FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

Ngày 27/4/2015, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 60/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 5 Thông tư số 152/2011/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 67/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế bảo vệ môi trường. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/05/2015.

Theo đó, mức thuế tuyệt đối làm căn cứ tính thuế bảo vệ môi trường đối với từng hàng hóa là mức thuế được quy định tại Biểu mức thuế bảo vệ môi trường ban hành kèm theo Nghị quyết số 1269/2011/UBTVQH12 ngày 14 tháng 7 năm 2011 và Nghị quyết số 888a/2015/UBTVQH13 ngày 10 tháng 3 năm 2015 của Ủy ban thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 1269/2011/UBTVQH12 về biểu thuế bảo vệ môi trường, cụ thể như sau:

– Xăng (trừ etanol): tăng từ 1.000 đồng/lít lên 3.000 đồng/lít.

– Nhiên liệu bay: tăng từ 1.000 đồng/lít lên 3.000 đồng/lít.

– Dầu diezel: tăng từ 500 đồng/lít lên 1.500 đồng/lít.

– Dầu mazut, dầu nhờn: tăng từ 300 đồng/lít lên 900 đồng/lít.

– Mỡ nhờn: tăng từ 300 đồng/kg lên 900 đồng/kg.

 

 

14/02/2019

Bộ Tài chính - V/v: Thuế BVMT đối với dầu gốc

Hiệu lực 14/02/2019

15/11/2018

BỘ TÀI CHÍNH - SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KHOẢN 2 ĐIỀU 5 THÔNG TƯ SỐ 152/2011/TT-BTC NGÀY 11 THÁNG 11 NĂM 2011 HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 67/2011/NĐ-CP NGÀY 08 THÁNG 8 NĂM 2011 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Hiệu lực 01/01/2019

02/04/2015

BỘ TÀI CHÍNH - V/V TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 888A/2015/UBTVQH13

Hiệu lực 02/04/2015

TOP
error: Content is protected !!