FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

Số: 162/QLD-MP
V/v cập nhật quy định về các chất sử dụng trong mỹ phẩm

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2021

 

Kính gửi:

– Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
– Các cơ sở sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm

Thực hiện Hiệp định mỹ phẩm ASEAN và các quy định tại Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm, căn cứ kết quả các cuộc họp Hội đồng mỹ phẩm ASEAN (ACC) lần thứ 32 và Hội đồng Khoa học mỹ phẩm ASEAN (ACSB) lần thứ 32, Cục Quản lý Dược thông báo đến các đơn vị như sau:

1. Cục Quản lý Dược công bố và đăng tải bản cập nhật các Phụ lục (Annex) của Hiệp định mỹ phẩm ASEAN về các chất sử dụng trong mỹ phẩm trên Trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược (địa chỉ http://www.dav.gov.vn/Quản lý mỹ phẩm):

– Phụ lục II. Danh mục các chất không được phép sử dụng trong mỹ phẩm.

– Phụ lục III. Danh mục các chất có quy định giới hạn nồng độ, hàm lượng trong mỹ phẩm

– Phụ lục IV. Danh mục các chất màu được phép sử dụng trong mỹ phẩm.

– Phụ lục VI. Danh mục các chất bảo quản được phép sử dụng trong mỹ phẩm.

– Phụ lục VII. Danh mục các chất lọc tia tử ngoại.

2. Quy định và lộ trình áp dụng đối với các nội dung cập nhật tại các Phụ lục trên của Hiệp định mỹ phẩm ASEAN như sau:

a) Bổ sung các chất sau đây vào Phụ lục II:

– Paraformaldehyde (Tham chiếu số 1578)

– Dibutyltin Hydrogen Borate (Tham chiếu số 1400)

– Methylene Glycol (Tham chiếu số 1579)

– Formaldehyde (Tham chiếu số 1577), trừ trường hợp sử dụng trong mỹ phẩm mỹ phẩm làm cứng móng (Nail hardening products), với hàm lượng tối đa là 2,2% được quy định tại Phụ lục III. Tham chiếu số 13.

b) Bổ sung Dịch chiết hoặc Dầu chiết xuất từ hoa cúc Tagetes Erecta vào Phụ lục III, tham chiếu số 327, với giới hạn quy định cụ thể như sau:

– Hàm lượng tối đa được phép trong sản phẩm mỹ phẩm: 0,01% đối với mỹ phẩm lưu lại trên cơ thể (leave-on products) và 0,1% đối với sản phẩm rửa trôi (rinse-off products).

– Trường hợp sử dụng phối hợp với dịch chiết hoặc dầu chiết xuất từ hoa cúc các loài Tagetes papula (tham chiếu số 325) và/hoặc Tagetes minuta (tham chiếu số 324), tổng hàm lượng tối đa dịch chiết hoặc dầu chiết được phép của hỗn hợp trong sản phẩm mỹ phẩm: 0,01% đối với mỹ phẩm lưu lại trên cơ thể (leave-on products) và 0,1% đối với sản phẩm rửa trôi (rinse-off products).

– Hàm lượng tối đa Alpha terthienyl (terthiophen) trong các chất này không được vượt quá 0,35%.

– Các chất này không được sử dụng trong sản phẩm lưu lại trên da để chống nắng và có tiếp xúc với tia UV tự nhiên hoặc nhân tạo.

c) Lộ trình áp dụng:

– Kể từ ngày 08/3/2022, chỉ các sản phẩm mỹ phẩm đáp ứng quy định mới được lưu hành trên thị trường, các sản phẩm mỹ phẩm không đáp ứng quy định sẽ bị thu hồi.

– Đối với Dibutyltin Hydrogen Borate, lộ trình áp dụng từ ngày 08/9/2021.

3. Đề nghị các cơ sở sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm:

– Chủ động rà soát thành phần công thức sản phẩm mỹ phẩm được sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh,

– Có kế hoạch sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh phù hợp, đảm bảo sản phẩm mỹ phẩm đưa ra lưu hành đáp ứng quy định tại Thông tư số 06/2011/TT- BYT, Hiệp định mỹ phẩm ASEAN, các nội dung cập nhật Hiệp định mỹ phẩm ASEAN được nêu tại công văn này và các công văn cập nhật quy định về các chất dùng trong mỹ phẩm của Cục Quản lý Dược (Công văn số 13431/QLD-MP ngày 09/8/2019….); tránh nguy cơ sản phẩm bị thu hồi, gây lãng phí. (Danh sách sản phẩm mỹ phẩm không được tiếp tục lưu hành trên thị trường sau ngày 23/08/2021 được đính kèm công văn này).

4. Đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phổ biến đến các đơn vị trên địa bàn biết và triển khai thực hiện các nội dung nêu trên.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– Thứ trưởng Trương Quốc Cường (để b/c);
– Thanh tra Bộ (để phối hợp);
– VKN thuốc TW, VKN thuốc Tp.HCM;
– Các Phó Cục trưởng (để biết);
– PC-TTr, Website Cục QLD;
– Lưu: VT, MP.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Tất Đạt

 

DANH SÁCH

CÁC SẢN PHẨM MỸ PHẨM KHÔNG ĐƯỢC TIẾP TỤC LƯU HÀNH TRÊN THỊ TRƯỜNG SAU NGÀY 23/8/2021

STT

Tên doanh nghiệp chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường

Nhãn hàng

Tên sản phẩm ghi trên Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

Số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

1

Công ty Cổ phần Anh & Quân

Bvlgari

Blv Pour Homme Eau De Toilette

30738/17/CBMP-QLD

2

Công ty Cổ phần Anh & Quân

Bvlgari

Omnia Crystalline Bath And Shower Gel

30740/17/CBMP-QLD

3

Công ty Cổ phần Anh & Quân

Bvlgari

Omnia Crystalline Body Lotion

48376/17/CBMP-QLD

4

Công ty Cổ phần Anh & Quân

Bvlgari

Blv Pour Homme Shampoo And Shower Gel

48381/17/CBMP-QLD

5

Công ty Cổ phần Anh & Quân

Bvlgari

Blv Pour Homme After Shave Lotion

67957/18/CBMP-QLD

6

Công ty Cổ phần Anh & Quân

Clarins

After Sun Moisturizer Ultra- Hydrating

70568/18/CBMP-QLD

7

Công ty Cổ phần Anh & Quân

Clarins

After Sun Replenishing Moisture Care For Face And Decollete

70573/18/CBMP-QLD

8

Công ty Cổ phần Anh & Quân

Clarins

After Sun Gel Ultra-Soothing Rehydrates, Prolongs A Tan

70615/18/CBMP-QLD

9

Công ty Cổ phần Anh & Quân

Clarins

Sun Care Cream High Protection 30 Uvb/Uva

82640/18/CBMP-QLD

10

Công ty Cổ phần Anh & Quân

Bvlgari

Aqva Pour Homme After Shave Lotion

103805/19/CBMP-QLD

11

Công ty Cổ phần Anh & Quân

Bvlgari

Blv Eau De Parfum

103809/19/CBMP-QLD

12

Công ty Cổ phần Anh & Quân

Clarins

Sun Wrinkle Control Cream For Face High Protection 30 Uvb/Uva

104040/19/CBMP-QLD

13

Công ty Cổ phần Bes Việt Nam

Bes Beauty & Science

Silkat Nutritivo Siero Mineralizzante, Ristrutturante Ai Semi Di Lino

25338/16/CBMP-QLD

14

Công ty Cổ phần Bes Việt Nam

Bes Beauty & Science

Silkat Nutritivo Shampoo Attivo

40118/17/CBMP-QLD

15

Công ty Cổ phần Bes Việt Nam

Bes Beauty & Science

Si Straight Crema Stirante Kit (Media)

40121/17/CBMP-QLD

16

Công ty Cổ phần Bes Việt Nam

Bes Beauty & Science

Silkat Nutritivo Crema Ristrutturante Mineralizzante

40136/17/CBMP-QLD

17

Công ty Cổ phần Bes Việt Nam

Bes Beauty & Science

Silkat Nutritivo Balsamo Ristrutturante Mineralizzante

40137/17/CBMP-QLD

18

Công ty Cổ phần Chăm Sóc Sức Khỏe Và Sắc Đẹp Phú Thái

Clairol Professional

Clairol Professional Visible Repair Treatment

25734/17/CBMP-QLD

19

Công ty Cổ phần Chăm Sóc Sức Khỏe Và Sắc Đẹp Phú Thái

System Professional

System Professional Clear Scalp Shampeeling

25877/17/CBMP-QLD

20

Công ty Cổ phần Chăm Sóc Sức Khỏe Và Sắc Đẹp Phú Thái

System Professional

System Professional Liquid Hair Molecular Hair Refiller

26268/17/CBMP-QLD

21

Công ty Cổ phần Chăm Sóc Sức Khỏe Và Sắc Đẹp Phú Thái

Clairol Professional

Clairol Professional Visible Repair Shampoo

29568/17/CBMP-QLD

22

Công ty Cổ phần Chăm Sóc Sức Khỏe Và Sắc Đẹp Phú Thái

System Professional

System Professional Repair Mask

29574/17/CBMP-QLD

23

Công ty Cổ phần Chăm Sóc Sức Khỏe Và Sắc Đẹp Phú Thái

System Professional

System Professional Repair Shampoo

29575/17/CBMP-QLD

24

Công ty Cổ phần Chăm Sóc Sức Khỏe Và Sắc Đẹp Phú Thái

System Professional

System Professional Balance Scalp Mask

29576/17/CBMP-QLD

25

Công ty Cổ phần Chăm Sóc Sức Khỏe Và Sắc Đẹp Phú Thái

Sp

Sp Repair Conditioner

56766/18/CBMP-QLD

26

Công ty Cổ phần Chăm Sóc Sức Khỏe Và Sắc Đẹp Phú Thái

System Professional

System Professional Repair Mask

76960/18/CBMP-QLD

27

Công ty Cổ phần Chăm Sóc Sức Khỏe Và Sắc Đẹp Phú Thái

System Professional

System Professional Repair Shampoo

76961/18/CBMP-QLD

28

Công ty Cổ phần Chăm Sóc Sức Khỏe Và Sắc Đẹp Phú Thái

Clairol Professional

Clairol Professional Visible Repair In-Salon Treatment

80875/18/CBMP-QLD

29

Công ty Cổ phần Chăm Sóc Sức Khỏe Và Sắc Đẹp Phú Thái

System Professional

System Professional Balance Scalp Shampoo

85350/18/CBMP-QLD

30

Công ty Cổ phần Chăm Sóc Sức Khỏe Và Sắc Đẹp Phú Thái

System Professional

System Professional Balance Scalp Mask

85351/18/CBMP-QLD

31

Công ty Cổ phần Chăm Sóc Sức Khỏe Và Sắc Đẹp Phú Thái

System Professional

System Professional Repair Conditioner

85360/18/CBMP-QLD

32

Công ty Cổ phần Chăm Sóc Sức Khỏe Và Sắc Đẹp Phú Thái

Nioxin

Nioxin Instant Fullness Dry Cleanser

90032/19/CBMP-QLD

33

Công ty Cổ phần Chăm Sóc Sức Khỏe Việt Nam

Không Xác Định

Rose Cream Around Eyes With Q10

31686/17/CBMP-QLD

34

Công ty Cổ phần Chăm Sóc Sức Khỏe Việt Nam

Không Xác Định

Rose Revitalizing Face Cream With Q10

31687/17/CBMP-QLD

35

Công ty Cổ phần Chăm Sóc Sức Khỏe Việt Nam

Rose

Rose Original Parfum

65520/18/CBMP-QLD

36

Công ty Cổ phần Chăm Sóc Sức Khỏe Việt Nam

Rose

Rose Original Cleansing Milk

65548/18/CBMP-QLD

37

Công ty Cổ phần Chăm Sóc Sức Khỏe Việt Nam

Rose

Rose Joghurt Shower Gel

70629/18/CBMP-QLD

38

Công ty Cổ phần Chăm Sóc Sức Khỏe Việt Nam

Rose

Rose Joghurt Soothing Face Cream

78703/18/CBMP-QLD

39

Công ty Cổ phần Diệp Thu Trang

Maria Galand

(98) Intense Action Hydrating Serum

28105/17/CBMP-QLD

40

Công ty Cổ phần Diệp Thu Trang

Maria Galand

(96B) Hydra-Nutritive Cream

28106/17/CBMP-QLD

41

Công ty Cổ phần Diệp Thu Trang

Maria Galand

(96A) Intensive Hydra Cream Plus

28107/17/CBMP-QLD

42

Công ty Cổ phần Diệp Thu Trang

Maria Galand

(94) Extra-Active Omega 3.6 Complex

28109/17/CBMP-QLD

43

Công ty Cổ phần Diệp Thu Trang

Maria Galand

(63) Cleansing Cream

28113/17/CBMP-QLD

44

Công ty Cổ phần Diệp Thu Trang

Maria Galand

(96) Intense Hydrating Cream

28144/17/CBMP-QLD

45

Công ty Cổ phần Diệp Thu Trang

Maria Galand

(215) Gentle Soothing Facial Oil

28533/17/CBMP-QLD

46

Công ty Cổ phần Diệp Thu Trang

Maria Galand

(251) Profilift Intensive Cure

28534/17/CBMP-QLD

47

Công ty Cổ phần Diệp Thu Trang

Maria Galand

(250) Profilift Firming Cream

28535/17/CBMP-QLD

48

Công ty Cổ phần Diệp Thu Trang

Maria Galand

(1040) Body Cream

28536/17/CBMP-QLD

49

Công ty Cổ phần Diệp Thu Trang

Maria Galand

(88) Modelling Cream

28964/17/CBMP-QLD

50

Công ty Cổ phần Diệp Thu Trang

Maria Galand

(249) Profilift 3D Serum

28969/17/CBMP-QLD

51

Công ty Cổ phần Diệp Thu Trang

Maria Galand

(153) Intense Action Firming Mask

28978/17/CBMP-QLD

52

Công ty Cổ phần Diệp Thu Trang

Maria Galand

(91) Ultra Anti-Wrinkle Cream

28986/17/CBMP-QLD

53

Công ty Cổ phần Dược Phẩm Bắc Ninh

Farmona

Hair Genic Acai & Volume Volume Shampoo

10100/16/CBMP-QLD

54

Công ty Cổ phần Dược Phẩm Bắc Ninh

Farmona

Farmona Professional Skalpel Firming And Rejuvenating Cream

23423/16/CBMP-QLD

55

Công ty Cổ phần Dược Phẩm Bắc Ninh

Celia

Celia Style Hydro Cover Perfect Look Foundation With Covering & Hydrating Formula

49232/17/CBMP-QLD

56

Công ty Cổ phần Dược Phẩm Bắc Ninh

Farmona

Farmona Herbal Care Manuka Honey Face Mask With Vitamin C

56878/18/CBMP-QLD

57

Công ty Cổ phần Dược Phẩm Bắc Ninh

Farmona

Farmona Professional Hydraquest Intensely Hydrating Cream

70415/18/CBMP-QLD

58

Công ty Cổ phần Dược Phẩm Bắc Ninh

Farmona

Farmona Professional Dermaacne+ Astringent Face Mask

80669/18/CBMP-QLD

59

Công ty Cổ phần Đầu Tư Hồng Gia Phát

Raywell

Raywell Mode – Lucidante U.V. Protection

50231/17/CBMP-QLD

60

Công ty Cổ phần Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Nicos Việt Nam

Nicos

Nicos Women Sea Fresh Dermo Responsive Anti- Perspirant Protection

94966/19/CBMP-QLD

61

Công ty Cổ phần Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Nicos Việt Nam

Nicos

Nicos Women Sea Fresh Dermo Responsive Anti- Perspirant Deodorant-Stick

94967/19/CBMP-QLD

62

Công ty Cổ phần Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Nicos Việt Nam

Nicos

Nicos Care Hand Cream Seabuckthorn

95019/19/CBMP-QLD

63

Công ty Cổ phần Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Nicos Việt Nam

Nicos

Nicos Care Hand Cream Aloe Vera

95073/19/CBMP-QLD

64

Công ty Cổ phần Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Nicos Việt Nam

Nicos

Nicos Care Hand Cream Olive

95074/19/CBMP-QLD

65

Công ty Cổ phần Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Nicos Việt Nam

