FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

14/03/2023

Quyết định 366/QĐ-BKHCN năm 2023 công bố bổ sung sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ

Hiệu lực 14/03/2023

18/01/2023

Quyết định 84/QĐ-BCT năm 2023 về kết quả rà soát nhà xuất khẩu mới trong vụ việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với sản phẩm thép hợp kim hoặc không hợp kim được cán phẳng, được sơn từ Đại Hàn Dân Quốc và Trung Hoa (mã vụ việc: NR02.AD04) do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Hiệu lực 03/03/2023

18/01/2023

Quyết định 101/QĐ-TCHQ năm 2023 phê duyệt đề án "Thí điểm nộp thuế điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán" do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 18/01/2023

15/12/2022

Quyết định 1648/QĐ-BGTVT năm 2022 về Kế hoạch triển khai Chương trình hành động thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Hiệu lực 15/12/2022

24/10/2022

Quyết định 2317/QĐ-TCHQ năm 2022 về Quy trình quản lý nợ thuế và khoản thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 24/10/2022

13/09/2022

Quyết định 1855/QĐ-BTC năm 2022 về Kế hoạch Cải cách, phát triển và hiện đại hóa ngành Hải quan đến năm 2025 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Hiệu lực 13/09/2022

13/09/2022

Quyết định 1854/QĐ-BTC năm 2022 phê duyệt Chương trình hành động thực hiện Chiến lược phát triển Hải quan đến năm 2030 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Hiệu lực 13/09/2022

20/07/2022

Quyết định 2752/QĐ-BNN-TCLN năm 2022 công bố Danh mục các loại gỗ đã nhập khẩu vào Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Hiệu lực 20/07/2022

22/07/2022

Quyết định 1463/QĐ-BTC năm 2022 công bố thủ tục hành chính mới ban hành, bãi bỏ trong lĩnh vực Thuế, Hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính

Hiệu lực 01/07/2022

22/07/2022

Quyết định 1462/QĐ-BTC năm 2022 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi thay thế, bãi bỏ trong lĩnh vực Thuế, Hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính

Hiệu lực 01/01/2022

20/07/2022

Quyết định 2752/QĐ-BNN-TCLN năm 2022 công bố Danh mục các loại gỗ đã nhập khẩu vào Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Hiệu lực 20/07/2022

22/07/2022

Quyết định 1463/QĐ-BTC năm 2022 công bố thủ tục hành chính mới ban hành, bãi bỏ trong lĩnh vực Thuế, Hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính

Hiệu lực 01/07/2022

30/06/2022

Quyết định 1243/QĐ-TCHQ năm 2022 về Quy chế tuyên truyền, phổ biến pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho người khai hải quan, doanh nghiệp trong lĩnh vực hải quan do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 30/06/2022

12/07/2022

Quyết định 1377/QĐ-BCT năm 2022 về gia hạn thời hạn rà soát cuối kỳ việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số mặt hàng thép hình chữ H có xuất xứ từ Trung Hoa (Vụ việc ER01.AD03) do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Hiệu lực 12/07/2022

31/05/2022

Quyết định 1151/QĐ-BTNMT năm 2022 về phân bổ hạn ngạch nhập khẩu các chất làm suy giảm tầng ô-dôn được kiểm soát trong khuôn khổ Nghị định thư Montreal do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Hiệu lực 31/05/2022

13/05/2022

Quyết định 928/QĐ-BCT năm 2022 về đính chính Quyết định 2302/QĐ-BCT do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Hiệu lực 13/05/2022

Quyết định 209/QĐ-BTC năm 2022 về bổ sung danh sách các cửa khẩu áp dụng tờ khai hải quan dùng cho người xuất cảnh, nhập cảnh do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Hiệu lực

23/11/2021

QUYẾT ĐỊNH 2644/QĐ-BCT NĂM 2021 VỀ ÁP DỤNG THUẾ CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ CHÍNH THỨC ĐỐI VỚI MỘT SỐ SẢN PHẨM SORBITOL CÓ XUẤT XỨ TỪ ẤN ĐỘ, IN-ĐÔ-NÊ-XI-A VÀ TRUNG HOA DO BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG BAN HÀNH

Hiệu lực 23/11/2021

08/09/2006

QUYẾT ĐỊNH 15/2006/QĐ-BTNMT BAN HÀNH DANH MỤC THIẾT BỊ LÀM LẠNH SỬ DỤNG MÔI CHẤT LẠNH CFC CẤM NHẬP KHẨU DO BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG BAN HÀNH

