FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

25/06/2019

Tổng cục Hải quan - V/v miễn thuế nhập khẩu

Hiệu lực 25/06/2019

13/05/2019

Cục GSQL về Hải quan - V/v thực hiện các quy định tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC

Hiệu lực 13/05/2019

15/03/2019

Tổng Cục Hải quan - V/v thủ tục hải quan đối với hoạt động gia công cho thương nhân nước ngoài

Hiệu lực 15/03/2019

13/03/2019

Tổng cục Hải quan - V/v chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu để gia công

Hiệu lực 13/03/2019

22/02/2019

Tổng cục Hải quan - V/v hướng dẫn chuyển đổi mục đích sử dụng hàng hóa của DNCX

Hiệu lực 22/02/2019

TOP
error: Content is protected !!