Nicos

Nicos Men Sensitive After Shave Lotion Soothes & Refreshes

95804/19/CBMP-QLD

66

Công ty Cổ phần Đầu Tư Trí Trung

Vitacreme B12

Body Milk

49850/17/CBMP-QLD

67

Công ty Cổ phần Đầu Tư Trí Trung

Vitacreme B12

Regenerative Cream

49853/17/CBMP-QLD

68

Công ty Cổ phần Đầu Tư Và Phát Triển Minh Phát

Không Xác Định

Lotion, 12.5Oz Attraction Intimate

87169/19/CBMP-QLD

69

Công ty Cổ phần Đầu Tư Và Phát Triển Minh Phát

Không Xác Định

Lotion 20Oz Max Whitening Int

87171/19/CBMP-QLD

70

Công ty Cổ phần Đầu Tư Và Phát Triển Minh Phát

Không Xác Định

Lotion, 12.5Oz Attraction Intimate

87174/19/CBMP-QLD

71

Công ty Cổ phần Đầu Tư Và Thương Mại Dịch Vụ Havyco

Evora

Cabrera 100Ml Pour Femme

69360/18/CBMP-QLD

72

Công ty Cổ phần Đầu Tư Và Thương Mại Dịch Vụ Havyco

Evora

Moorea 100Ml Pour Femme

69383/18/CBMP-QLD

73

Công ty Cổ phần Đầu Tư Và Thương Mại Dịch Vụ Havyco

Evora

Roll-On Cabrera 10Ml Pour Femme

69385/18/CBMP-QLD

74

Công ty Cổ phần Đầu Tư Và Thương Mại Dịch Vụ Havyco

Evora

Evora Tahiti Women Intense Eau De Parfum 100Ml

79740/18/CBMP-QLD

75

Công ty Cổ phần Đầu Tư Và Thương Mại Dịch Vụ Havyco

Evora

Evora Durban Men Intense Eau De Parfum 100Ml

79745/18/CBMP-QLD

76

Công ty Cổ phần Đầu Tư Và Thương Mại Dịch Vụ Havyco

Evora

Evora Houston Men Intense Eau De Parfum 100Ml

79813/18/CBMP-QLD

77

Công ty Cổ phần Đầu Tư Và Thương Mai I.A.G Việt Nam

Sothys Paris

Relaxing Body Scrub – Cherry Blossom And Lotus Escape

9578/16/CBMP-QLD

78

Công ty Cổ phần Đầu Tư Và Thương Mai I.A.G Việt Nam

Sothys Paris

Hydra Matt Fluid – Oily Skin

9591/16/CBMP-QLD

79

Công ty Cổ phần Đầu Tư Và Thương Mai I.A.G Việt Nam

Sothys Paris

Sothys Homme – Age – Defying Hydrating Fluid

9595/16/CBMP-QLD

80

Công ty Cổ phần Đầu Tư Và Thương Mai I.A.G Việt Nam

Sothys Paris

Sothys Homme – Hair And Body Revitalizing Gel Cleanser

9598/16/CBMP-QLD

81

Công ty Cổ phần Đầu Tư Và Thương Mai I.A.G Việt Nam

Sothys Paris

Nutritive Comfort Cream

10590/16/CBMP-QLD

82

Công ty Cổ phần Đầu Tư Và Thương Mai I.A.G Việt Nam

Sothys Paris

Anti-Ageing Cream Grade 4

10595/16/CBMP-QLD

83

Công ty Cổ phần Đầu Tư Và Thương Mai I.A.G Việt Nam

Sothys Paris

Intensive Treatment- [C] Collagène Hyaluronique

10598/16/CBMP-QLD

84

Công ty Cổ phần Đầu Tư Và Thương Mai I.A.G Việt Nam

Sothys Paris

Scented Soap Cherry Blossom And Lotus Escape

15458/16/CBMP-QLD

85

Công ty Cổ phần Đầu Tư Và Thương Mai I.A.G Việt Nam

Sothys Paris

Nourishing Body Elixir Cherry Blossom And Lotus Escape

15483/16/CBMP-QLD

86

Công ty Cổ phần Đầu Tư Và Thương Mại I.A.G Việt Nam

Sothys Paris

Eau De Toilette Intense – Sothys Homme

39161/17/CBMP-QLD

87

Công ty Cổ phần Đầu Tư Và Thương Mại I.A.G Việt Nam

Sothys Paris

Hair And Body Revitalizing Gel Cleanser – Sothys Homme

39162/17/CBMP-QLD

88

Công ty Cổ phần Đầu Tư Và Thương Mại I.A.G Việt Nam

Sothys Paris

Hanakasumi Signature Treatment Cherry Blossom And Lotus Sensorial Escape

39167/17/CBMP-QLD

89

Công ty Cổ phần Đầu Tư Và Thương Mại I.A.G Việt Nam

Sothys Paris

Perfumed Concentrate – Sothys Homme

39176/17/CBMP-QLD

90

Công ty Cổ phần Đầu Tư Và Thương Mại I.A.G Việt Nam

Sothys Paris

Vitality Hair Lotion – Sothys Homme

39183/17/CBMP-QLD

91

Công ty Cổ phần Đầu Tư Và Thương Mại I.A.G Việt Nam

Sothys Paris

Velvet Hand Cream

39186/17/CBMP-QLD

92

Công ty Cổ phần Đầu Tư Và Thương Mại I.A.G Việt Nam

Sothys Paris

Hydra-Matt Fluid Oily Skin

39198/17/CBMP-QLD

93

Công ty Cổ phần Đầu Tư Và Thương Mại I.A.G Việt Nam

Sothys Paris

Slimming Modelling Fluid – Professionnel

41486/17/CBMP-QLD

94

Công ty Cổ phần Đầu Tư Và Thương Mại I.A.G Việt Nam

Sothys Paris

Age-Defying Face Serum Professionnel – Sothys Homme

41487/17/CBMP-QLD

95

Công ty Cổ phần Đầu Tư Và Thương Mại I.A.G Việt Nam

Sothys Paris

Age-Defying Face Serum Professionnel Sothys Homme

61768/18/CBMP-QLD

96

Công ty Cổ phần Đầu Tư Và Thương Mại I.A.G Việt Nam

Sothys Paris

Relaxing Body Scrub Cherry Blossom And Lotus Escape

67671/18/CBMP-QLD

97

Công ty Cổ phần Đầu Tư Và Thương Mại I.A.G Việt Nam

Sothys Paris

Sothys Homme- Hair And Body Revitalizing Gel Cleanser

98994/19/CBMP-QLD

98

Công ty Cổ phần Đầu Tư Và Thương Mại Mạnh Đạt

Cottage

Cottage Regenerating Shower Gel And Bath Milk With Kiwi Extracts

15700/16/CBMP-QLD

99

Công ty Cổ phần Đầu Tư Và Thương Mại Mạnh Đạt

Cottage

Cottage Gentle Exfoliating Shower Gel-Kiwi

15712/16/CBMP-QLD

100

Công ty Cổ phần Đầu Tư Và Thương Mại Mạnh Đạt

Bettina Barty

Bettina Barty Vanilla Bath & Shower Gel

26329/17/CBMP-QLD

101

Công ty Cổ phần Đầu Tư Và Thương Mại Mạnh Đạt

Bettina Barty

Bettina Barty Vanilla Roll-On Deo

26330/17/CBMP-QLD

102

Công ty Cổ phần Đầu Tư Và Thương Mại Mạnh Đạt

Bettina Barty

Bettina Barty Vanilla Hand & Body Lotion

26331/17/CBMP-QLD

103

Công ty Cổ phần Đầu Tư Và Thương Mại Mạnh Đạt

Bettina Barty

Bettina Barty Musk Hand & Body Lotion

26338/17/CBMP-QLD

104

Công ty Cổ phần Đầu Tư Và Thương Mại Mạnh Đạt

Bettina Barty

Bettina Barty Musk Roll-On Deo

26339/17/CBMP-QLD

105

Công ty Cổ phần Đầu Tư Và Thương Mại Mạnh Đạt

Bettina Barty

Bettina Barty Orange Line Bath & Shower Gel

29891/17/CBMP-QLD

106

Công ty Cổ phần Đầu Tư Và Thương Mại Mạnh Đạt

Bettina Barty

Bettina Barty Summer Vanilla Bath & Shower Gel

29901/17/CBMP-QLD

107

Công ty Cổ phần Đầu Tư Và Thương Mại Mạnh Đạt

Cottage

Cottage Travel Kit

47126/17/CBMP-QLD

108

Công ty Cổ phần Đầu Tư Và Thương Mại Mạnh Đạt

Cottage

Cottage Travel Kit

47129/17/CBMP-QLD

109

Công ty Cổ phần Đầu Tư Và Thương Mại Mạnh Đạt

Bettina Barty

Bettina Barty Purple Line Bath & Shower Gel

73542/18/CBMP-QLD

110

Công ty Cổ phần Đầu Tư Xuất Nhập Khẩu Bắc Mỹ

Disney Star Wars

Star Wars Storm Trooper Edt 50Ml

74204/18/CBMP-QLD

111

Công ty Cổ phần Đầu Tư Xuất Nhập Khẩu Bắc Mỹ

Disney Star Wars

Star Wars R2 D2 Astromech Droid Edt 50Ml

74205/18/CBMP-QLD

112

Công ty Cổ phần Erada Việt Nam

Adm Skin Science 3.0

Gel Contour Des Yeux / Eye Gel Contour

104396/19/CBMP-QLD

113

Công ty Cổ phần Global Link

Illuminum London

Illuminum White Gardenia Petals Core Perfume

27677/17/CBMP-QLD

114

Công ty Cổ phần Global Link

Illuminum London

Illuminum White Musk Core Perfume

27678/17/CBMP-QLD

115

Công ty Cổ phần Gỗ Đỏ

Methode Physiodermie

Hydro-Control Emulsion

2115/15/CBMP-QLD

116

Công ty Cổ phần Gỗ Đỏ

Methode Physiodermie

Optimum Lift Emulsion

2116/15/CBMP-QLD

117

Công ty Cổ phần Gỗ Đỏ

Methode Physiodermie

Toner Emulsion

2117/15/CBMP-QLD

118

Công ty Cổ phần Gỗ Đỏ

Methode Physiodermie

Dry Skin Emulsion

2118/15/CBMP-QLD

119

Công ty Cổ phần Gỗ Đỏ

Methode Physiodermie

Vivifying Emulsion

2119/15/CBMP-QLD

120

Công ty Cổ phần Gỗ Đỏ

Methode Physiodermie

Purifying Emulsion

2925/16/CBMP-QLD

121

Công ty Cổ phần Gỗ Đỏ

Methode Physiodermie

Sensitive Skin Emulsion

2926/16/CBMP-QLD

122

Công ty Cổ phần Gỗ Đỏ

Methode Physiodermie

Dark Spot Corrector Micro Emulsion

2929/16/CBMP-QLD

123

Công ty Cổ phần Gỗ Đỏ

Methode Physiodermie

Deep Cleansing Milk

26190/17/CBMP-QLD

124

Công ty Cổ phần Gỗ Đỏ

Methode Physiodermie

Recovery Night Mask

51537/17/CBMP-QLD

125

Công ty Cổ phần Gỗ Đỏ

Methode Physiodermie

Toning Emulsion

51539/17/CBMP-QLD

126

Công ty Cổ phần Gỗ Đỏ

Mothde Physiodermie

Sublimating Cream

59743/18/CBMP-QLD

127

Công ty Cổ phần Gỗ Đỏ

Methode Physiodermie

Body Fluid

79827/18/CBMP-QLD

128

Công ty Cổ phần Gỗ Đỏ

Methode Physiodermie

Evolution Shower Hydrating Milk Nb

79831/18/CBMP-QLD

129

Công ty Cổ phần Gỗ Đỏ

Methode Physiodermie

Eye Contour Gel

79832/18/CBMP-QLD

130

Công ty Cổ phần Gỗ Đỏ

Methode Physiodermie

Evolution Shower Hydrating Milk Sl Sensitive Skin

79833/18/CBMP-QLD

131

Công ty Cổ phần Gỗ Đỏ

Methode Physiodermie

Evolution Actinyl No.3 Purifying Cleansing Foam

79838/18/CBMP-QLD

132

Công ty Cổ phần Gỗ Đỏ

Methode Physiodermie

Bust Refirming Gel

79930/18/CBMP-QLD

133

Công ty Cổ phần Gỗ Đỏ

Methode Physiodermie

Bio Gommage Body

79942/18/CBMP-QLD

134

Công ty Cổ phần Gỗ Đỏ

Methode Physiodermie

Anti- Redness Micro- Gel

82638/18/CBMP-QLD

135

Công ty Cổ phần Gỗ Đỏ

Methode Physiodermie

Sublimating Cream Unifying And Smoothing Tinted Care

112283/19/CBMP-QLD

136

Công ty Cổ phần Gỗ Đỏ

Methode Physiodermie

Deep Cleansing Milk

113201/19/CBMP-QLD

137

Công ty Cổ phần Gỗ Đỏ

Methode Physiodermie

Bust Refirming Gel

113798/19/CBMP-QLD

138

Công ty Cổ phần Gỗ Đỏ

Methode Physiodermie

Eye Contour Gel

113821/19/CBMP-QLD

139

Công ty Cổ phần Gỗ Đỏ

Methode Physiodermie

Essential Oligo Concentrate

113897/19/CBMP-QLD

140

Công ty Cổ phần Gỗ Đỏ

Methode Physiodermie

Purifying Emulsion

113901/19/CBMP-QLD

141

Công ty Cổ phần Gỗ Đỏ

Methode Physiodermie

Essential Concentrate Hydro- Tonifying

113929/19/CBMP-QLD

142

Công ty Cổ phần Gỗ Đỏ

Methode Physiodermie

Anti – Redness Emulsion

114712/19/CBMP-QLD

143

Công ty Cổ phần Gỗ Đỏ

Methode Physiodermie

Hydro Control Emulsion

115380/19/CBMP-QLD

144

Công ty Cổ phần Gio Group

Rogue

Rogue Shave Cream

107794/19/CBMP-QLD

145

Công ty Cổ phần Gio Group

Rogue

Rogue Facial Scrub

107803/19/CBMP-QLD

146

Công ty Cổ phần Gio Group

Rogue

Rogue Energising Body Wash

107804/19/CBMP-QLD

147

Công ty Cổ phần Gio Group

Rogue

Rogue Lifting, Brightening Eye Serum

107805/19/CBMP-QLD

148

Công ty Cổ phần Kelly Perfurm Et Cosmétique

Kelly

Eau De Parfum For Men Le Sens De Kelly

87047/19/CBMP-QLD

149

Công ty Cổ phần Kelly Perfurm Et Cosmétique

Kelly

Eau De Parfum For Women La Beauté De Kelly

87075/19/CBMP-QLD

150

Công ty Cổ phần Kính Vạn Hoa Việt Nam

Editions De Parfums Frederic Malle

Eau De Parfum Iris Poudre

30633/17/CBMP-QLD

151

Công ty Cổ phần Liên Kết Hoàn Hảo

Helen Seward

Indaco Styling Spray

48171/17/CBMP-QLD

152

Công ty Cổ phần Mh Beauty Care International

Lopera Cosmetics

Lopera Cosmetics Lighten Whiten Emulsion Protection Blanchissante

73021/18/CBMP-QLD

153

Công ty Cổ phần Mh Beauty Care International

Lopera Cosmetics

Lopera Cosmetics Skin Care Day & Night Blanchissante

73025/18/CBMP-QLD

154

Công ty Cổ phần Mirato Việt Nam

Figaro

Figaro Shaving Foam

17397/16/CBMP-QLD

155

Công ty Cổ phần Mirato Việt Nam

Malizia

Malizia Profumo D’Intesa Deo Roll-On Amber

42754/17/CBMP-QLD

156

Công ty Cổ phần Mirato Việt Nam

Malizia

Malizia Profumo D’Intesa After Shave Tonic Lotion Vetyver

42755/17/CBMP-QLD

157

Công ty Cổ phần Mirato Việt Nam

Malizia Bon Bons

Malizia Bonbons Bagno Doccia Shampoo Mandarino & Zucchero Filato

42766/17/CBMP-QLD

158

Công ty Cổ phần Mirato Việt Nam

Elidor

Elidor Hair Spray Strong Hold

42772/17/CBMP-QLD

159

Công ty Cổ phần Mirato Việt Nam

Figaro

Figaro After Shave Gel Lotion

42778/17/CBMP-QLD

160

Công ty Cổ phần Mirato Việt Nam

Malizia Bon Bons

Malizia Bonbons Bagno Doccia Shampoo Mandarino & Zucchero Filato

49791/17/CBMP-QLD

161

Công ty Cổ phần Mỹ Phẩm Salonzo

Alfaparf Milano

Semi Di Lino Diamond Cristalli Liquidi

41429/17/CBMP-QLD

162

Công ty Cổ phần Mỹ Phẩm Salonzo

Alfaparf Milano

Semi Di Lino Diamond Illuminating Essential Oil

41434/17/CBMP-QLD

163

Công ty Cổ phần Mỹ Phẩm Vẻ Đẹp Việt

Kléral System

Magicolor Hcb Oil Professional

13555/16/CBMP-QLD

164

Công ty Cổ phần Mỹ Phẩm Vẻ Đẹp Việt

Pierre Rene Professional

Make Up Base Smoothing

47450/17/CBMP-QLD

165

Công ty Cổ phần Mỹ Phẩm Vẻ Đẹp Việt

Prosalon Professional

Argan Oil Hair Serum

47463/17/CBMP-QLD

166

Công ty Cổ phần Mỹ Phẩm Vẻ Đẹp Việt

Prosalon Professional

Argan Oil Hair Shine Spray

47464/17/CBMP-QLD

167

Công ty Cổ phần Mỹ Phẩm Vẻ Đẹp Việt

Prosalon Professional

Argan Oil Two Phase Hair Conditioner

47465/17/CBMP-QLD

168

Công ty Cổ phần Mỹ Phẩm Vẻ Đẹp Việt

Prosalon Professional

Argan Oil Hair Mask

47468/17/CBMP-QLD

169

Công ty Cổ phần Mỹ Phẩm Vẻ Đẹp Việt

Prosalon Professional

Argan Oil Hair Shampoo

47470/17/CBMP-QLD

170

Công ty Cổ phần Mỹ Phẩm Vẻ Đẹp Việt

Pierre Rene Professional

Advanced Lift Fluid Foundation SPF 15

49445/17/CBMP-QLD

171

Công ty Cổ phần Mỹ Phẩm Vẻ Đẹp Việt

Prosalon Professional

Regenerating Hair Mask – Milk&Honey

49498/17/CBMP-QLD

172

Công ty Cổ phần Mỹ Phẩm Vẻ Đẹp Việt

Prosalon Professional

Regenerating Shampoo – Milk&Honey

49502/17/CBMP-QLD

173

Công ty Cổ phần Nany Việt Nam

Garnier

Невидимый Дезодорант / Deodorant Invisible

30470/17/CBMP-QLD

174

Công ty Cổ phần Ngôi Sao Châu Âu

Denim

Denim River Deodorant Roll On

44194/17/CBMP-QLD

175

Công ty Cổ phần Ngôi Sao Châu Âu

Denim

Denim Black Revitalizing Shower Gel

44196/17/CBMP-QLD

176

Công ty Cổ phần Overseas Fashions

Marks & Spencer

Marks & Spencer Autograph

2446/16/CBMP-QLD

177

Công ty Cổ phần Overseas Fashions

M & S

Original Woodspice Gentlemen Talc

14352/16/CBMP-QLD

178

Công ty Cổ phần Overseas Fashions

Marks & Spencer

Original Woodspice Gentlemen Anti-Perspirant Deodorant

14353/16/CBMP-QLD

179

Công ty Cổ phần Overseas Fashions

M & S

Original Woodspice Gentlemen Moisturising Aftershave Alcohol Free

14355/16/CBMP-QLD

180

Công ty Cổ phần Overseas Fashions

M & S

Harvard Men’S Grooming Anti- Perspirant Deodorant

14363/16/CBMP-QLD

