FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

BỘ CÔNG THƯƠNG
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

Số: 113/XNK-XXHH
V/v triển khai kết quả cuộc họp Nhóm Quy tắc xuất xứ trong ACFTA

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2014

 

Kính gửi: Tổng Cục Hải quan (Cục Giám sát quản lý về hải quan)

Để triển khai kết quả cuộc họp Nhóm Quy tắc xuất xứ trong khuôn khổ Hội nghị Ủy ban Hỗn hợp ASEAN – Trung Quốc (ACFTA-JC) lần thứ 4 diễn ra tại Băng Cốc, Thái Lan từ ngày 04 đến 08 tháng 11 năm 2013, Cục Xuất Nhập Khẩu (Bộ Công Thương) xin thông báo Tổng Cục Hải Quan một số kết quả sau:

1. Ghi trọng lượng trên ô số 9 của C/O mẫu E:

Các nước thống nhất chấp nhận khai báo trọng lượng tổng (gross weight) hoặc trọng lượng tịnh (net weight) trên nội dung khai báo “trọng lượng khác – other weight” tại ô số 9 của C/O mẫu E.

2. Việc phát hành C/O mẫu E đối với trường hợp bộ hàng hóa

Cuộc họp đã thống nhất trường hợp ví dụ Việt Nam đưa ra về C/O mẫu E cấp cho thiết bị đồng bộ bao gồm nhiều bộ phận/linh kiện trong một bộ hàng hóa như bộ sản phẩm cơ khí, máy móc công trình, điện, điện tử… Theo đó, trong trường hợp này trên C/O mẫu E chỉ cần thể hiện mô tả sản phẩm và một mã HS cụ thể của sản phẩm/thiết bị hoàn chỉnh cuối cùng, không cần thiết phải kê khai chi tiết các bộ phận/linh kiện đồng bộ trên các từ đính kèm/phụ lục của C/O mẫu E.

3. Người đứng tên trên ô số 1

Các nước thống nhất người được ủy quyền xin C/O không được phép đứng tên là nhà xuất khẩu trên ô số 1 của C/O mẫu E. Tên của người xuất khẩu ghi trên ô số 1 phải trùng với tên ghi trên hóa đơn thương mại trừ trường hợp hóa đơn bên thứ ba.

4. Quy trình xác minh

Cuộc họp nhắc lại yêu cầu xác minh phải dưới dạng công văn chính thức (bản điện tử hoặc bản giấy) và phải được gửi cho đầu mối (focal point) được chỉ định.

Cục Xuất nhập khẩu xin thông báo quý Tổng Cục các nội dung trên để phối hợp triển khai kết quả cuộc họp./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, XXHH, thaipt.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Đỗ Thị Thu Hương

Tải văn bản đầy đủ tại đây:

113_XNK-XXHH_240202

 

 

30/07/2019

Bộ Công Thương - QUY ĐỊNH QUY TẮC XUẤT XỨ HÀNG HÓA TRONG HIỆP ĐỊNH KHUNG VỀ HỢP TÁC KINH TẾ TOÀN DIỆN GIỮA HIỆP HỘI CÁC QUỐC GIA ĐÔNG NAM Á VÀ NƯỚC CỘNG HÒA NHÂN DÂN TRUNG HOA

Hiệu lực 12/09/2019

TOP
error: Content is protected !!