20Lenh%20248-249.pdf

– Thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng đặc biệt: Thông báo các quy định mới của Công hòa Nhân dân Trung Hoa về “Các Quy định Quản lý đăng ký doanh nghiệp sản xuất thực phẩm nước ngoài nhập khẩu vào Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa” (vfa.gov.vn).

6. Xử lý vướng mắc

a. Cơ quan chức năng có thẩm quyền: Trong quá trình thực hiện, doanh nghiệp liên hệ trực tiếp các đầu mối đăng ký của Cơ quan chức năng có thẩm quyền đã công bố tại mục 1 để được xử lý giải quyết thắc mắc về tài khoản; hồ sơ đăng ký sản phẩm xuất khẩu và các vướng mắc khác liên quan đến sản phẩm xuất khẩu thuộc thẩm quyền quản lý của các cơ quan này.

b. Văn phòng SPS Việt Nam: là cơ quan đầu mối giải đáp thông tin chung về quy định của Lệnh 248 & Lệnh 249 (Thông tin liên hệ: Văn phòng SPS Việt Nam, Tòa nhà A3, Số 10 đường Nguyễn Công Hoan, Hà Nội, Việt Nam, điện thoại 024.3734.4764, Email: spsvietnam@mard.gov.vn).

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– Văn phòng Chính phủ (để b/c);
– Bộ trưởng (để b/c);
– Thứ trưởng Trần Thanh Nam (để b/c);
– Cục: QLCL NLS (QLCL1);
– Cục BVTV (ATTP&MT);
– Cục Thú y (HTQT&TT);
– Bộ Công Thương (Vụ KHCN);
– Bộ Y tế (Cục ATTP);
– Lưu: Vt.

GIÁM ĐỐC

Lê Thanh Hòa

 

 1 Thẩm quyền quản lý an toàn thực phẩm của các cơ quan có thẩm quyền Việt Nam căn cứ theo quy định tại phụ lục II,III và IV của Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ và điều 23 của Nghị định này.

07/12/2022

Công văn 8249/BNN-TY năm 2022 về tập trung chỉ đạo, tổ chức ngăn chặn trâu, bò vận chuyển, buôn bán trái phép qua biên giới do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Hiệu lực 07/12/2022

21/07/2022

Công văn 918/QLCL-CL1 năm 2022 quy định mới của Trung Quốc về kiểm soát Covid-19 đối với thực phẩm lạnh nhập khẩu do Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản ban hành

Hiệu lực 21/07/2022

04/05/2022

Công văn 1150/BVTV-KD năm 2022 về quy định đối với nông sản nhập khẩu vào Indonesia do Cục Bảo vệ thực vật ban hành

Hiệu lực 04/05/2022

TOP
error: Content is protected !!