181

Công ty Cổ phần Overseas Fashions

M & S

Harvard Men’S Grooming Body Spray

14364/16/CBMP-QLD

182

Công ty Cổ phần Overseas Fashions

M & S

Original Woodspice Gentlemen Aftershave

14366/16/CBMP-QLD

183

Công ty Cổ phần Overseas Fashions

Marks & Spencer

Autograph Isis Pour Homme

14458/16/CBMP-QLD

184

Công ty Cổ phần Overseas Fashions

M & S

Beauty La Maison De Senteurs Senteurs Blanche Hand Cream

17918/16/CBMP-QLD

185

Công ty Cổ phần Overseas Fashions

M & S

Beauty Floral Collection Lily Of The Valley Silky Talcum Powder

17975/16/CBMP-QLD

186

Công ty Cổ phần Overseas Fashions

M & S

Beauty Floral Collection Lily Of The Valley Moisture Rich Bath Cream

17976/16/CBMP-QLD

187

Công ty Cổ phần Overseas Fashions

M & S

Beauty Floral Collection Lily Of The Valley Moisture Rich Shower Cream

17977/16/CBMP-QLD

188

Công ty Cổ phần Overseas Fashions

M & S

Beauty Floral Collection Lily Of The Valley Moisture Rich Bath Essence

17978/16/CBMP-QLD

189

Công ty Cổ phần Overseas Fashions

M & S

Beauty Floral Collection Lily Of The Valley Moisture Rich Hand Wash

17980/16/CBMP-QLD

190

Công ty Cổ phần Overseas Fashions

M & S

Beauty Floral Collection Lily Of The Valley Moisturising Hand & Body Lotion

17985/16/CBMP-QLD

191

Công ty Cổ phần Overseas Fashions

M & S

Beauty Floral Collection Lavender Moisturising Hand & Nail Cream

18007/16/CBMP-QLD

192

Công ty Cổ phần Overseas Fashions

M & S

Beauty Floral Collection Lavender Moisturising Hand & Body Lotion

18018/16/CBMP-QLD

193

Công ty Cổ phần Overseas Fashions

Marks & Spencer

Floral Collection Lavender Anti-Perspirant Roll-On

18020/16/CBMP-QLD

194

Công ty Cổ phần Overseas Fashions

M & S

Beauty Floral Collection Lavender Moisturising Body Cream

18023/16/CBMP-QLD

195

Công ty Cổ phần Overseas Fashions

M & S

Beauty Floral Collection Lavender Silky Talcum Powder

18024/16/CBMP-QLD

196

Công ty Cổ phần Overseas Fashions

M & S

Beauty Floral Collection Lavender 3 In 1 Body, Room & Linen Spray

18030/16/CBMP-QLD

197

Công ty Cổ phần Overseas Fashions

M & S

Beauty La Maison De Senteurs Fleurs De France Hand Cream Trio

27718/17/CBMP-QLD

198

Công ty Cổ phần Overseas Fashions

Marks & Spencer

Autograph Eau De Toilette

27736/17/CBMP-QLD

199

Công ty Cổ phần Overseas Fashions

Marks & Spencer

Autograph Sport Eau De Toilette

27755/17/CBMP-QLD

200

Công ty Cổ phần Overseas Fashions

Marks & Spencer

Autograph Sport Moisturising Aftershave Balm

27757/17/CBMP-QLD

201

Công ty Cổ phần Phát Triển Spa Viên Mỹ

Selvert Thermal

Selvert Thermal Ligne De Regeneration Absolue Programme Professionnel

54179/17/CBMP-QLD

202

Công ty Cổ phần Phát Triển Thương Mại Và Du Lịch Kỳ Nghỉ Việt Nam

Edom

Edom-Massage Oil Rose

30985/17/CBMP-QLD

203

Công ty Cổ phần Phát Triển Thương Mại Và Du Lịch Kỳ Nghỉ Việt Nam

Edom

Edom-Aromatic Dead Sea Bath Salt

30989/17/CBMP-QLD

204

Công ty Cổ phần Sài Gòn Galleria

Nomenclatur e

Para_Íso

124477/20/CBMP-QLD

205

Công ty Cổ phần Sài Gòn Galleria

Nomenclatur e

Holy_Wood

124478/20/CBMP-QLD

206

Công ty Cổ phần Sen Kinh Bắc

Evoluderm

Whitening Lotions Very Strong

1570/15/CBMP-QLD

207

Công ty Cổ phần Sen Kinh Bắc

Evoluderm

Whitening Lotion Extra Strong

1576/15/CBMP-QLD

208

Công ty Cổ phần Smartchoices Việt Nam

Mineral Care

Spa Massage Cream Proffessional

41313/17/CBMP-QLD

209

Công ty Cổ phần Thiên Nhiên (Natural Joint Stock Company)

Molton Brown

Sport 4 In 1 Body Sportswash

20958/16/CBMP-QLD

210

Công ty Cổ phần Thiên Nhiên (Natural Joint Stock Company)

Molton Brown

Pomegranate & Ginger Fine Liquid Hand Wash

21011/16/CBMP-QLD

211

Công ty Cổ phần Thiên Nhiên (Natural Joint Stock Company)

Molton Brown

Ylang Ylang Body Wash

21012/16/CBMP-QLD

212

Công ty Cổ phần Thiên Nhiên (Natural Joint Stock Company)

Molton Brown

Ylang-Ylang Nourishing Body Lotion

21015/16/CBMP-QLD

213

Công ty Cổ phần Thiên Nhiên (Natural Joint Stock Company)

Molton Brown

Pomegranate & Ginger Enriching Hand Lotion

21019/16/CBMP-QLD

214

Công ty Cổ phần Thiên Nhiên (Natural Joint Stock Company)

Molton Brown

Pink Pepperpod Nourishing Body Lotion

21055/16/CBMP-QLD

215

Công ty Cổ phần Thiên Nhiên (Natural Joint Stock Company)

Molton Brown

Pink Pepperpod Body Wash

21056/16/CBMP-QLD

216

Công ty Cổ phần Thiên Nhiên (Natural Joint Stock Company)

Molton Brown

Black Peppercorn Nourishing Body Lotion

21067/16/CBMP-QLD

217

Công ty Cổ phần Thiên Nhiên (Natural Joint Stock Company)

Molton Brown

Gingerlily Body Wash

21068/16/CBMP-QLD

218

Công ty Cổ phần Thiên Nhiên (Natural Joint Stock Company)

Molton Brown

Gingerlily Nourishing Body Lotion

21069/16/CBMP-QLD

219

Công ty Cổ phần Thiên Nhiên (Natural Joint Stock Company)

Molton Brown

Black Peppercorn Body Wash

21072/16/CBMP-QLD

220

Công ty Cổ phần Thiên Nhiên (Natural Joint Stock Company)

Thann

Thann Eden Breeze Hand Cream

5906/16/CBMP-QLD

221

Công ty Cổ phần Thiên Nhiên (Natural Joint Stock Company)

Molton Brown

Ultra Pure Milk Soap

78981/18/CBMP-QLD

222

Công ty Cổ phần Thiên Nhiên (Natural Joint Stock Company)

Molton Brown

Triple Milled Soap

79525/18/CBMP-QLD

223

Công ty Cổ phần Thiên Nhiên (Natural Joint Stock Company)

Molton Brown

Purifying Conditioner With Indian Cress

95210/19/CBMP-QLD

224

Công ty Cổ phần Thiên Nhiên (Natural Joint Stock Company)

Molton Brown

Purifying Shampoo With Indian Cress

95211/19/CBMP-QLD

225

Công ty Cổ phần Thủy Lộc

L’Occitane

Ultra Rich Body Lotion

57841/18/CBMP-QLD

226

Công ty Cổ phần Thương Mại Dịch Vụ Mỹ Phẩm Ngôi Sao

Blanc De Blanc

Blanc De Blanc Biotoz Mask

9292/16/CBMP-QLD

227

Công ty Cổ phần Thương Mại Dịch Vụ Mỹ Phẩm Ngôi Sao

Blanc De Blanc

Blanc De Blanc Biotoz Lifting Serum I

10789/16/CBMP-QLD

228

Công ty Cổ phần Thương Mại Dịch Vụ Tổng Hợp Hoàn Vũ

Clio

Clio Kill Cover Stay Perfect Foundation

83593/18/CBMP-QLD

229

Công ty Cổ phần Thương Mại Dược Mỹ Phẩm Đào Tiến

Ericson Laboratoire

Supreme Extra Nutrition Rich Creme

14568/16/CBMP-QLD

230

Công ty Cổ phần Thương Mại Dược Mỹ Phẩm Đào Tiến

Rudy Profumi Srl

Aromatic Scents Liquid Soap Lily Of The Valley & Fern 300Ml

49421/17/CBMP-QLD

231

Công ty Cổ phần Thương Mại Dược Mỹ Phẩm Đào Tiến

Rudy Profumi Srl

Aromatic Scents Body Lotion Lily Of The Valley & Fern 200Ml

49422/17/CBMP-QLD

232

Công ty Cổ phần Thương Mại Dược Mỹ Phẩm Đào Tiến

Rudy Profumi Srl

Aromatic Scents Bath & Shower Foam Lily Of The Valley & Fern 500Ml

49443/17/CBMP-QLD

233

Công ty Cổ phần Thương Mại Dược Mỹ Phẩm Đào Tiến

Rudy Profumi Srl

Aromatic Scents Scented Body Water Lily Of The Valley & Fern 200Ml

49468/17/CBMP-QLD

234

Công ty Cổ phần Thương Mại Dược Mỹ Phẩm Đào Tiến

Rudy Profumi Srl

Aromatic Scents Eau De Toilette Lily Of The Valley & Fern 100Ml

49470/17/CBMP-QLD

235

Công ty Cổ phần Thương Mại Dược Mỹ Phẩm Đào Tiến

Rudy Profumi Srl

Nature & Arome Hand & Body Lotion Pink Peony 500Ml

52751/17/CBMP-QLD

236

Công ty Cổ phần Thương Mại Dược Mỹ Phẩm Đào Tiến

Ericson Laboratoire

Enzymacid Lipaxid Lip- Contour

81959/18/CBMP-QLD

237

Công ty Cổ phần Thương Mại Dược Mỹ Phẩm Đào Tiến

Ericson Laboratoire

Genxskin Whitex Serum

118199/20/CBMP-QLD

238

Công ty Cổ phần Thương Mại Dược Mỹ Phẩm Đào Tiến

Ericson Laboratoire

Genxskin Rejuvenating Cleansing Milk

118202/20/CBMP-QLD

239

Công ty Cổ phần Thương Mại Mỹ Phẩm DMC

Jungle Fever

Jungle Fever Argan Oasis Restoring And Shining Fluid

3683/16/CBMP-QLD

240

Công ty Cổ phần Thương Mại Mỹ Phẩm DMC

Fontana Contarini

4Body Body Scrub Cream

6189/16/CBMP-QLD

241

Công ty Cổ phần Thương Mại Mỹ Phẩm DMC

Fontana Contarini

4Body Hand Cream

6191/16/CBMP-QLD

242

Công ty Cổ phần Thương Mại Mỹ Phẩm DMC

Fontana Contarini

Face Performance The Flawless Foundation

8480/16/CBMP-QLD

243

Công ty Cổ phần Thương Mại Mỹ Phẩm DMC

Professional By Fama

A+ Amplifier Thickening Spray 200Ml

10254/16/CBMP-QLD

244

Công ty Cổ phần Thương Mại Mỹ Phẩm DMC

Professional By Fama

A+ Smoother Lissing Spray 300Ml

10255/16/CBMP-QLD

245

Công ty Cổ phần Thương Mại Mỹ Phẩm DMC

Professional By Fama

A+ Smoother Lissing Cream 150Ml

10256/16/CBMP-QLD

246

Công ty Cổ phần Thương Mại Mỹ Phẩm DMC

Professional By Fama

A+ Moving Waving Maker 300Ml

10257/16/CBMP-QLD

247

Công ty Cổ phần Thương Mại Mỹ Phẩm DMC

Professional By Fama

Structural

12009/16/CBMP-QLD

248

Công ty Cổ phần Thương Mại Mỹ Phẩm DMC

Pharmagel

Beta-C

24099/16/CBMP-QLD

249

Công ty Cổ phần Thương Mại Mỹ Phẩm DMC

Milano

Milano Care Argan Oil

32204/17/CBMP-QLD

250

Công ty Cổ phần Thương Mại Mỹ Phẩm DMC

Fontana Contarini

Face Performance The Flawless Foundation

34197/17/CBMP-QLD

251

Công ty Cổ phần Thương Mại Polvita

On Line

On Line Men&Care 3 In 1 Shower Gel – Power (On Line Men&Care Męski Żel Pod Prysznic 3 W 1 Power)

107623/19/CBMP-QLD

252

Công ty Cổ phần Thương Mại Phát Triển Và Đầu Tư An Phú

Joc

Joc Care – Frizzy And Unruly Hair Smoothing Shampoo Magnolia & Linseed

11050/16/CBMP-QLD

253

Công ty Cổ phần Thương Mại Phát Triển Và Đầu Tư An Phú

Joc

Joc Cure – Impure Scalp – Purifying Shampoo – White Nettle & Burdock

11072/16/CBMP-QLD

254

Công ty Cổ phần Thương Mại Phát Triển Và Đầu Tư An Phú

Joc

Joc Cure – Impure Scalp Universal Purifying Clay – White Nettle, Burdock, Kaolin

11086/16/CBMP-QLD

255

Công ty Cổ phần Thương Mại Phát Triển Và Đầu Tư An Phú

Permesse

Permesse Coloured Hair Dual Phase Spray – Lychee Extract + Evening Primrose Oil

11096/16/CBMP-QLD

256

Công ty Cổ phần Thương Mại Phát Triển Và Đầu Tư An Phú

Joc

Joc Care – Curly Hair Cream- Serum Control And Definition Rose & Iris Florentina

11138/16/CBMP-QLD

257

Công ty Cổ phần Thương Mại Thế Giới Nước Hoa

Models Own

Models Own Nail Polish Remover Moisturising Acetone Free

71964/18/CBMP-QLD

258

Công ty Cổ phần Thương Mại Và Dịch Vụ P2H

Être-Belle

Skin Therapy Couperose Cream

125033/20/CBMP-QLD

259

Công ty Cổ phần Thương Mại Và Dịch Vụ P2H

Être-Belle

Purity Intense Purifying Gel

125255/20/CBMP-QLD

260

Công ty Cổ phần Thương Mại Và Dịch Vụ P2H

Être-Belle

Acerola Facial Mask Powder

125269/20/CBMP-QLD

261

Công ty Cổ phần Thương Mại Và Dịch Vụ P2H

Être-Belle

Sensitive Skin Bilberry Facial Mask Powder

125272/20/CBMP-QLD

262

Công ty Cổ phần Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Uyên Phương

Beautymed

Beautymed High Protection Sunblock SPF30

33979/17/CBMP-QLD

263

Công ty Cổ phần Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Uyên Phương

Beautymed

Beautymed High Protection Sunblock SPF50

33980/17/CBMP-QLD

264

Công ty Cổ phần Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Uyên Phương

Beautymed

Beautymed Energizing Eye Contour Super Concentrate

33995/17/CBMP-QLD

265

Công ty Cổ phần Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Uyên Phương

Beautymed

Beautymed Sebo-Normalizing Dermo Active Fluid

33997/17/CBMP-QLD

266

Công ty Cổ phần Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Uyên Phương

Beautymed

Beautymed Dry And Sensitive Skin Modeling Face & Body Cream

34159/17/CBMP-QLD

267

Công ty Cổ phần Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Uyên Phương

Beautymed

Beautymed Sebo-Normalizing Dermo Active Cream Mask

34183/17/CBMP-QLD

268

Công ty Cổ phần Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Uyên Phương

Germaine De Capuccini

Germaine De Capuccini Nutritive Regenerating Serum

41137/17/CBMP-QLD

269

Công ty Cổ phần Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Uyên Phương

Germaine De Capuccini

Germaine De Capuccini Tautening Firming Mask

41140/17/CBMP-QLD

270

Công ty Cổ phần Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Uyên Phương

Germaine De Capuccini

Germaine De Capuccini Total Comfort Lotion

41141/17/CBMP-QLD

271

Công ty Cổ phần Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Uyên Phương

Germaine De Capuccini

Germaine De Capuccini High Tolerance Cleansing Milk

41142/17/CBMP-QLD

272

Công ty Cổ phần Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Uyên Phương

Germaine De Capuccini

Germaine De Capuccini Age- Defense Multi-Comfort Emulsion

41143/17/CBMP-QLD

273

Công ty Cổ phần Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Uyên Phương

Germaine De Capuccini

Germaine De Capuccini Timexpert Ritualist Beauty In- Fusion Firmness And Hydration 40’Serum

41156/17/CBMP-QLD

274

Công ty Cổ phần Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Uyên Phương

Germaine De Capuccini

Germaine De Capuccini Timexpert Rides Absolute Nourishment Elixir

41163/17/CBMP-QLD

275

Công ty Cổ phần Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Uyên Phương

Germaine De Capuccini

Germaine De Capuccini Oily Skin Lotion

41176/17/CBMP-QLD

276

Công ty Cổ phần Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Uyên Phương

Germaine De Capuccini

Germaine De Capuccini Timexpert Ritualist Beauty In- Fusion Vitality And Luminosity 30’Serum

41184/17/CBMP-QLD

277

Công ty Cổ phần Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Uyên Phương

Germaine De Capuccini

Germaine De Capuccini Timexpert Rides Eyes Night Mask Puffiness/Bags Under The Eyes