Hiệu lực 07/10/2006

16/10/2021

QUYẾT ĐỊNH 10906/QĐ-BGTVT NĂM 2021 Ban hành Hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải của 5 lĩnh vực (đường bộ, đường thủy nội địa, hàng hải, đường sắt, hàng không) đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19

Hiệu lực 16/10/2021

28/09/2021

QUYẾT ĐỊNH 971/QĐ-TCTK NĂM 2021 VỀ PHƯƠNG ÁN ĐIỀU TRA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU DỊCH VỤ NĂM 2022 DO TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THỐNG KÊ BAN HÀNH

Hiệu lực 28/09/2021

16/10/2021

QUYẾT ĐỊNH 1812/QĐ-BGTVT NĂM 2021 HƯỚNG DẪN TẠM THỜI VỀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI CỦA 5 LĨNH VỰC (ĐƯỜNG BỘ, ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA, HÀNG HẢI, ĐƯỜNG SẮT, HÀNG KHÔNG) ĐẢM BẢO THÍCH ỨNG AN TOÀN, LINH HOẠT, KIỂM SOÁT HIỆU QUẢ DỊCH COVID-19 DO BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI BAN HÀNH

Hiệu lực 16/10/2021

11/10/2021

QUYẾT ĐỊNH 2556/QĐ-TCHQ NĂM 2021 VỀ SỔ TAY HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NGÀNH HẢI QUAN DO TỔNG CỤC HẢI QUAN BAN HÀNH

Hiệu lực 11/10/2021

13/10/2021

QUYẾT ĐỊNH 2302/QĐ-BCT NĂM 2021 VỀ ÁP DỤNG THUẾ CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ CHÍNH THỨC ĐỐI VỚI MỘT SỐ SẢN PHẨM SỢI DÀI LÀM TỪ POLYESTER CÓ XUẤT XỨ TỪ CỘNG HÒA NHÂN DÂN TRUNG HOA, CỘNG HÒA ẤN ĐỘ, CỘNG HÒA IN-ĐÔ-NÊ-XI-A VÀ MA-LAI-XI-A DO BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG BAN HÀNH

Hiệu lực 16/10/2021

21/09/2021

QUYẾT ĐỊNH 2425/QĐ-TCHQ NĂM 2021 VỀ KIẾN THỨC TỔNG THỂ HƯỚNG TỚI HẢI QUAN SỐ DO TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN BAN HÀNH

Hiệu lực 21/09/2021

01/09/2021

QUYẾT ĐỊNH 2091/QĐ-BCT NĂM 2021 VỀ ĐIỀU TRA ÁP DỤNG BIỆN PHÁP CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ ĐỐI VỚI SẢN PHẨM BÀN, GHẾ CÓ XUẤT XỨ TỪ CỘNG HÒA NHÂN DÂN TRUNG HOA VÀ MA-LAI-XI-A DO BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG BAN HÀNH

Hiệu lực 01/09/2021

31/08/2021

QUYẾT ĐỊNH 2080/QĐ-BCT NĂM 2021 VỀ ÁP DỤNG CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ TẠM THỜI ĐỐI VỚI MỘT SỐ SẢN PHẨM SỢI DÀI LÀM TỪ POLYESTER CÓ XUẤT XỨ TỪ CỘNG HÒA NHÂN DÂN TRUNG HOA, CỘNG HÒA ẤN ĐỘ, CỘNG HÒA IN-ĐÔ-NÊ-XI-A VÀ MA-LAI-XI-A DO BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG BAN HÀNH

Hiệu lực 03/09/2021

24/11/2015

QUYẾT ĐỊNH số: 2588/2015/QĐ-CTN Về việc gia nhập Công ước của Liên hợp quốc về Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế

Hiệu lực 24/11/2015

04/08/2021

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 2166/QĐ-TCHQ Hà Nội, ngày 04 tháng 8 năm 2021 Tải: 2166_QD-TCHQ_484232 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH

Hiệu lực 04/08/2021

24/08/2020

BỘ CÔNG THƯƠNG - QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT VÀ CÔNG BỐ DANH SÁCH “DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU UY TÍN” NĂM 2019

Hiệu lực 24/08/2020

TOP
error: Content is protected !!