FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

30/12/2022

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 18/2022/TT-BKHCN Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2022 Ngày hiệu lực: 15/02/2023 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT

Hiệu lực 15/02/2023

10/02/2022

Tổng cục Hải quan - V/v ghi nhãn hàng hóa

Hiệu lực 10/02/2022

17/12/2021

CÔNG VĂN 5951/TCHQ-GSQL NĂM 2021 VỀ GHI NHÃN HÀNG HÓA DO TỔNG CỤC HẢI QUAN BAN HÀNH

Hiệu lực 17/12/2021

09/12/2021

NGHỊ ĐỊNH 111/2021/NĐ-CP SỬA ĐỔI NGHỊ ĐỊNH 43/2017/NĐ-CP VỀ NHÃN HÀNG HÓA

Hiệu lực 15/02/2022

19/07/2021

Tổng cục Hải quan - V/v ghi nhãn phụ đối với hàng hóa nhập khẩu

Hiệu lực 19/07/2021

11/03/2020

TỔNG CỤC HẢI QUAN - V/v hướng dẫn xử lý hàng hóa nhập khẩu vi phạm về ghi nhãn

Hiệu lực 11/03/2020

13/08/2019

V/v kiểm tra, xác định xuất xứ, chống gian lận, giả mạo xuất xứ, ghi nhãn hàng hóa, xâm phạm quyền SHTT, chuyển tải bất hợp pháp

Hiệu lực 13/08/2019

14/04/2017

Chính phủ - VỀ NHÃN HÀNG HÓA

Hiệu lực 01/06/2017

TOP
error: Content is protected !!