41225/17/CBMP-QLD

278

Công ty Cổ phần Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Uyên Phương

Germaine De Capuccini

Germaine De Capuccini Synergyage Multi-Protective Facial Cream SPF 20

45577/17/CBMP-QLD

279

Công ty Cổ phần Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Uyên Phương

Germaine De Capuccini

Germaine Decapuccini Timexpert Rides Correction Record Serum Lines/Wrinkles

57224/18/CBMP-QLD

280

Công ty Cổ phần Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Uyên Phương

Germaine De Capuccini

Germaine Oe Capuccini Timexpert Rides Retirage Filler Pro-Youthfulness Perfectioner Serum

57233/18/CBMP-QLD

281

Công ty Cổ phần Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Uyên Phương

Germaine De Capuccini

Germaine De Capuccini Total Comfort Cleansing Milk

57236/18/CBMP-QLD

282

Công ty Cổ phần Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Uyên Phương

Germaine De Capuccini

Germaine De Capuccini Age- Defense Multi-Regenerating Cream Especially For Massage

57237/18/CBMP-QLD

283

Công ty Cổ phần Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Uyên Phương

Germaine De Capuccini

Germaine De Capuccini Timexpert Rides Youthfulness Re-Creation Cream

57239/18/CBMP-QLD

284

Công ty Cổ phần Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Uyên Phương

Germaine De Capuccini

Germaine De Capuccini Timexpert Rides Correction Cream Lines/Wrinkles Rich Texture

57241/18/CBMP-QLD

285

Công ty Cổ phần Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Uyên Phương

Germaine De Capuccini

Germaine De Capuccini Age- Defense Facial Fruit Mask

57279/18/CBMP-QLD

286

Công ty Cổ phần Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Uyên Phương

Germaine De Capuccini

Germaine De Capuccini Revitalising Plant Mask

74995/18/CBMP-QLD

287

Công ty Cổ phần Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Uyên Phương

Germaine De Capuccini

Germaine De Capuccini Express Hydro-Tautening Mask

74996/18/CBMP-QLD

288

Công ty Cổ phần Trang Thiết Bị Y Tế La Gi

Medi

Medi Night Creme

32195/17/CBMP-QLD

289

Công ty Cổ phần Trường Xuân Việt

Sisley

Eau Du Soir Eau De Parfum

66229/18/CBMP-QLD

290

Công ty Cổ phần Trường Xuân Việt

Sisley

Eau Du Soir Moisturizing Perfumed Body Cream

66234/18/CBMP-QLD

291

Công ty Cổ phần Trường Xuân Việt

Sisley

Soir De Lune Moisturizing Perfumed Body Cream

66243/18/CBMP-QLD

292

Công ty Cổ phần Trường Xuân Việt

Sisley

Eau De Sisley Eau De Toilette 1

79491/18/CBMP-QLD

293

Công ty Cổ phần Vimoximex Group

Nobile 1942

Anonimo Veneziano Eau De Parfum

112515/19/CBMP-QLD

294

Công ty Cổ phần Vimoximex Group

Nobile 1942

Pontevecchio W Eau De Parfum

112534/19/CBMP-QLD

295

Công ty Cổ phần Vimoximex Group

Nobile 1942

Shamal Extrait De Parfum

112536/19/CBMP-QLD

296

Công ty Cổ phần Vimoximex Group

Nobile 1942

Malvs Eau De Parfum

112542/19/CBMP-QLD

297

Công ty Cổ phần Vinafa

Gracja

Gracja Olive Regenerating Cream Olive Oil +Q10 Smoothes And Nourishes Day/Night 50 Ml

30879/17/CBMP-QLD

298

Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Dược Phẩm Mỹ Phẩm Âu Mỹ

Show By Pastel

Show By Pastel Powder

2306/16/CBMP-QLD

299

Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Dược Phẩm Mỹ Phẩm Âu Mỹ

Pastel Profashion

Pastel Profashion Quad Eyeshadow

2309/16/CBMP-QLD

300

Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Dược Phẩm Mỹ Phẩm Âu Mỹ

Pastel

Pastel Cover Stick

2311/16/CBMP-QLD

301

Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Dược Phẩm Mỹ Phẩm Âu Mỹ

Pastel

Pastel Profashion Spring Blush-On

2315/16/CBMP-QLD

302

Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Dược Phẩm Mỹ Phẩm Âu Mỹ

Pastel

Pastel Profession Pretty Cheeks Blush-On

2316/16/CBMP-QLD

303

Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Dược Phẩm Mỹ Phẩm Âu Mỹ

Pastel Profashion

Pastel Profashion Single Eyeshadow

2317/16/CBMP-QLD

304

Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Dược Phẩm Mỹ Phẩm Âu Mỹ

Pastel

Pastel Magic Tough Cover Stick & High Lighter

2600/16/CBMP-QLD

305

Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Dược Phẩm Mỹ Phẩm Âu Mỹ

Pastel Profashion

Pastel Profashion Blush-On

3249/16/CBMP-QLD

306

Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Dược Phẩm Mỹ Phẩm Âu Mỹ

Pastel Profashion

Pastel Profashion All Over Face Powder

3498/16/CBMP-QLD

307

Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Dược Phẩm Mỹ Phẩm Âu Mỹ

Episiva

Episiva Natural Hair Reducing Deo Roll- On Against Odour For Women

3547/16/CBMP-QLD

308

Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Dược Phẩm Mỹ Phẩm Âu Mỹ

Pielor

Pielor Men Roll-On Deodorant

13313/16/CBMP-QLD

309

Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Dược Phẩm Mỹ Phẩm Âu Mỹ

Pielor

Pielor Men After Shave Balm

13314/16/CBMP-QLD

310

Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Dược Phẩm Mỹ Phẩm Âu Mỹ

Pielor

Pielor Men After Shave Cologne

13315/16/CBMP-QLD

311

Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Dược Phẩm Mỹ Phẩm Âu Mỹ

Pielor

Pielor Eau De Toilette For Women

13325/16/CBMP-QLD

312

Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Dược Phẩm Mỹ Phẩm Âu Mỹ

Pielor

Pielor Men Body Splash

13326/16/CBMP-QLD

313

Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Kim Phú

Weiss

Weiss Impact 24H Deodorant Bodyspray

71631/18/CBMP-QLD

314

Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Kim Phú

Weiss

Weiss Extrem 24H Deodorant Bodyspray

71647/18/CBMP-QLD

315

Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Tịnh Nghi

Delia

Cameleo Bb-Keratin Hair Mask – Damaged Hair Reconstruction

17292/16/CBMP-QLD

316

Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Tịnh Nghi

Delia

Cameleo Keratin Hair Mask Damaged Hair Reconstruction Bb Beauty Balm

23929/16/CBMP-QLD

317

Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Tổng Hợp Minh Quân

On Line

On Line Liquid Soap Linden & White Tea

25233/16/CBMP-QLD

318

Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Tổng Hợp Minh Quân

On Line

On Line Shower Gel For Men 3 In 1 Power

25239/16/CBMP-QLD

319

Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Tổng Hợp Minh Quân

John Player Special (Jps)

John Player Special – Jps Black Hand & Body Lotion

28292/17/CBMP-QLD

320

Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Tổng Hợp Minh Quân

John Player Special (Jps)

John Player Special – Jps Black Roll-On Deo

28294/17/CBMP-QLD

321

Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Tổng Hợp Minh Quân

John Player Special (Jps)

John Player Special – Jps Black Deo Aerosolspray

28295/17/CBMP-QLD

322

Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Tổng Hợp Minh Quân

John Player Special (Jps)

John Player Special – Jps Fresh Deo Aerosolspray

28297/17/CBMP-QLD

323

Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Tổng Hợp Minh Quân

John Player Special (Jps)

John Player Special – Jps Fresh Bath & Shower Gel

28298/17/CBMP-QLD

324

Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Tổng Hợp Minh Quân

John Player Special (Jps)

