FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

BỘ TÀI CHÍNH

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

Số: 17278/BTC-TCT
V/v chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2015

 

Kính gửi:

– Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh;

– Cục Hải quan thành phố Hà Nội;

– Công ty TNHH MTV Vimedimex Bình Dương.
(đ/c: Số 18 L1-2, VSIP II, đường số 3, KCN VN-Singapore 2, Thủ Dầu Một, Bình Dương)

 

Bộ Tài chính nhận được vướng mắc của Tổng cục Hải quan, một số doanh nghiệp nêu vướng mắc về thuế GTGT đối với thiết bị, dụng cụ dùng cho y tế, vật tư hóa chất xét nghiệm. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

– Tại khoản 8 điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế suất thuế GTGT 5% quy định:

“8. Sửa đổi, bổ sung Khoản 11 Điều 10 như sau:

“11. Thiết bị, dụng cụ y tế gồm máy móc và dụng cụ chuyên dùng cho y tế như: các loại máy soi, chiếu, chụp dùng để khám, chữa bệnh; các thiết bị, dụng cụ chuyên dùng để mổ, điều trị vết thương, ô tô cứu thương; dụng cụ đo huyết áp, tim, mạch, dụng cụ truyền máu; bơm kim tiêm; dụng cụ phòng tránh thai và các dụng cụ, thiết bị chuyên dùng cho y tế khác theo xác nhận của Bộ Y tế.

Bông, băng, gạc y tế và băng vệ sinh y tế; thuốc phòng bệnh, chữa bệnh bao gồm thuốc thành phẩm, nguyên liệu làm thuốc, trừ thực phẩm chức năng; vắc-xin; sinh phẩm y tế, nước cất để pha chế thuốc tiêm, dịch truyền; mũ, quần áo, khẩu trang, săng mổ, bao tay, bao chi dưới, bao giày, khăn, găng tay chuyên dùng cho y tế, túi đặt ngực và chất làm đầy da (không bao gồm mỹ phẩm); vật tư hóa chất xét nghiệm, diệt khuẩn dùng trong y tế theo xác nhận của Bộ Y tế.””

– Về nội dung liên quan đến thuế GTGT đối với thiết bị, dụng cụ, vật tư, hóa chất xét nghiệm dùng trong y tế, Bộ Tài chính đã ban hành công văn số 8159/BTC-TCT ngày 18/6/2015 (công văn photo kèm theo).

– Ngày 6/7/2015, Bộ Y tế ban hành công văn số 4745/BYT-TB-CT hướng dẫn các thủ tục hồ sơ để được xác nhận các mặt hàng trang thiết bị y tế chưa có quy định tại biểu thuế GTGT.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên,

(1) Về thuế suất thuế GTGT dụng cụ chuyên dùng trong y tế có tên cụ thể nêu tại khoản 8 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC như bông, băng, gạc y tế và băng vệ sinh y tế, mũ, quần áo, khẩu trang, săng mổ, bao tay, bao chi dưới, bao giày, khăn, găng tay chuyên dùng cho y tế được áp dụng thuế GTGT 5%.

Mặt hàng có giấy xác nhận của Bộ Y tế đây là trang thiết bị y tế thì áp dụng thuế suất thuế GTGT 5%.

(2) Vật tư hóa chất xét nghiệm dùng trong y tế thực hiện theo quy định của Biểu thuế GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 83/2014/TT-BTC .

Trường hợp mặt hàng vật tư hóa chất xét nghiệm dùng trong y tế nhập khẩu có giấy phép nhập khẩu của Bộ Y tế hoặc được Bộ Y tế xác nhận là vật tư hóa chất xét nghiệm, diệt khuẩn dùng trong y tế thì áp dụng mức thuế GTGT 5%.

Bộ Tài chính trả lời để các Cục hải quan và Công ty TNHH MTV Vimedimex Bình Dương được biết./.

 

 

Nơi nhận:

– Như trên;

– Vụ CST, PC, TCHQ;

– Vụ PC-TCT;

– CT: Hồ Chí Minh, Hà Nội, Bình Dương;

– Lưu: VT, TCT(VT,CS (3)).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

 

 

 

07/12/2020

BỘ CÔNG THƯƠNG ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————- Số: 44/2020/TT-BCT Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2020   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ VIỆC TẠM NGỪNG

Hiệu lực 22/1/2021

16/06/2020

Tổng cục Hải quan - V/v thuế GTGT đối với trang thiết bị y tế

Hiệu lực 16/06/2020

22/05/2020

Tổng cục Hải quan - V/v thuế GTGT đối với trang thiết bị Y tế

Hiệu lực 22/05/2020

TOP
error: Content is protected !!