FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

BỘ Y TẾ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 8345/BYT-TTrB
V/v: Tăng cường kiểm tra việc nhập khẩu, kinh doanh, mua sắm các loại Test Kit xét nghiệm nhanh và xét nghiệm RT-PCR.

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2021

Kính gửi:

– Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương;
– Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện lời kêu gọi của đồng chí Tổng Bí Thư, ý kiến của Chủ tịch nước và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID -19, thời gian qua, cả hệ thống chính trị đã vào cuộc để triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên toàn quốc. Hiện nay, tình hình dịch đã từng bước được kiểm soát, cuộc sống của nhân dân dần trở lại trạng thái bình thường mới.

Bên cạnh việc triển khai các hoạt động chuyên môn như: 5K, tiêm vắc xin thì các biện pháp phòng chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực trong các khâu của công tác phòng chống dịch COVID-19 cũng được Đảng và Chính phủ quan tâm ngay từ đầu khi có dịch bùng phát. Bộ Y tế đã có nhiều công văn nhắc nhở các địa phương, đơn vị thực hiện có hiệu quả và tiết kiệm cũng như tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nhằm phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động phòng chống dịch; đặc biệt, trong thời gian gần đây, Bộ Y tế đã ban hành Công văn số 7952/BYT-TTrB ngày 23/9/2021 và số 8151/BYT-TTrB ngày 28/9/2021 gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung và các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế về việc tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm về phòng, chống dịch COVID-19.

Tuy nhiên, theo phản ánh của nhân dân và một số cơ quan truyền thông về giá mua, bán các loại Test xét nghiệm kháng nguyên nhanh, xét nghiệm RT-PCR và giá dịch vụ các loại xét nghiệm COVID-19 như: giá xét nghiệm cao hơn so với thực tế, giá dịch vụ xét nghiệm không thống nhất, nhiều cơ sở xét nghiệm thu cao, đặc biệt là tại khu vực y tế tư nhân…

Để kịp thời phát hiện và xử lý những hành vi liên quan đến việc lợi dụng dịch bệnh để trục lợi và nâng giá, lợi ích nhóm theo tinh thần chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Y tế trân trọng đề nghị đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy và đồng chí Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm, chỉ đạo Thanh tra tỉnh chủ trì phối hợp với Sở Y tế và các đơn vị có liên quan thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Quán triệt và chỉ đạo các Sở/Ban/Ngành và các đơn vị liên quan trên địa bàn tiếp tục thực hiện nghiêm các nội dung hoạt động đã nêu trong Công văn số 7952/BYT-TTrB ngày 23/9/2021 và Công văn số 8151/BYT-TTrB ngày 28/9/2021 của Bộ Y tế;

2. Giao Thanh tra tỉnh thành lập đoàn thanh tra/kiểm tra liên ngành để thanh tra/kiểm tra đột xuất tại các cơ sở nhập khẩu, mua bán, sản xuất, kinh doanh và sử dụng các trang thiết bị, vật tư, phương tiện phòng chống dịch, đặc biệt là các loại xét nghiệm chẩn đoán nhanh và xét nghiệm sinh học phân tử RT-PCR xác định COVID-19;

3. Rà soát về quy trình, thủ tục mua sắm, về chất lượng, giá, tư cách pháp nhân… theo đúng quy định của Pháp luật, tập trung vào giá xét nghiệm và giá dịch vụ xét nghiệm đang thực hiện tại các công ty cung ứng, các cơ sở sử dụng các loại xét nghiệm (bao gồm cả Test xét nghiệm chẩn đoán kháng nguyên nhanh và xét nghiệm sinh học phân tử RT-PCR xác định COVID-19);

4. Kịp thời chấn chỉnh và xử lý ngay các hành vi vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật, thông tin kết quả xử lý trên phương tiện thông tin đại chúng theo quy định.Trường hợp phát hiện có dấu hiệu hình sự, chuyển ngay hồ sơ sang cơ quan Công an để xử lý theo quy định.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị Ủy ban nhân dân các Tỉnh, Thành phố trao đổi với Bộ Y tế (qua Thanh tra Bộ Y tế) để cùng phối hợp, giải quyết.

Bộ Y tế trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo của các đồng chí./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
– PTT. Vũ Đức Đam (để b/c);
– Đ/c Bộ trưởng (để b/c);
– Các đ/c Thứ trưởng;
– VPCP (để p/h);
– Thanh tra Chính phủ (để p/h);
– UBND tỉnh, Thành phố trực thuộc TW (để p/h);
– Văn phòng tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc TW (để p/h)
– Thanh tra tỉnh, thành phố (để p/h);
– Sở Y tế tỉnh, thành phố (để t/h);
– Các Vụ/Cục, Tổng Cục, VP, Thanh tra Bộ;
– Cổng thông tin điện tử BYT (để đăng tin);
– Lưu: VT, TTrB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Đỗ Xuân Tuyên

26/04/2023

Công văn 4383/QLD-MP năm 2023 về ủy quyền nhập khẩu của tổ chức chịu trách nhiệm đưa sản phẩm mỹ phẩm ra thị trường do Cục Quản lý Dược ban hành

Hiệu lực 26/04/2023

02/08/2022

Công văn 4090 /BYT-TB-CT hướng dẫn áp dụng quy định tại điểm d khoản 2 Điều 76 của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP và việc tạm nhập, tái xuất trang thiết bị y tế.

Hiệu lực 02/08/2022

TOP
error: Content is protected !!