John Player Special – Jps Be Red Bath & Shower Gel

28299/17/CBMP-QLD

325

Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Tổng Hợp Minh Quân

Ma Provence

Crème Mains Peaux Sensibles Orange

29455/17/CBMP-QLD

326

Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Tổng Hợp Minh Quân

Ma Provence

Savon Liquide Oranger

29460/17/CBMP-QLD

327

Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Tổng Hợp Minh Quân

Ma Provence

Crème Mains Peaux Sèches Amande

29465/17/CBMP-QLD

328

Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thương Mại Đài Linh

Eveline Cosmetics

Pure Control Sos Ultra Effective Roll-On

53312/17/CBMP-QLD

329

Công ty Cổ phần Xúc Tiến Đầu Tư Xuất Nhập Khẩu Việt Đức

Uroda

Melisa Intensive Moisturizing And Antioxidant Day/Night Cream 50Ml

100888/19/CBMP-QLD

330

Công ty Cổ phần Xúc Tiến Đầu Tư Xuất Nhập Khẩu Việt Đức

Uroda

Melisa Intensive Regenerating Day/Night Cream 50Ml

100938/19/CBMP-QLD

331

Công ty Cổ phần Xúc Tiến Đầu Tư Xuất Nhập Khẩu Việt Đức

Uroda

Melisa Anti-Wrinkle And Firming Day Cream 50Ml

100939/19/CBMP-QLD

332

Công ty TNHH Mỹ Phẩm Nhung Anh

Oe

Oe Deodorant Just Delicious

114563/19/CBMP-QLD

333

Công ty TNHH Ace.Lk

Ajmal

Rain Drops Eau De Parfum- 50Ml

18545/16/CBMP-QLD

334

Công ty TNHH Ace.Lk

Ajmal

Orchidee Celeste Eau De Parfum -75Ml

19854/16/CBMP-QLD

335

Công ty TNHH Ace.Lk

Ajmal

Violet Musc Eau De Parfume

44741/17/CBMP-QLD

336

Công ty TNHH Ace.Lk

Ajmal

Neutron Concentrated Perfume

47013/17/CBMP-QLD

337

Công ty TNHH Akutis Vietnam

Prep

Prep – Repairing Hand Cream – Tube

64282/18/CBMP-QLD

338

Công ty TNHH Amorepacific Việt Nam

Innisfree

Innisfree Sea Salt Whipping Cleanser

33413/17/CBMP-QLD

339

Công ty TNHH Amorepacific Việt Nam

Laneige

Laneige Water Glow Gel Foundation No. 21 Beige

41890/17/CBMP-QLD

340

Công ty TNHH Amorepacific Việt Nam

Laneige

Laneige Water Glow Gel Foundation No. 23 Sand

41891/17/CBMP-QLD

341

Công ty TNHH Amorepacific Việt Nam

Laneige

Laneige Water Glow Gel Foundation No.13 Ivory

41925/17/CBMP-QLD

342

Công ty TNHH Amorepacific Việt Nam

Laneige

Laneige Water Glow Gel Foundation No.11 Porcelain

41926/17/CBMP-QLD

343

Công ty TNHH Amorepacific Việt Nam

Laneige

Laneige White Dew Sherbet Cream

119149/20/CBMP-QLD

344

Công ty TNHH Amorepacific Việt Nam

Laneige

Laneige White Dew Original Ampoule Essence

119172/20/CBMP-QLD

345

Công ty TNHH Amorepacific Việt Nam

Laneige

Laneige White Dew Tone-Up Cream

122880/20/CBMP-QLD

346

Công ty TNHH Amway Việt Nam

Satinique

Satinique Scalp Tonic

1220/15/CBMP-QLD

347

Công ty TNHH Amway Việt Nam

Artistry

Artistry Deep Cleansing Mask

6543/16/CBMP-QLD

348

Công ty TNHH Amway Việt Nam

Artistry

Artistry Polishing Exfoliant

6661/16/CBMP-QLD

349

Công ty TNHH Amway Việt Nam

Artistry

Artistry Ideal Radiance Illuminating Moisturizer

9485/16/CBMP-QLD

350

Công ty TNHH Amway Việt Nam

Artistry

Artistry Ideal Radiance Illuminating Essence

9486/16/CBMP-QLD

351

Công ty TNHH Amway Việt Nam

Artistry

Artistry Ideal Radiance Illuminating Moisture Cream

9488/16/CBMP-QLD

352

Công ty TNHH Amway Việt Nam

Artistry

Artistry Ideal Radiance Spot Corrector

12209/16/CBMP-QLD

353

Công ty TNHH Amway Việt Nam

Artistry

Artistry Deep Cleansing Mask

36369/17/CBMP-QLD

354

Công ty TNHH Amway Việt Nam

Satinique

Satinique Scalp Tonic

36561/17/CBMP-QLD

355

Công ty TNHH Amway Việt Nam

Artistry

Artistry Ideal Radiance Illuminating Moisture Cream

36950/17/CBMP-QLD

356

Công ty TNHH Amway Việt Nam

Artistry

Artistry Ideal Radiance Illuminating Essence

36976/17/CBMP-QLD

357

Công ty TNHH Amway Việt Nam

Artistry

Artistry Ideal Radiance Illuminating Moisturizer

36989/17/CBMP-QLD

358

Công ty TNHH Amway Việt Nam

Artistry

Artistry Ideal Radiance Uv Protect SPF 50+ Uvb/Uva Pa ++++

37028/17/CBMP-QLD

359

Công ty TNHH Amway Việt Nam

Artistry

Artistry Polishing Exfoliant

37092/17/CBMP-QLD

360

Công ty TNHH Amway Việt Nam

Artistry

Artistry Ideal Radiance Spot Corrector

37128/17/CBMP-QLD

361

Công ty TNHH An Hải Vn

Versace

Versace Bright Crystal Perfumed Body Lotion

50533/17/CBMP-QLD

362

Công ty TNHH An Hải Vn

Victorinox

Victorinox Swiss Army Altitude Eau De Toilette Natural Spray/Vaporisateur

66787/18/CBMP-QLD

363

Công ty TNHH An Hải Vn

Ramon Monegal

Rm Ramon Monegal Kiss My Name Eau De Parfum Natural Spray – Vaporisateur

71721/18/CBMP-QLD

364

Công ty TNHH An Hải Vn

Ramon Monegal

Rm Ramon Monegal Cotton Musk Eau De Parfum Natural Spray – Vaporisateur

71725/18/CBMP-QLD

365

Công ty TNHH An Hải Vn

Ramon Monegal

Rm Ramon Monegal Impossible Iris Eau De Parfum Natural Spray – Vaporisateur

71736/18/CBMP-QLD

366

Công ty TNHH Ảnh Mới

New Image Alpha Lipidtm

New Image Alpha Lipidtm A.G.E Defiant Telomere Serum

37712/17/CBMP-QLD

367

Công ty TNHH B.P.V

Beauty Formulas

Beauty Formulas Amber Moisturising Hand Cream

20188/16/CBMP-QLD

368

Công ty TNHH B.P.V

Beauty Formulas

Beauty Formulas Amber Moisturising Hand Cream

107553/19/CBMP-QLD

369

Công ty TNHH Bảo Ngân

Olive

Face&Body Cream 150Ml

4876/16/CBMP-QLD

370

Công ty TNHH Bảo Ngân

Olive

Lip Balm

4879/16/CBMP-QLD

371

Công ty TNHH Bảo Ngân

Spa Natural Line

Silk & Wild Rose Face&Body Cream

10192/16/CBMP-QLD

372

Công ty TNHH Bảo Ngân

Olive

Mask Lifting 10Ml

10195/16/CBMP-QLD

373

Công ty TNHH Bảo Ngân

Olive

Serum Anti-Wrinkle 50 Ml

10262/16/CBMP-QLD

374

Công ty TNHH Bảo Ngân

Olive

Olive Microgranular Face Peeling 10Ml

11011/16/CBMP-QLD

375

Công ty TNHH Bảo Ngân

Olive

Hand Cream 75Ml

11012/16/CBMP-QLD

376

Công ty TNHH Bảo Ngân

Olive

Foot Cream 75Ml

11013/16/CBMP-QLD

377

Công ty TNHH Bảo Ngân

Vollare

Vollare Microganuler Olive Face Peeling

34066/17/CBMP-QLD

378

Công ty TNHH Bảo Ngân

Vollare

Vollare Face Cream Semi- Rich With Olive Extract

34067/17/CBMP-QLD

379

Công ty TNHH Bảo Ngân

Vollare

Vollare Body Cream Olive

34069/17/CBMP-QLD

380

Công ty TNHH Bảo Ngân

Vollare

Vollare Olive Face Mask Anti- Wrinkle And Regenerative

34085/17/CBMP-QLD

381

Công ty TNHH Beauty Link Việt Nam

Diego Dalla Palma Professional Rvb Skinlab

Elasticising Massage Oil

18176/16/CBMP-QLD

382

Công ty TNHH Beauty Link Việt Nam

Diego Dalla Palma Professional Rvb Skinlab

Plumping Mask

18185/16/CBMP-QLD

383

Công ty TNHH Beauty Link Việt Nam

Diego Dalla Palma Professional Rvb Skinlab

3 Subliming – Perfection Cream

18188/16/CBMP-QLD

384

Công ty TNHH Beauty Link Việt Nam

Diego Dalla Palma Professional Rvb Skinlab

2 Smoothing – Anti- Imperfection Mask

18189/16/CBMP-QLD

385

Công ty TNHH Beauty Link Việt Nam

Diego Dalla Palma Professional Rvb Skinlab

Revitalising Massage Mask

18195/16/CBMP-QLD

386

Công ty TNHH Beauty Link Việt Nam

Diego Dalla Palma Professional Rvb Skinlab

Shower Gel Shampoo Tan Prolonger

18217/16/CBMP-QLD

387

Công ty TNHH Beauty Link Việt Nam

Diego Dalla Palma Professional Rvb Skinlab

Accurate Behaviour Oil

18232/16/CBMP-QLD

388

Công ty TNHH Beauty Link Việt Nam

Diego Dalla Palma Professional Rvb Skinlab

Relaxed Behaviour Oil

18233/16/CBMP-QLD

389

Công ty TNHH Beauty Link Việt Nam

Diego Dalla Palma Professional Rvb Skinlab

Expressive Behaviour Oil

18234/16/CBMP-QLD

390

Công ty TNHH Beauty Link Việt Nam

Diego Dalla Palma Professional Rvb Skinlab

Determined Behaviour Oil

18235/16/CBMP-QLD

391

Công ty TNHH Beauty Link Việt Nam

Diego Dalla Palma Professional Rvb Skinlab

30 Days Strategy – Sublime Face Program – Lpa Perfection Complex – Wrinkles Pores Complexion

18248/16/CBMP-QLD

392

Công ty TNHH Beauty Link Việt Nam

Diego Dalla Palma Professional Rvb Skinlab

24-Hour Perfection Cream

18249/16/CBMP-QLD

393

Công ty TNHH Cochine Việt Nam

Cochine Saigon

Frangipani & Neroli – Hand & Body Wash

62350/18/CBMP-QLD

394

Công ty TNHH Cochine Việt Nam

Cochine Saigon

Frangipani & Neroli – Hand & Body Lotion

62351/18/CBMP-QLD

395

Công ty TNHH Cochine Việt Nam

Cochine Saigon

Vietnamese Rose & Delentii – Hand & Body Lotion

62352/18/CBMP-QLD

396

Công ty TNHH Cochine Việt Nam

Cochine Saigon

Vietnamese Rose & Delentii – Smoothing Hand Cream

62355/18/CBMP-QLD

397

Công ty TNHH Cochine Việt Nam

Cochine Saigon

Frangipani & Neroli – Smoothing Hand Cream

62356/18/CBMP-QLD

398

Công ty TNHH Cosmo Pacific

Beauty Spa

Beauty Spa Code 373 Day

2149/16/CBMP-QLD

399

Công ty TNHH Cosmo Pacific

Il Tempio Della Salute

Il Tempio Della Salute Diurna

2150/16/CBMP-QLD

400

Công ty TNHH Cosmo Pacific

Il Tempio Della Salute

Il Tempio Della Salute Renova

2151/16/CBMP-QLD

401

Công ty TNHH Cosmo Pacific

Beauty Spa

Beauty Spa Pure Active

2155/16/CBMP-QLD

402

Công ty TNHH Cosmo Pacific

Beauty Spa

Beauty Spa Porcelain Mask

2157/16/CBMP-QLD

403

Công ty TNHH Cosmo Pacific

Beauty Spa

Beauty Spa The Blur 503

2159/16/CBMP-QLD

404

Công ty TNHH Cosmo Pacific

Beauty Spa

Beauty Spa The Blur 502

2160/16/CBMP-QLD

405

Công ty TNHH Cosmo Pacific

Beauty Spa

Beauty Spa The Blur 501

2161/16/CBMP-QLD

406

Công ty TNHH Cosmo Pacific

Beauty Spa

Beauty Spa Whitening Paste

2164/16/CBMP-QLD

407

Công ty TNHH Cosmo Pacific

Il Tempio Della Salute

Il Tempio Della Salute Preziosa

3596/16/CBMP-QLD

408

Công ty TNHH Cosmo Pacific

Beauty Spa

Beauty Spa Code 791 Night

3597/16/CBMP-QLD

409

Công ty TNHH Cosmo Pacific

Il Tempio Della Salute

Il Tempio Della Salute Sublimis

11678/16/CBMP-QLD

410

Công ty TNHH Cosmo Pacific

Il Tempio Della Salute

Il Tempio Della Salute Serum

11796/16/CBMP-QLD

411

Công ty TNHH Cosmo Pacific

Beauty Spa

Beauty Spa Lotus

11809/16/CBMP-QLD

412

Công ty TNHH Cosmo Pacific

Beauty Spa

Beauty Spa Biovit

11810/16/CBMP-QLD

413

Công ty TNHH Cosmo Pacific

Beauty Spa

Beauty Spa Aquatonic

11816/16/CBMP-QLD

414

Công ty TNHH Cosmo Pacific

Beauty Spa

Beauty Spa Hydromilk

11838/16/CBMP-QLD

415

Công ty TNHH Cung Cấp Đồ Dùng Khách Sạn – Hotel Amenities Supply Company Limited

Malin+Goetz

Malin+Goetz Rum Bar Soap

43624/17/CBMP-QLD

416

Công ty TNHH Cung Cấp Đồ Dùng Khách Sạn – Hotel Amenities Supply Company Limited

Malin+Goetz

Malin+Goetz Rum Body Wash

43630/17/CBMP-QLD

417

Công ty TNHH Châu Âu Việt Nam

Phytoceane

Doux Exfoliant Pour Le Visage / Gentle Exfoliating Cream For Face

1619/15/CBMP-QLD

418

Công ty TNHH Châu Âu Việt Nam

Phytomer

Concentre Rides

2711/16/CBMP-QLD

419

Công ty TNHH Châu Âu Việt Nam

Phytomer

Oligoforce Serum Specifique Rides Haute Performance À L’Oligomer Peaux Matures

2712/16/CBMP-QLD

420

Công ty TNHH Châu Âu Việt Nam

Phytoceane

Masque Apaisant Desensibilisant / Desensitizing Soothing Mask

2714/16/CBMP-QLD

421

Công ty TNHH Châu Âu Việt Nam

Phytoceane

Creme Hydra Douceur / Hydra- Soft Cream

2715/16/CBMP-QLD

422

Công ty TNHH Châu Âu Việt Nam

Phytoceane

Serum Purete Marine Peaux Grasse A Problemes / Seapure Serum For Oily Problem Skin

2716/16/CBMP-QLD

423

Công ty TNHH Châu Âu Việt Nam

Phytoceane

Masque-Boue Purifiant Peaux Grasses A Problemes / Purifying Mud-Mask For Oily Problem Skin

2717/16/CBMP-QLD

424

Công ty TNHH Châu Âu Việt Nam

Phytomer

Oligoforce Sérum Fermete Haute Performance

2723/16/CBMP-QLD

425

Công ty TNHH Châu Âu Việt Nam

Phytomer

Tresor Des Mers Creme Corps Haute Nutrition

2727/16/CBMP-QLD

426

Công ty TNHH Châu Âu Việt Nam

Phytomer

Exfoliant Enzymatique

2728/16/CBMP-QLD

427

Công ty TNHH Châu Âu Việt Nam

Phytomer

Oligoforce Serum Hydratant Haute Performance À L’Oligomer Toutes Peaux

2730/16/CBMP-QLD

428

Công ty TNHH Châu Âu Việt Nam

Phytoceane

Concentre Hydratant Toutes Peaux / Moisturizing Concentrate All Skin Types

2749/16/CBMP-QLD

429

Công ty TNHH Châu Âu Việt Nam

Phytoceane

Masque Hydratant Nutritif Toutes Peaux / Nourishing Moisturizing Mask All Skin Types

2750/16/CBMP-QLD

430

Công ty TNHH Châu Âu Việt Nam

Phytoceane

Creme Hydratante Protectrice Toutes Peaux / Moisture Defense Cream All Skin Types

2751/16/CBMP-QLD

431

Công ty TNHH Châu Âu Việt Nam

Phytomer

Oligopur Masque Purifiant Matifiant

2752/16/CBMP-QLD

432

Công ty TNHH Châu Âu Việt Nam

Evaflor

Frisson – Eau De Parfum

11924/16/CBMP-QLD

433

Công ty TNHH Châu Âu Việt Nam

Evaflor

Amati Precious – Eau De Parfum

11925/16/CBMP-QLD

434

Công ty TNHH Châu Âu Việt Nam

Roberto Vizzari

Vizzari Woman – Eau De Parfum

16073/16/CBMP-QLD

435

Công ty TNHH Châu Âu Việt Nam

Kristel Saint Martin

Parfum D’Or Elixir – Eau De Parfum

16078/16/CBMP-QLD

436

Công ty TNHH Châu Âu Việt Nam

Lomani

Chicissime For Men – Eau De Toilette

40251/17/CBMP-QLD

437

Công ty TNHH Châu Âu Việt Nam

Kristel Saint Martin

Parfum D’Or – Eau De Parfum

42063/17/CBMP-QLD

438

Công ty TNHH Châu Âu Việt Nam

Lomani

Sensual Paris – Eau De Parfum

42066/17/CBMP-QLD

439

Công ty TNHH Châu Âu Việt Nam

Phytomer

Oligoforce Serum Apaisant Haute Performance À L’Oligomer

5082/16/CBMP-QLD

440

Công ty TNHH Châu Âu Việt Nam

Phytoceane

Correcteur Imperfections Peaux Grasses, A Problemes / Imperfections Corrector For Oily, Problem Skin

5084/16/CBMP-QLD

441

Công ty TNHH Châu Âu Việt Nam

Giorgio Valenti

Rose Noire – Parfum De Toilette

51401/17/CBMP-QLD

442

Công ty TNHH Châu Âu Việt Nam

Lomani

White Intense Pour Homme Paris – Eau De Toilette

51402/17/CBMP-QLD

443

Công ty TNHH Châu Âu Việt Nam

Phytomer

Accept Masque Desensibilisant

52916/17/CBMP-QLD

444

Công ty TNHH Châu Âu Việt Nam

Roberto Vizzari

Vizzari Paris – Eau De Parfum

62748/18/CBMP-QLD

445

Công ty TNHH Châu Âu Việt Nam

Roberto Vizzari

Vizzari Paris – Eau De Toilette

62749/18/CBMP-QLD

446

Công ty TNHH Châu Âu Việt Nam

Kristel Saint Martin

Parfum D’Or Elixir Paris For Women – Eau De Parfum

63276/18/CBMP-QLD

447

Công ty TNHH Châu Âu Việt Nam

Lomani

Heroes For Men – Eau De Toilette

63277/18/CBMP-QLD

448

Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Thương Mại Thái Hoàng Anh

Intimate®

Intimate Sexy-Passion Tangerine-Fragrance Mist

48157/17/CBMP-QLD

449

Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Thương Mại Thái Hoàng Anh

Royal Platinum Selections®

Royal Platinum Selections For Women No.23. Eau De Toilette

48239/17/CBMP-QLD

450

Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Thương Mại Thái Hoàng Anh

Intimate®

Intimate Sexy- Sinful Apple- Fragrance Mist

48240/17/CBMP-QLD

451

Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Thương Mại Thái Hoàng Anh

Intimate®

Intimate Sexy-Sensual Grapefruit- Fragrance Mist

48241/17/CBMP-QLD

452

Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Thương Mại Thái Hoàng Anh

Royal Platinum Selections®

Royal Platinum Selections For Women No.22. Eau De Toilette

48247/17/CBMP-QLD

453

Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Thương Mại Thái Hoàng Anh

Royal Platinum Selections®

Royal Platinum Selections For Men No.114. Eau De Toilette

48248/17/CBMP-QLD

454

Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Thương Mại Thái Hoàng Anh

Intimate®

Intimate Maximum Whitening Body Lotion

48249/17/CBMP-QLD

455

Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Thương Mại Thái Hoàng Anh

Royal Platinum Selections®

Royal Platinum Selections For Men No.88. Eau De Toilette

48288/17/CBMP-QLD

456

Công ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Hợp Phát

Muk

Deep Muk Ultra Soft Leave In Conditioner

35915/17/CBMP-QLD

457

Công ty TNHH DKSH Việt Nam

Ginkor

Ginkor Spray

47242/17/CBMP-QLD

458

Công ty TNHH DKSH Việt Nam

Ginkor

Ginkor Frais

47248/17/CBMP-QLD

459

Công ty TNHH Dominanta Việt Nam

Achromin

Achromin Night Whitening Cream Post-Acne, 50 Ml

59154/18/CBMP-QLD

460

Công ty TNHH Dược Phẩm & Mỹ Phẩm Crevil Germany

Nanoderma

Nanoderma Microfying

85980/19/CBMP-QLD

461

Công ty TNHH Dược Phẩm Nam Khang

Spa Natural Line

Spa Natural Line Face And Body Cream Papaya & Grapefruit

42731/17/CBMP-QLD

462

Công ty TNHH Dược Phẩm Nam Khang

Olive

Olive Face Mask Anti-Wrinkle And Regenerative

42733/17/CBMP-QLD

463

Công ty TNHH Dược Phẩm Nam Khang

Vollare

Vollare Body Cream Olive

42739/17/CBMP-QLD

464

Công ty TNHH Dược Phẩm Nam Khang

Spa Natural Line

Spa Natural Line Face And Body Cream Cucumber & White Tea

42741/17/CBMP-QLD

465

Công ty TNHH Dược Phẩm Nam Khang

Spa Natural Line

Spa Natural Line Face And Body Cream Olive & Argan Oil

42742/17/CBMP-QLD

466

Công ty TNHH Dược Phẩm Nam Khang

Microgranule r Olive

Microgranuler Olive Face Peeling

42763/17/CBMP-QLD

467

Công ty TNHH Dược Phẩm Nam Khang

Vollare

Vollare Face Cream Semi- Rich With Olive Extract

42779/17/CBMP-QLD

468

Công ty TNHH Dược Phẩm Nam Khang

Olive

Olive Hand Cream

42784/17/CBMP-QLD

469

Công ty TNHH Dược Phẩm Nam Khang

Spa Natural Line

Spa Natural Line Face And Body Cream Silk & Wild Rose

42801/17/CBMP-QLD

470

Công ty TNHH Dược Phẩm Sao Khuê

Isis Pharma

Unitone 4 Reveal

4129/16/CBMP-QLD

471

Công ty TNHH Dược Phẩm Sao Khuê

Isis Pharma

Neotone Radiance SPF50+

12945/16/CBMP-QLD

472

Công ty TNHH Dược Phẩm và Trang Thiết Bị Y Tế Hoàng Đức

Frezyderm

Frezyderm Anti-Wrinkle Rich Day Cream

11627/16/CBMP-QLD

473

Công ty TNHH Dược Phẩm và Trang Thiết Bị Y Tế Hoàng Đức

Frezyderm

Frezyderm Anti-Wrinkle Rich Night Cream

11630/16/CBMP-QLD

474

Công ty TNHH Dược Phẩm và Trang Thiết Bị Y Tế Hoàng Đức

Frezyderm

Frezyderm Botulin Effect Cream

27862/17/CBMP-QLD

475

Công ty TNHH Dược Phẩm Và Trang Thiết Bị Y Tế Hoàng Đức

Frezyderm

Frezyderm Spot End Corrective Cream

41181/17/CBMP-QLD

476

Công ty TNHH Đào Tạo Tổ Chức Biểu Diễn Việt Nhật

Sisley

Eau Du Soir Eau De Parfum

4007/16/CBMP-QLD

477

Công ty TNHH Đào Tạo Tổ Chức Biểu Diễn Việt Nhật

Sisley

Eau De Sisley Eau De Toilette 1

30338/17/CBMP-QLD

478

Công ty TNHH Đào Tạo Tổ Chức Biểu Diễn Việt Nhật

Sisley

Eau De Campagne Bath And Body Oil

39217/17/CBMP-QLD

479

Công ty TNHH Đào Tạo Tổ Chức Biểu Diễn Việt Nhật

Sisley

Eau De Campagne Eau De Toilette

58785/18/CBMP-QLD

480

Công ty TNHH Đầu Tư 3R

Dr.Spiller

Q10 Oxygen Complex

37599/17/CBMP-QLD

481

Công ty TNHH Đầu Tư 3R

Dr.Spiller

Oxygen Vital Cream Mask

37606/17/CBMP-QLD

482

Công ty TNHH Đầu Tư 3R

Dr.Spiller

Reactivating Cream Light

37608/17/CBMP-QLD

483

Công ty TNHH Đầu Tư 3R

Dr.Spiller

Reactivating Cream

37610/17/CBMP-QLD

484

Công ty TNHH Đầu Tư 3R

Dr.Spiller

Rinazell Lacteal Active Substance Cream

37616/17/CBMP-QLD

485

Công ty TNHH Đầu Tư 3R

Dr.Spiller

Q10 Oxygen Complex Light

37622/17/CBMP-QLD

486

Công ty TNHH Đầu Tư 3R

Dr.Spiller

Oxygen Vital Complex

37625/17/CBMP-QLD

487

Công ty TNHH Đầu Tư 3R

Dr.Spiller

Whitening Ampoules

37730/17/CBMP-QLD

488

Công ty TNHH Đầu Tư 3R

Dr.Spiller

Whitening Peel Off Mask

37734/17/CBMP-QLD

489

Công ty TNHH Đầu Tư 3R

Dr.Spiller

Whitening De Pigmentor Cream

37736/17/CBMP-QLD

490

Công ty TNHH Đầu Tư 3R

Dr.Spiller

Terra California Clay Mask

37746/17/CBMP-QLD

491

Công ty TNHH Đầu Tư 3R

Dr.Spiller

Skin Renewal Hydrogel Mask

37748/17/CBMP-QLD

492

Công ty TNHH Đầu Tư 3R

Dr.Spiller

Line Reducing Serum

37819/17/CBMP-QLD

493

Công ty TNHH Đầu Tư 3R

Dr.Spiller

Anti Couperose Peel Off Mask

37916/17/CBMP-QLD

494

Công ty TNHH Đầu Tư 3R

Dr.Spiller

Azulen Cream

37921/17/CBMP-QLD

495

Công ty TNHH Đầu Tư 3R

Dr.Spiller

Age Repair Peel Off Mask

37925/17/CBMP-QLD

496

Công ty TNHH Đầu Tư 3R

Dr.Spiller

Azulen Cream Light

37933/17/CBMP-QLD

497

Công ty TNHH Đầu Tư 3R

Dr.Spiller

Body Release Massage Oil

37943/17/CBMP-QLD

498

Công ty TNHH Đầu Tư 3R

Dr.Spiller

Delicate Refreshener

37955/17/CBMP-QLD

499

Công ty TNHH Đầu Tư 3R

Dr.Spiller

Gentle Selective Cleanser

37964/17/CBMP-QLD

500

Công ty TNHH Đầu Tư 3R

Dr.Spiller

Hydro-Marin Bodypeeling

37975/17/CBMP-QLD

501

Công ty TNHH Đầu Tư 3R

Dr.Spiller

Exfoliating Enzyme Powder

37977/17/CBMP-QLD

502

Công ty TNHH Đầu Tư 3R

Dr.Spiller

Collagen Aqua Plus

37981/17/CBMP-QLD

503

Công ty TNHH Đầu Tư 3R

Dr.Spiller

Collagen Cream

37982/17/CBMP-QLD

504

Công ty TNHH Đầu Tư 3R

Dr.Spiller

Whitening De Pigmentor Serum

39290/17/CBMP-QLD

505

Công ty TNHH Đầu Tư 3R

Dr.Spiller

Oxygen Vital Serum

45158/17/CBMP-QLD

506

Công ty TNHH Đầu Tư 3R

Dr.Spiller

Collagen Aqua Plus

56852/18/CBMP-QLD

507

Công ty TNHH Đầu Tư 3R

Dr.Spiller

Collagen Cream

56853/18/CBMP-QLD

508

Công ty TNHH Đầu Tư 3R

Dr.Spiller

Line Reducing Serum

56866/18/CBMP-QLD

509

Công ty TNHH Đầu Tư 3R

Dr.Spiller

Oxygen Vital Serum

56874/18/CBMP-QLD

510

Công ty TNHH Đầu Tư 3R

Dr.Spiller

Oxygen Vital Cream Mask

56875/18/CBMP-QLD

511

Công ty TNHH Đầu Tư 3R

Dr.Spiller

Oxygen Vital Complex

56876/18/CBMP-QLD

512

Công ty TNHH Đầu Tư 3R

Dr.Spiller

Skin Renewal Hydrogel Mask

56905/18/CBMP-QLD

513

Công ty TNHH Đầu Tư 3R

Dr.Spiller

Terra California Clay Mask

56906/18/CBMP-QLD

514

Công ty TNHH Đầu Tư 3R

Dr.Spiller

Gentle Selective Cleanser

57021/18/CBMP-QLD

515

Công ty TNHH Đầu Tư 3R

Dr.Spiller

Rinazell Lacteal Active Substance Cream

57033/18/CBMP-QLD

516

Công ty TNHH Đầu Tư 3R

Dr.Spiller

Reactivating Cream

57035/18/CBMP-QLD

517

Công ty TNHH Đầu Tư 3R

Dr.Spiller

Reactivating Cream Light

57057/18/CBMP-QLD

518

Công ty TNHH Đầu Tư 3R

Dr.Spiller

Q10 Oxygen Complex Light

57059/18/CBMP-QLD

519

Công ty TNHH Đầu Tư 3R

Dr.Spiller

Q10 Oxygen Complex

57060/18/CBMP-QLD

520

Công ty TNHH Đầu Tư 3R

Dr.Spiller

Whitening De Pigmentor Serum

57070/18/CBMP-QLD

521

Công ty TNHH Đầu Tư 3R

Dr.Spiller

Whitening De Pigmentor Cream

57073/18/CBMP-QLD

522

Công ty TNHH Đầu Tư 3R

Dr.Spiller

Whitening Peel Off Mask

57083/18/CBMP-QLD

523

Công ty TNHH Đầu Tư 3R

Dr.Spiller

Azulen Cream Light

58073/18/CBMP-QLD

524

Công ty TNHH Đầu Tư 3R

Dr.Spiller

Azulen Cream

58075/18/CBMP-QLD

525

Công ty TNHH Đầu Tư 3R

Dr.Spiller

Delicate Refreshener

58078/18/CBMP-QLD

526

Công ty TNHH Đầu Tư 3R

Dr.Spiller

Hydro-Marin Bodypeeling

58081/18/CBMP-QLD

527

Công ty TNHH Đầu Tư 3R

Dr.Spiller

Delicate Refreshener

61064/18/CBMP-QLD

528

Công ty TNHH Đầu Tư 3R

Dr.Spiller

Cellular Day Cream

91428/19/CBMP-QLD

529

Công ty TNHH Đầu Tư 3R

Dr.Spiller

Cellular Cream Mask

91429/19/CBMP-QLD

530

Công ty TNHH Đầu Tư 3R

Dr.Spiller

Cellular Cream Mask

116900/20/CBMP-QLD

531

Công ty TNHH Đầu Tư Và Công Nghệ Y Tế Gia Ngọc

Algotherm

Marine Nourishing Cream

49381/17/CBMP-QLD

532

Công ty TNHH Đầu Tư Và Công Nghệ Y Tế Gia Ngọc

Algotherm

Marine Body Oil

49382/17/CBMP-QLD

533

Công ty TNHH Đầu Tư Và Công Nghệ Y Tế Gia Ngọc

Algotherm

Marine Detoxifying Peel Off Mask

49387/17/CBMP-QLD

534

Công ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Công Nghệ NNT Việt Nam

Christina

Bio Phyto-5 Comforting Massage Cream

55835/18/CBMP-QLD

535

Công ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Công Nghệ NNT Việt Nam

Christina

Bio Phyto – 1 Mild Facial Cleanser

55839/18/CBMP-QLD

536

Công ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Công Nghệ NNT Việt Nam

Christina

Bio-Phyto-2 Refreshing Toner

55840/18/CBMP-QLD

537

Công ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Công Nghệ NNT Việt Nam

Christina

Bio Phyto – 7 Alluring Serum

55842/18/CBMP-QLD

538

Công ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Công Nghệ NNT Việt Nam

Christina

Bio Phyto-6D Revitalizing Mask

55843/18/CBMP-QLD

539

Công ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Công Nghệ NNT Việt Nam

Christina

Bio Phyto Mild Facial Cleanser

58714/18/CBMP-QLD

540

Công ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Công Nghệ NNT Việt Nam

Christina

Bio Phyto Refreshing Toner

58715/18/CBMP-QLD

541

Công ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Công Nghệ NNT Việt Nam

Christina

Bio Phyto Alluring Serum

58716/18/CBMP-QLD

542

Công ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Công Nghệ NNT Việt Nam

Christina

Bio Phyto Absolute Detox Serum

58720/18/CBMP-QLD

543

Công ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Công Nghệ NNT Việt Nam

Christina

Bio Phyto – 8B Ultimate Defense Tinted Day Cream SPF 20

59226/18/CBMP-QLD

544

Công ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Công Nghệ NNT Việt Nam

Christina

Bio Phyto Normalizing Night Cream

59228/18/CBMP-QLD

545

Công ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Công Nghệ NNT Việt Nam

Christina

Bio Phyto Ultimate Defense Day Cream SPF 20

59229/18/CBMP-QLD

546

Công ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Công Nghệ NNT Việt Nam

Christina

Muse-Milky Cleanser

104881/19/CBMP-QLD

547

Công ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Công Nghệ NNT Việt Nam

Christina

Muse-Protective Day Cream SPF 30

104890/19/CBMP-QLD

548

Công ty TNHH Đầu Tư Và Thương Mại Vũ Minh

Kerasys

Kerasys Salon Care Nutritive Ampoule Rinse

7616/16/CBMP-QLD

549

Công ty TNHH Ekoko Việt Nam

Ekoko

Ekoko Body Lotion

78656/18/CBMP-QLD

550

Công ty TNHH Estee Lauder (Việt Nam)

Tommy Hilfiger

Tommy Girl Smoothing Body Lotion

17848/16/CBMP-QLD

551

Công ty TNHH Estee Lauder (Việt Nam)

Estee Lauder

Beyond Paradise Eau De Parfum Spray

32340/17/CBMP-QLD

552

Công ty TNHH Estee Lauder (Việt Nam)

Dkny

Dkny Be Delicious Shower Gel

32343/17/CBMP-QLD

553

Công ty TNHH Estee Lauder (Việt Nam)

Estee Lauder

Pleasures Eau De Parfum Spray

32405/17/CBMP-QLD

554

Công ty TNHH Estee Lauder (Việt Nam)

Estee Lauder

Estee Lauder Pleasures Eau De Parfum Rollerball

37299/17/CBMP-QLD

555

Công ty TNHH Estee Lauder (Việt Nam)

Estee Lauder

Estee Lauder Pleasures Eau De Parfum Spray

37314/17/CBMP-QLD

556

Công ty TNHH Estee Lauder (Việt Nam)

Michael Kors

Sexy Ruby Eau De Parfum

43836/17/CBMP-QLD

557

Công ty TNHH Estee Lauder (Việt Nam)

Estee Lauder

Estee Lauder Pleasures Eau Fraiche

51766/17/CBMP-QLD

558

Công ty TNHH Estee Lauder (Việt Nam)

Donna Karan

Dkny Be Delicious Eau De Parfum Spray

51791/17/CBMP-QLD

559

Công ty TNHH Estee Lauder (Việt Nam)

Estee Lauder

Pleasures Eau De Parfum Spray

51795/17/CBMP-QLD

560

Công ty TNHH Estee Lauder (Việt Nam)

Tommy Hilfiger

Tommy Girl Colonge Spray Eau De Toilette

51967/17/CBMP-QLD

561

Công ty TNHH Estee Lauder (Việt Nam)

Ermenegildo Zegna

Ermenegildo Zegna Uomo Eau De Toilette Natural Spray

52426/17/CBMP-QLD

562

Công ty TNHH Estee Lauder (Việt Nam)

Donna Karan

Dkny Be Delicious Eau De Parfum Spray

52537/17/CBMP-QLD

563

Công ty TNHH Estee Lauder (Việt Nam)

Ermenegildo Zegna

Ermenegildo Zegna Uomo Eau De Toilette Natural Spray

73148/18/CBMP-QLD

564

Công ty TNHH Estee Lauder (Việt Nam)

Estee Lauder

Estee Lauder Lauder Pleasures For Men After Shave

87986/19/CBMP-QLD

565

Công ty TNHH Estee Lauder (Việt Nam)

Donna Karan

Donna Karan My New York Eau De Parfum Spray

88012/19/CBMP-QLD

566

Công ty TNHH Eurostar Việt Nam

Không Xác Định

B/S Men Perfect Challange

99954/19/CBMP-QLD

567

Công ty TNHH G.I.E.N

Premier By Dead Sea Premier

Pearl Whitening Cream Complex

23749/16/CBMP-QLD

568

Công ty TNHH G.I.E.N

Premier By Dead Sea Premier

Supreme Brightening And Pore Clarifying Cleansing Foam

23762/16/CBMP-QLD

569

Công ty TNHH G.I.E.N

Premier By Dead Sea Premier

Mask For Problematic Skin

23767/16/CBMP-QLD

570

Công ty TNHH G.I.E.N

Premier By Dead Sea Premier

Facial Cleanser Micro Grains

23775/16/CBMP-QLD

571

Công ty TNHH G.I.E.N

Premier By Dead Sea Premier

Moisturizing Emulsion

23777/16/CBMP-QLD

572

Công ty TNHH G.I.E.N

Premier By Dead Sea Premier

Aromatic Cleansing Facial Gel

23779/16/CBMP-QLD

573

Công ty TNHH Genstone Beauty

Fit

Fit Pec & Ab Sculpt – Body Serum

110391/19/CBMP-QLD

574

Công ty TNHH Giải Pháp Phân Phối Việt

Creme 21

Body Lotion For Normal Skin

13933/16/CBMP-QLD

575

Công ty TNHH Giải Pháp Phân Phối Việt

Creme 21

Moisturizing Cream With Vitamin E ” Soft”

13934/16/CBMP-QLD

576

Công ty TNHH Giải Pháp Phân Phối Việt

Creme 21

All Day Cream With Pro- Vitamin B5 “Classic”

13935/16/CBMP-QLD

577

Công ty TNHH Giải Pháp Phân Phối Việt

Creme 21

Shower Gel Jasmin & Vanilla

14298/16/CBMP-QLD

578

Công ty TNHH Giải Pháp Thẩm Mỹ As

Tegoder Cosmetics

Tegoder Cosmetics Marine Thermal Line – Marine Thermal Antiage Cream Crema Antiedad Reafirmante/Anti-Ageing Firming Cream

28334/17/CBMP-QLD

579

Công ty TNHH Giải Pháp Thẩm Mỹ As

Tegoder Cosmetics

Tegoder Cosmetics Absolute Fusion Line Absolute Vitamin Cream Crema Hidratante Y Nutritiva/Moisturizing And Nourishing Cream

28357/17/CBMP-QLD

580

Công ty TNHH Giải Pháp Thẩm Mỹ As

Tegoder Cosmetics

Tegoder Cosmetics Cleansing And Tonifying Products-Grape Seed Cleansing Milk Grape Seed Cleansing Milk

28358/17/CBMP-QLD

581

Công ty TNHH Giải Pháp Thẩm Mỹ As

Tegoder Cosmetics

Tegoder Cosmetics Face, Body Complementary Line- Neutra Cream Face And Body Face And Body Moisturising Cream

28360/17/CBMP-QLD

582

Công ty TNHH Giải Pháp Thẩm Mỹ As

Tegoder Cosmetics

Tegoder Cosmetics Cleansing And Tonifying Products- Honey Tonic Lotion Tonic Lotion Honey Alcoholic

28364/17/CBMP-QLD

583

Công ty TNHH Giải Pháp Thẩm Mỹ As

Tegoder Cosmetics

Tegoder Cosmetics Bb Cream SPF 30 Total Facial Care

28374/17/CBMP-QLD

584

Công ty TNHH Giải Pháp Thẩm Mỹ As

Tegoder Cosmetics

Tegoder Cosmetics Perfect Skin Line Perfect Skin Enzym Peeling Peeling Enzimatico/Enzym Peeling

28375/17/CBMP-QLD

585

Công ty TNHH Giffarine Việt Nam

Giffarine

Giffarine Astaxanthin Age- Defying Intensive Serum

14052/16/CBMP-QLD

586

Công ty TNHH Giffarine Việt Nam

Giffarine

Giffarine Whitiss Whitening Milky Lotion

14055/16/CBMP-QLD

587

Công ty TNHH Giffarine Việt Nam

Giffarine

Giffarine Grace Cologne Spray

14061/16/CBMP-QLD

588

Công ty TNHH Giffarine Việt Nam

Giffarine

Giffarine Acne Lotion Active Young

14062/16/CBMP-QLD

589

Công ty TNHH Giffarine Việt Nam

Giffarine

Giffarine Astaxanthin Age- Defying Facial Cream

15255/16/CBMP-QLD

590

Công ty TNHH Giffarine Việt Nam

Giffarine

Giffarine Astaxanthin Age- Defying Body Lotion

15268/16/CBMP-QLD

591

Công ty TNHH Giffarine Việt Nam

Giffarine

Giffarine Jevalin Cologne Spray

15271/16/CBMP-QLD

592

Công ty TNHH Giffarine Việt Nam

Giffarine

Giffarine Grace Perfumed Talc

38190/17/CBMP-QLD

593

Công ty TNHH Giffarine Việt Nam

Giffarine

Giffarine Edelweiss Whitening Compact Foundation SPF30 Pa+++

38251/17/CBMP-QLD

594

Công ty TNHH Giffarine Việt Nam

Giffarine

Giffarine Compact Foundation

38285/17/CBMP-QLD

595

Công ty TNHH Giffarine Việt Nam

Giffarine

Giffarine Crystalline Pressed Powder

38320/17/CBMP-QLD

596

Công ty TNHH Giffarine Việt Nam

Giffarine

Giffarine Ideal Perfumed Talc

38329/17/CBMP-QLD

597

Công ty TNHH Giffarine Việt Nam

Giffarine

Giffarine Grace Roll-On Anti- Perspirant Deodorant

38331/17/CBMP-QLD

598

Công ty TNHH Giffarine Việt Nam

Giffarine

Giffarine Ideal Roll-On Anti- Perspirant Deodorant

38334/17/CBMP-QLD

599

Công ty TNHH Givaz

Assez

Assez Floral Bouquet Saki Eau De Toilette

62990/18/CBMP-QLD

600

Công ty TNHH Hà Tuyến

Vitality’S

Vitality’S We-Ho Definizione Curl Cream

15067/16/CBMP-QLD

601

Công ty TNHH Hà Tuyến

Vitality’S

Vitality’S We-Ho Control Plastic Paste

15071/16/CBMP-QLD

602

Công ty TNHH Hà Tuyến

Vitality’S

Vitality’S For Man Working Paste

15074/16/CBMP-QLD

603

Công ty TNHH Hannas Clinic

Solution By Victus

Face The Sun

42260/17/CBMP-QLD

604

Công ty TNHH Hoá Dược Hợp Tác

Dalton

Dalton Oyster Cream

17841/16/CBMP-QLD

605

Công ty TNHH Hoá Dược Hợp Tác

Dalton

Dalton Natural Correcteur The Oil

17875/16/CBMP-QLD

606

Công ty TNHH Hoá Dược Hợp Tác

Dalton

Dalton Natural Correcteur Cream Mask

22898/16/CBMP-QLD

607

Công ty TNHH Hoá Dược Hợp Tác

Dalton

Dalton Natural Correcteur Ampoules

22900/16/CBMP-QLD

608

Công ty TNHH Hóa Dược Hợp Tác

Dalton

Dalton Regenerant Pipette Concentrate

44810/17/CBMP-QLD

609

Công ty TNHH Hóa Dược Hợp Tác

Dalton

Dalton Regenerant Cream

44813/17/CBMP-QLD

610

Công ty TNHH Hóa Dược Hợp Tác

Dalton

Dalton Regenerant Emulsion

44876/17/CBMP-QLD

611

Công ty TNHH Hóa Dược Hợp Tác

Dalton

Dalton Regenerant Eye Cream

44916/17/CBMP-QLD

612

Công ty TNHH Hóa Dược Hợp Tác

Dalton

Dalton Hand Care Hand Cream

72456/18/CBMP-QLD

613

Công ty TNHH Hóa Dược Hợp Tác

Dalton

Dalton Natural Correcteur 24H Care Cream

78687/18/CBMP-QLD

614

Công ty TNHH Hóa Dược Hợp Tác

Dalton

Dalton Face Care Eye Patches

113607/19/CBMP-QLD

615

Công ty TNHH Hoang Lien Import Export Company Co.,Ltd

Charlotte Meentzen

Age Control Nachtpflege / Night Care

19943/16/CBMP-QLD

616

Công ty TNHH Hoang Lien Import Export Company Co.,Ltd

Charlotte Meentzen

Regeneration Feuchtigkeitscreme Tag / Moisturizing Day Cream

19957/16/CBMP-QLD

617

Công ty TNHH Hoang Lien Import Export Company Co.,Ltd

Charlotte Meentzen

Regeneration Feuchtigkeitfluid / Moisturizing Fluid

20000/16/CBMP-QLD

618

Công ty TNHH Hoang Lien Import Export Company Co.,Ltd

Charlotte Meentzen

Regeneration Feuchtigkeitscreme Nacht/ Moisturizing Night Cream

20003/16/CBMP-QLD

619

Công ty TNHH Hoang Lien Import Export Company Co.,Ltd

Charlotte Meentzen

Age Control Reinigungscreme / Cleansing Cream

20004/16/CBMP-QLD

620

Công ty TNHH Hoang Lien Import Export Company Co.,Ltd

Charlotte Meentzen

Age Control Gesichtstonic / Face Tonic

20007/16/CBMP-QLD

621

Công ty TNHH Hoang Lien Import Export Company Co.,Ltd

Charlotte Meentzen

Age Control Tagespflege / Day Care

20011/16/CBMP-QLD

622

Công ty TNHH Hoang Lien Import Export Company Co.,Ltd

Charlotte Meentzen

Age Control Serum

20012/16/CBMP-QLD

623

Công ty TNHH Hương Liệu Pháp HLP

Karaja

Photo Finish

42325/17/CBMP-QLD

624

Công ty TNHH Intrixapple

Fanola

Restructuring Cream For Split Ends

55784/18/CBMP-QLD

625

Công ty TNHH IV Nature

Aqua Mineral

Aqua Mineral – Total Silk Body Scrub Enchantment

38604/17/CBMP-QLD

626

Công ty TNHH IV Nature

Aqua Mineral

Aqua Mineral-Blissful Body Butter Starlight Glamour

41497/17/CBMP-QLD

627

Công ty TNHH Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu Thành Tín

Platix Ht

Platix Ht Anti-Wrinkle Smoothing Serum

23689/16/CBMP-QLD

628

Công ty TNHH L Beauty ViệT Nam

Dior

Diorissimo Eau De Toilette

68717/18/CBMP-QLD

629

Công ty TNHH La Mi

Palmer’S

Palmer’S Shea Formula Raw Shea Body Lotion

28074/17/CBMP-QLD

630

Công ty TNHH La Mi

Palmer’S

Palmer’S Skin Success Anti Dark Spot Fade Cream For All Skin Types

97528/19/CBMP-QLD

631

Công ty TNHH La Mi

Palmer’S

Palmer’S Skin Success Anti- Dark Spot Fade Milk Tone Correcting Body Lotion With Songyi Mushroom, Licorice Extract & Vitamin C

97531/19/CBMP-QLD

632

Công ty TNHH La Mi

Palmer’S

Palmer’S Skin Success Anti Dark Spot Fade Cream For Oily Skin

97543/19/CBMP-QLD

633

Công ty TNHH La Mi

Palmer’S

Palmer’S Cocoa Butter Formula Skin Therapy Oil Face Rosehip Fragrance

97807/19/CBMP-QLD

634

Công ty TNHH Lanmay

Zelenaya Apteka

“Zelenaya Apteka” Toning Foot Cream

3263/16/CBMP-QLD

635

Công ty TNHH Lanmay

Zelenaya Apteka

“Zelenaya Apteka” For Brittle, Damaged And Weak Hair Hair Mask Urtica Dioica And Burdock Oil

3270/16/CBMP-QLD

636

Công ty TNHH Lanmay

Zelenaya Apteka

“Zelenaya Apteka” For Normal Hair Balsam Conditioner Urtica Dioica And Burdock Oil

3271/16/CBMP-QLD

637

Công ty TNHH Lanmay

Zelenaya Apteka

“Zelenaya Apteka” For Normal Hair Shampoo Urtica Dioica And Burdock Oil

3272/16/CBMP-QLD

638

Công ty TNHH Lanmay

Zelenaya Apteka

“Zelenaya Apteka” Face And Eye Make-Up Remover Olive Oil And Lotus Flower 3 In 1

3273/16/CBMP-QLD

639

Công ty TNHH Lanmay

Zelenaya Apteka

“Zelenaya Apteka” Nutritiousing And Revitalizing Face Cream Olive

4789/16/CBMP-QLD

640

Công ty TNHH Lanmay

Domashniy Doktor

“Domashnij Doctor” Anti- Aging Face Cream With Ginseng

7812/16/CBMP-QLD

641

Công ty TNHH Lanmay

Domashniy Doktor

“Domashnij Doctor” Moistening Face Cream With Aloe Vera

7813/16/CBMP-QLD

642

Công ty TNHH Lanmay

Domashniy Doktor

“Domashnij Doctor” Moistening Hand Cream With Aloe Vera

7816/16/CBMP-QLD

643

Công ty TNHH Lanmay

Domashniy Doctor

“Domashnij Doctor” Balm- Mask Triple Power

11218/16/CBMP-QLD

644

Công ty TNHH Lanmay

Dr. Sante

“Dr. Sante Baby” Moisturizing Body Lotion

11244/16/CBMP-QLD

645

Công ty TNHH Lanmay

Cool Men

“Cool Men” “Ultraenergy” Shampoo Strong Power

11272/16/CBMP-QLD

646

Công ty TNHH Lanmay

Cool Men

“Cool Men” “Ultraenergy” Anti-Dandruff Shampoo

11275/16/CBMP-QLD

647

Công ty TNHH Lanmay

Cool Men

“Cool Men” “Ultraenergy” Shower Gel

11276/16/CBMP-QLD

648

Công ty TNHH Lanmay

Zelenaya Apteka

“Zelenaya Apteka” Face Cream Multi-Vitamin Complex

11285/16/CBMP-QLD

649

Công ty TNHH Lanmay

Cool Men

“Cool Men” “Ultraenergy” Aftershave Gel

11291/16/CBMP-QLD

650

Công ty TNHH Lanmay

Cool Men

“Cool Men” “Ultraenergy” Aftershave Balm

11322/16/CBMP-QLD

651

Công ty TNHH Lanmay

Domashniy Doctor

“Domashnij Doctor” Shampoo Triple Power

11362/16/CBMP-QLD

652

Công ty TNHH Lanmay

Cool Men

“Cool Men” “Ultraenergy” Gel- Shampoo

11592/16/CBMP-QLD

653

Công ty TNHH Lanmay

Dr. Sante

“Dr. Sante Baby” Foam- Shampoo From Top To Heel

12670/16/CBMP-QLD

654

Công ty TNHH Lanmay

Dr.Sante

Dr Sante Keratin Shampoo

20028/16/CBMP-QLD

655

Công ty TNHH Lanmay

Dr.Sante

Dr Sante Keratin Spray Hair

20058/16/CBMP-QLD

656

Công ty TNHH Lanmay

Dr. Sante

“Dr. Sante White Skin” Hand Cream “Whitening”

31363/17/CBMP-QLD

657

Công ty TNHH Lanmay

Dr. Sante

“Dr. Sante White Skin” Day Face Cream “Whitening”

31365/17/CBMP-QLD

658

Công ty TNHH Lanmay

Zelenaya Apteka

“Zelenaya Apteka” Heel Cream

31369/17/CBMP-QLD

659

Công ty TNHH Lanmay

Dr. Sante

“Dr. Sante White Skin” Active Night Face Cream “Whitening”

31371/17/CBMP-QLD

660

Công ty TNHH Lanmay

Dr. Sante

“Dr. Sante White Skin” Facial Toner “Whitening”

31372/17/CBMP-QLD

661

Công ty TNHH Lanmay

Zelenaya Apteka

“Zelenaya Apteka” Heel Cream

31376/17/CBMP-QLD

662

Công ty TNHH Lanmay

Bio Naturell

“Bio Naturell” Shampoo Chamomile

31382/17/CBMP-QLD

663

Công ty TNHH Lanmay

Dr. Sante

Dr. Sante Hand Cream With Shea Butter

59881/18/CBMP-QLD

664

Công ty TNHH Lanmay

Dr. Sante

Dr. Sante Hand Cream With Argan Oil

59882/18/CBMP-QLD

665

Công ty TNHH Lanmay

O’Herbal

O’Herbal Intimate Cleansing Milk Delicate For Extra Sensitive Skin With Flax

60658/18/CBMP-QLD

666

Công ty TNHH Laurelle London Vietnam

Laurelle

Unity Gift Set

20861/16/CBMP-QLD

667

Công ty TNHH Lerose

Night Cream Organic White Rose Water Caviar

Night Cream Organic White Rose Water Caviar

59679/18/CBMP-QLD

668

Công ty TNHH Lerose

Day Cream Organic White Rose Water Caviar

Day Cream Organic White Rose Water Caviar

59688/18/CBMP-QLD

669

Công ty TNHH Lerose

Lifting Night Care Rose Oil & Bio Argan Oil

65868/18/CBMP-QLD

670

Công ty TNHH Lerose

Lifting Day Care Rose Oil & Bio Argan Oil

65869/18/CBMP-QLD

671

Công ty TNHH L’Oreal Việt Nam

Lancôme Paris

La Base Pro Pore Eraser Instant Pore Minimiser

19325/16/CBMP-QLD

672

Công ty TNHH L’Oreal Việt Nam

L’Oreal Paris

Hydrafresh Anti Shine Purifying & Refining Toner

19478/16/CBMP-QLD

673

Công ty TNHH L’Oreal Việt Nam

L’Oreal Paris

Hydrafresh Anti-Shine Purifying & Mattifying Icy Gel

19488/16/CBMP-QLD

674

Công ty TNHH L’Oreal Việt Nam

L’Oreal Paris

White Perfect Clinical Serum

19504/16/CBMP-QLD

675

Công ty TNHH L’Oreal Việt Nam

L’Oreal Paris

Hydrafresh Anti Shine Purifying & Refining Creamy Foam

19507/16/CBMP-QLD

676

Công ty TNHH L’Oreal Việt Nam

Lancôme Paris

Blanc Expert Nuit Firmness Restoring Whitening Night Cream

19925/16/CBMP-QLD

677

Công ty TNHH L’Oreal Việt Nam

Lancôme Paris

Uv Expert Xl- Shield Ultimate Xl Uv Protection 12H* Active Beauty Shield SPF 50 Pa ++++ 12H Uvb+ Xl Uva

19960/16/CBMP-QLD

678

Công ty TNHH L’Oreal Việt Nam

Lancôme Paris

Blanc Expert Nuit Firmness Restoring Whitening Night Cream

19965/16/CBMP-QLD

679

Công ty TNHH L’Oreal Việt Nam

Lancôme Paris

Uv Expert Xl Shield™ Bb Complete SPF 50 Pa+++ 12H Uvb + Xl Uva

20016/16/CBMP-QLD

680

Công ty TNHH L’Oreal Việt Nam

L’Oréal Professionnel Paris

Hair Spa Deep Nourishing Shampoo With Water Lily For Dry Hair

20499/16/CBMP-QLD

681

Công ty TNHH L’Oreal Việt Nam

Lancôme Paris

Uv Expert Youth Shield Milky Bright Ultimate Multi Skin Protection Protect – Hydrate – Matify SPF 50 Pa++++ Uvb – Xl Uva – Pollution

20500/16/CBMP-QLD

682

Công ty TNHH L’Oreal Việt Nam

L’Oreal Professionnel Paris

Tecni.Art Facing Pli Shaper Thermo-Modelling Spray

21639/16/CBMP-QLD

683

Công ty TNHH L’Oreal Việt Nam

L’Oreal Professionnel Paris

Série Expert Absolut Repair Lipidium Nourishing Serum Very Damaged Hair – Leave In

21660/16/CBMP-QLD

684

Công ty TNHH L’Oreal Việt Nam

L’Oreal Professionnel Paris

Série Expert Curl Contour Nourishing And Defining Cream For Curly Hair

21675/16/CBMP-QLD

685

Công ty TNHH L’Oreal Việt Nam

Nyx Professional Makeup

Bb Cream Beauty Balm

35925/17/CBMP-QLD

686

Công ty TNHH L’Oreal Việt Nam

Nyx

Bb Beauty Balm

35926/17/CBMP-QLD

687

Công ty TNHH L’Oreal Việt Nam

Nyx Professional Makeup

Bb Cream Beauty Balm

37161/17/CBMP-QLD

688

Công ty TNHH Marc Ies

Dorall Collection

Danse Douce Gift For Her (Eau De Parfum Spray / Hand & Body Lotion)

66732/18/CBMP-QLD

689

Công ty TNHH Marc Ies

Dorall Collection

Danse Douce Gift For Her (Eau De Parfum Spray / Hand & Body Lotion)

71202/18/CBMP-QLD

90

Công ty TNHH Maum

Tonymoly

Floria Nutra Energy Essence

111414/19/CBMP-QLD

691

Công ty TNHH Maum

Tonymoly

Floria Nutra Energy Skin Care Set (2 Items)

111428/19/CBMP-QLD

692

Công ty TNHH Maum

Tonymoly

Floria Nutra Energy Toner

111432/19/CBMP-QLD

693

Công ty TNHH Maum

Tonymoly

Floria Nutra Energy Skin Care Set (3 Items)

111449/19/CBMP-QLD

694

Công ty TNHH Maum

Tonymoly

Floria Nutra Energy Emulsion

111651/19/CBMP-QLD

695

Công ty TNHH Maum

Tonymoly

Floria Nutra Energy Eye Cream

111652/19/CBMP-QLD

696

Công ty TNHH MB Đông Á

Babaria

Babaria Anti-Wrinkle Cream Snake Venom

30149/17/CBMP-QLD

697

Công ty TNHH Mega Lifesciences (Việt Nam)

Bio-Oil

Bio-Oil

28229/17/CBMP-QLD

698

Công ty TNHH Mega Lifesciences (Việt Nam)

Bio-Oil

Bio-Oil

58203/18/CBMP-QLD

699

Công ty TNHH Mê Đi Ca

Baylis & Harding

Baylis & Harding The Fuzzy Duck Moisturising Hand Lotion

33077/17/CBMP-QLD

700

Công ty TNHH Mê Đi Ca

Viking

Viking Shaving Cream – Active

37144/17/CBMP-QLD

701

Công ty TNHH Mê Đi Ca

Viking

Viking After Shave Lotion – Active

37145/17/CBMP-QLD

702

Công ty TNHH Mê Đi Ca

Viking

Viking After Shave Balsam – Active

37155/17/CBMP-QLD

703

Công ty TNHH Mê Đi Ca

Viking

Viking After Shave Balsam – Sensitive

37156/17/CBMP-QLD

704

Công ty TNHH Mê Đi Ca

Viking

Viking After Shave Lotion – Sensitive

37160/17/CBMP-QLD

705

Công ty TNHH Mê Đi Ca

Aroma

Aroma Collagen Omega 3 Eye Contour

37184/17/CBMP-QLD

706

Công ty TNHH Mê Đi Ca

Aroma

Aroma Collagen Omega 3 Day Cream

37186/17/CBMP-QLD

707

Công ty TNHH Mê Đi Ca

Aroma

Aroma Collagen Omega 3 Night Cream

37187/17/CBMP-QLD

708

Công ty TNHH Mê Đi Ca

Aroma

Aroma Q10+ Eye Contour

37191/17/CBMP-QLD

709

Công ty TNHH Mê Đi Ca

Aroma

Aroma Q10+ Day Cream – Very Dry Skin

37193/17/CBMP-QLD

710

Công ty TNHH Mê Đi Ca

Top Ten

Top Ten For Men Active After Shave Lotion For Normal Skin

93348/19/CBMP-QLD

711

Công ty TNHH Mê Đi Ca

Top Ten

Top Ten For Men Active After Shave Balm For Normal Skin

93350/19/CBMP-QLD

712

Công ty TNHH Mê Đi Ca

Top Ten

Top Ten For Men Dynamic Shaving Foam For Sensitive Skin

93359/19/CBMP-QLD

713

Công ty TNHH Mê Đi Ca

Top Ten

Top Ten For Men Dynamic Deodorant Body Spray For Sensitive Skin

93360/19/CBMP-QLD

714

Công ty TNHH Mê Đi Ca

Mellor & Russell

Mellor & Russell Simply Essentials Face Mask With Macadamia Oil & Shea Butter

93392/19/CBMP-QLD

715

Công ty TNHH Mê Đi Ca

Fergio Bellaro

Fergio Bellaro Max Softness Body Cream

106248/19/CBMP-QLD

716

Công ty TNHH Mê Đi Ca

Fergio Bellaro

Fergio Bellaro Max Protection Hand Cream

106274/19/CBMP-QLD

717

Công ty TNHH Milensea

Adore

Adore-Over Night-Supreme Cleansing Gel To Milk

26925/17/CBMP-QLD

718

Công ty TNHH Milensea

Gold Elements

Gold Elements Golden Luminescence Infusion Mask Treatment

36930/17/CBMP-QLD

719

Công ty TNHH Milensea

Gold Elements

Gold Elements Body Butter Precious

36932/17/CBMP-QLD

720

Công ty TNHH Milensea

Gold Elements

Gold Elements Age Treatment Cream

36960/17/CBMP-QLD

721

Công ty TNHH Milensea

Gold Elements

Gold Elements Age Treatment Transforming Mask

36968/17/CBMP-QLD

722

Công ty TNHH Milensea

Gold Elements

Gold Elements Decollete Cream

36971/17/CBMP-QLD

723

Công ty TNHH Milensea

Gold Elements

Gold Elements Golden Salt Scrub Precious

36985/17/CBMP-QLD

724

Công ty TNHH Milensea

Gold Elements

Gold Elements Age Treatment Eye Cream

36986/17/CBMP-QLD

725

Công ty TNHH Milensea

Gold Elements

Gold Elements Intensive Softening And Cleansing Toner

36990/17/CBMP-QLD

726

Công ty TNHH Milensea

Gold Elements

Gold Elements Intensive Softening And Cleansing Lotion

36991/17/CBMP-QLD

727

Công ty TNHH Milensea

Gold Elements

Gold Elements Intensive Multi Task Facial Cleanser

36994/17/CBMP-QLD

728

Công ty TNHH Mitra Adiperkasa Việt Nam

Zara

Mickey Mouse Eau De Toilette

27046/17/CBMP-QLD

729

Công ty TNHH Mitra Adiperkasa Việt Nam

Zara

Donald Duck Eau De Toilette

27047/17/CBMP-QLD

730

Công ty TNHH Mitra Adiperkasa Việt Nam

Zara

Joyful Tuberose Eau De Toilette

28154/17/CBMP-QLD

731

Công ty TNHH Mitra Adiperkasa Việt Nam

Zara

Femme Eau De Toilette

28158/17/CBMP-QLD

732

Công ty TNHH Mitra Adiperkasa Việt Nam

Zara

For Him Eau De Toilette

28167/17/CBMP-QLD

733

Công ty TNHH Mitra Adiperkasa Việt Nam

Zara

For Him Silver Edition Eau De Toilette

28168/17/CBMP-QLD

734

Công ty TNHH Mitra Adiperkasa Việt Nam

Zara

White Eau De Toilette

28179/17/CBMP-QLD

735

Công ty TNHH Mitra Adiperkasa Việt Nam

Zara

Rose Eau De Toilette

28180/17/CBMP-QLD

736

Công ty TNHH Mitra Adiperkasa Việt Nam

Zara

Lily Pad Eau De Toilette

28181/17/CBMP-QLD

737

Công ty TNHH Mitra Adiperkasa Việt Nam

Zara

Baby Girl Eau De Toilette

28185/17/CBMP-QLD

738

Công ty TNHH Mitra Adiperkasa Việt Nam

Zara

Baby Boy Eau De Toilette

28186/17/CBMP-QLD

739

Công ty TNHH Mitra Adiperkasa Việt Nam

Zara

Paris 92 Champs Elysées Eau De Toilette

28208/17/CBMP-QLD

740

Công ty TNHH Mitra Adiperkasa Việt Nam

Zara

White Eau De Toilette

35167/17/CBMP-QLD

741

Công ty TNHH Mitra Adiperkasa Việt Nam

Zara

Cherry Eau De Toilette

35214/17/CBMP-QLD

742

Công ty TNHH Mitra Adiperkasa Việt Nam

Zara

Mini Special Delivery Eau De Toilette

41977/17/CBMP-QLD

743

Công ty TNHH Mitra Adiperkasa Việt Nam

Zara

Joyful Tuberose Eau De Toilette

46238/17/CBMP-QLD

744

Công ty TNHH Mitra Adiperkasa Việt Nam

Zara

Atelier De Perfumaria Em Lisboa Rua Augusta, 71-81 Eau De Toilette

56202/18/CBMP-QLD

745

Công ty TNHH Một Thành Viên Adovina

Adopt

Musc Blanc Eau De Parfum Pailletée

50499/17/CBMP-QLD

746

Công ty TNHH Một Thành Viên Adovina

Adopt

Musc Blanc Eau De Parfum

50501/17/CBMP-QLD

747

Công ty TNHH Một Thành Viên Adovina

Adopt

Mers Et Océans Eau De Parfum

50504/17/CBMP-QLD

748

Công ty TNHH Một Thành Viên Adovina

Adopt

My Rose Eau De Parfum Pailletée

50509/17/CBMP-QLD

749

Công ty TNHH Một Thành Viên Adovina

Adopt

Nectar De Rose Eau De Parfum

50511/17/CBMP-QLD

750

Công ty TNHH Một Thành Viên Adovina

Adopt

Pamplemousse Grenade Eau De Parfum

50513/17/CBMP-QLD

751

Công ty TNHH Một Thành Viên Adovina

Adopt

Sable D’Orient Eau De Parfum

50519/17/CBMP-QLD

752

Công ty TNHH Một Thành Viên Adovina

Adopt

Fleur D’Oranger Eau De Parfum

50525/17/CBMP-QLD

753

Công ty TNHH Một Thành Viên Adovina

Adopt

Vanille Coco Eau De Parfum

50526/17/CBMP-QLD

754

Công ty TNHH Một Thành Viên Adovina

Adopt

Vanille Réglisse Eau De Parfum

50527/17/CBMP-QLD

755

Công ty TNHH Một Thành Viên Adovina

Adopt

Face & Care Eau Micellaire

50658/17/CBMP-QLD

756

Công ty TNHH Một Thành Viên Adovina

Adopt

Face & Care Lait Demaquillant

50659/17/CBMP-QLD

757

Công ty TNHH Một Thành Viên Adovina

Adopt

Sweet Romance Eau De Parfum

50690/17/CBMP-QLD

758

Công ty TNHH Một Thành Viên Adovina

Adopt

Violette Vanille Eau De Parfum

50694/17/CBMP-QLD

759

Công ty TNHH Một Thành Viên Adovina

Adopt

Groseille Fruits Rouges Eau De Parfum

50716/17/CBMP-QLD

760

Công ty TNHH Một Thành Viên Adovina

Adopt

Hippie’S Eau De Parfum

50717/17/CBMP-QLD

761

Công ty TNHH Một Thành Viên Adovina

Adopt

Violette Mûre Eau De Parfum

50720/17/CBMP-QLD

762

Công ty TNHH Một Thành Viên Adovina

Adopt

Grenadine Eau De Parfum

50725/17/CBMP-QLD

763

Công ty TNHH Một Thành Viên Adovina

Adopt

Musc Blanc Gel Douche Parfumé

50747/17/CBMP-QLD

764

Công ty TNHH Một Thành Viên Adovina

Adopt

Fleur De Tiaré Lait Corps Parfumé

50750/17/CBMP-QLD

765

Công ty TNHH Một Thành Viên Adovina

Adopt

Musc Blanc Lait Corps Parfumé

50753/17/CBMP-QLD

766

Công ty TNHH Một Thành Viên Adovina

Adopt

Fleur De Tiaré Crème Mains Et Ongles Hydratante

50774/17/CBMP-QLD

767

Công ty TNHH Một Thành Viên Adovina

Adopt

Musc Blanc Crème Mains Et Ongles Hydratante

50777/17/CBMP-QLD

768

Công ty TNHH Một Thành Viên Adovina

Adopt

Ambre Fleur D’Oranger Eau De Parfum

50797/17/CBMP-QLD

769

Công ty TNHH Một Thành Viên Adovina

Adopt

Bergamote Jasmin Eau De Parfum

50805/17/CBMP-QLD

770

Công ty TNHH Một Thành Viên Adovina

Adopt

Cubana Eau De Parfum Pailletée

50828/17/CBMP-QLD

771

Công ty TNHH Một Thành Viên Dược Phẩm Tana

Studiomakeu p

Super Shine Lipgloss

53017/17/CBMP-QLD

772

Công ty TNHH Một Thành Viên Mỹ Phẩm Hoàng Huy

Zo Skin Health

Zo® Skin Health Calming Toner

88639/19/CBMP-QLD

773

Công ty TNHH Một Thành Viên Mỹ Phẩm Quốc Tế Việt Ý

Dermolab

Moisturizing Tonic Lotion

10912/16/CBMP-QLD

774

Công ty TNHH Một Thành Viên Mỹ Phẩm Quốc Tế Việt Ý

Dermolab

Anti-Aging Tonic Lotion

10913/16/CBMP-QLD

775

Công ty TNHH Một Thành Viên Mỹ Phẩm Quốc Tế Việt Ý

Dermolab

Anti-Aging Micellar Cleansing Water

10914/16/CBMP-QLD

776

Công ty TNHH Một Thành Viên Mỹ Phẩm Quốc Tế Việt Ý

Dermolab

Concentrate Of Hyaluronic Acid Anti-Aging Replumping Cream All Skin Types

10922/16/CBMP-QLD

777

Công ty TNHH Một Thành Viên Mỹ Phẩm Quốc Tế Việt Ý

Dermolab

Micellar Cleansing Water

10923/16/CBMP-QLD

778

Công ty TNHH Một Thành Viên Mỹ Phẩm Quốc Tế Việt Ý

Dermolab

Regenerating Anti-Wrinkle Night Cream All Skin Types

10931/16/CBMP-QLD

779

Công ty TNHH Một Thành Viên Mỹ Phẩm Quốc Tế Việt Ý

Dermolab

Intense Anti-Wrinkle Serum All Skin Types

10933/16/CBMP-QLD

780

Công ty TNHH Một Thành Viên Mỹ Phẩm Quốc Tế Việt Ý

Dermolab

Revolumizing Anti-Aging Day Cream SPF 10 All Skin Types

10935/16/CBMP-QLD

781

Công ty TNHH Một Thành Viên Mỹ Phẩm Quốc Tế Việt Ý

Dermolab

Re-Densifying Anti-Aging Night Cream All Skin Types

10936/16/CBMP-QLD

782

Công ty TNHH Một Thành Viên Mỹ Phẩm Quốc Tế Việt Ý

Dermolab

Firming Anti-Wrinkle Day Cream SPF 10 All Skin Types

10937/16/CBMP-QLD

783

Công ty TNHH Một Thành Viên Mỹ Phẩm Quốc Tế Việt Ý

Dermolab

Moisturizing Cleansing Milk

10938/16/CBMP-QLD

784

Công ty TNHH Một Thành Viên Mỹ Phẩm Quốc Tế Việt Ý

Dermolab

Concentrate Of Hyaluronic Acid Anti-Aging Replumping Serum All Skin Types

10939/16/CBMP-QLD

785

Công ty TNHH Một Thành Viên Mỹ Phẩm Quốc Tế Việt Ý

Dermolab

Intense Anti-Aging Serum All Skin Types

10940/16/CBMP-QLD

786

Công ty TNHH Một Thành Viên Mỹ Phẩm Quốc Tế Việt Ý

Dermolab

Anti-Aging Cleansing Milk

10943/16/CBMP-QLD

787

Công ty TNHH Một Thành Viên Mỹ Phẩm Quốc Tế Việt Ý

Deborah Milano

Dh Dress Me Perfect Cushion – Fondotinta Risultato Naturale

15215/16/CBMP-QLD

788

Công ty TNHH Một Thành Viên Philip Hổ

Karin Herzog

Aha Cream

36525/17/CBMP-QLD

789

Công ty TNHH Một Thành Viên Philip Hổ

Karin Herzog

Tone & Tan

36526/17/CBMP-QLD

790

Công ty TNHH Một Thành Viên Philip Hổ

Karin Herzog

Vita-A-Kombi With Aha

36527/17/CBMP-QLD

791

Công ty TNHH Một Thành Viên Tăng Hồng Viễn Đông Việt Nam

Dunhill

Dunhill Desire Blue Eau De Toilette For Men

265/15/CBMP-QLD

792

Công ty TNHH Một Thành Viên Tăng Hồng Viễn Đông Việt Nam

Dunhill

Dunhill Desire Eau De Toilette For Men

266/15/CBMP-QLD

793

Công ty TNHH Một Thành Viên Tăng Hồng Viễn Đông Việt Nam

Anna Sui

Anna Sui La Nuit De Bohème Eau De Toilette Vaporisateur Natural Spray

1029/15/CBMP-QLD

794

Công ty TNHH Một Thành Viên Tăng Hồng Viễn Đông Việt Nam

Anna Sui

Anna Sui Flight Of Fancy Eau De Toilette Vaporisateur Natural Spray

1030/15/CBMP-QLD

795

Công ty TNHH Một Thành Viên Tăng Hồng Viễn Đông Việt Nam

Anna Sui

Anna Sui Lucky Wish Secret Wish Eau De Toilette Vaporisateur Natural Spray

6626/16/CBMP-QLD

796

Công ty TNHH Một Thành Viên Tăng Hồng Viễn Đông Việt Nam

Victorinox

Victorinox Swiss Army Rock Eau De Toilette Natural Spray/Vaporisateur

10309/16/CBMP-QLD

797

Công ty TNHH Một Thành Viên Tăng Hồng Viễn Đông Việt Nam

Victorinox

Victorinox Swiss Army Classic Sport Eau De Toilette Natural Spray/ Vaporisateur

10310/16/CBMP-QLD

798

Công ty TNHH Một Thành Viên Tăng Hồng Viễn Đông Việt Nam

Versace

Versace Bright Crystal Perfumed Bath And Shower Gel

10315/16/CBMP-QLD

799

Công ty TNHH Một Thành Viên Tăng Hồng Viễn Đông Việt Nam

Anna Sui

Anna Sui Romantica Eau De Toilette Vaporisateur Natural Spray

1032/15/CBMP-QLD

800

Công ty TNHH Một Thành Viên Tăng Hồng Viễn Đông Việt Nam

Victorinox

Victorinox Swiss Army Altitude Eau De Toilette Natural Spray/ Vaporisateur

12695/16/CBMP-QLD

801

Công ty TNHH Một Thành Viên Tăng Hồng Viễn Đông Việt Nam

Victorinox

Victorinox Swiss Army Classic Eau De Toilette Natural Spray/ Vaporisateur

12710/16/CBMP-QLD

802

Công ty TNHH Một Thành Viên Tăng Hồng Viễn Đông Việt Nam

Armand Basi

Armand Basi In Red Eau De Toilette Natural Spray Vaporisateur

17302/16/CBMP-QLD

803

Công ty TNHH Một Thành Viên Tăng Hồng Viễn Đông Việt Nam

Angel Schlesser

Angel Schlesser Femme Eau De Parfum Natural Spray Vaporisateur

17306/16/CBMP-QLD

804

Công ty TNHH Một Thành Viên Tăng Hồng Viễn Đông Việt Nam

Creed

Creed Aventus For Her Eau De Parfum Vaporisateur – Spray

20167/16/CBMP-QLD

805

Công ty TNHH Một Thành Viên Tăng Hồng Viễn Đông Việt Nam

Creed

Creed Royal Princess Oud Millesime Eau De Parfum Vaporisateur – Spray

20180/16/CBMP-QLD

806

Công ty TNHH Một Thành Viên Tăng Hồng Viễn Đông Việt Nam

Versace

Versace Bright Crystal Perfumed Body Lotion

33101/17/CBMP-QLD

807

Công ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Phân Phối Toàn Cầu

Glossip

Glossip – My Bb Cream Moisturizing Antiage SPF15

17593/16/CBMP-QLD

808

Công ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Phân Phối Toàn Cầu

Bottega Verde

Bottega Verde -Mediterranean Almond – Bath &Shower 400Ml

34226/17/CBMP-QLD

809

Công ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Phân Phối Toàn Cầu

Bottega Verde

Bottega Verde Mediterranean Almond – Face Cream 50Ml

34227/17/CBMP-QLD

810

Công ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Phân Phối Toàn Cầu

Bottega Verde

Bottega Verde – Mediterranean Almond- Face Cleansing Milk 250Ml

34241/17/CBMP-QLD

811

Công ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Phân Phối Toàn Cầu

Bottega Verde

Bottega Verde Mediterranean Almond – Face Toner 250Ml

34242/17/CBMP-QLD

812

Công ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Phân Phối Toàn Cầu

Bottega Verde

Bottega Verde – Mediterranean Almond – Body Butter 150Ml

34245/17/CBMP-QLD

813

Công ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Phân Phối Toàn Cầu

Bottega Verde

Bottega Verde – Retinolo Bv Plus – Face Cream 50Ml

34495/17/CBMP-QLD

814

Công ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Phân Phối Toàn Cầu

Bottega Verde

Bottega Verde – Retinolo Bv Plus – Eye Contour 15Ml

34496/17/CBMP-QLD

815

Công ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Phân Phối Toàn Cầu

Bottega Verde

Bottega Verde – Retinolo Bv Plus – Night Cream 50Ml

34498/17/CBMP-QLD

816

Công ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Phân Phối Toàn Cầu

Bottega Verde

Bottega Verde – Retinolo Bv Plus – Face Cleanser Milk – Toner 150Ml

34713/17/CBMP-QLD

817

Công ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Phân Phối Toàn Cầu

Bottega Verde

Bottega Verde Aloe Vera- Spray Deodorant 125Ml

35979/17/CBMP-QLD

818

Công ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Phân Phối Toàn Cầu

Bottega Verde

Bottega Verde Aloe Vera- Face Cleansing Mousse 100Ml

35981/17/CBMP-QLD

819

Công ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Phân Phối Toàn Cầu

Bottega Verde

Bottega Verde Aloe Vera – Delicate Hand Cleanser 250Ml

35989/17/CBMP-QLD

820

Công ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Phân Phối Toàn Cầu

Bottega Verde

Bottega Verde Aloe Vera Bath&Shower 400Ml

35993/17/CBMP-QLD

821

Công ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Phân Phối Toàn Cầu

Bottega Verde

Bottega Verde – Lei Flower – Eau De Parfum (50 Ml)

35996/17/CBMP-QLD

822

Công ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Phân Phối Toàn Cầu

Bottega Verde

Bottega Verde – Dead Sea- Bath & Shower 400Ml

35998/17/CBMP-QLD

823

Công ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Phân Phối Toàn Cầu

Bottega Verde

Bottega Verde- Dead Sea – Face Mask With Dead Sea Mud 100Ml

36047/17/CBMP-QLD

824

Công ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Phân Phối Toàn Cầu

Bottega Verde

Bottega Verde – Giardini Toscani Sentiero Dei Fiori – Eau De Toilette 50Ml

36048/17/CBMP-QLD

825

Công ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Phân Phối Toàn Cầu

Bottega Verde

Bottega Verde Aloe Vera Boby Milk 250Ml

37382/17/CBMP-QLD

826

Công ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Phân Phối Toàn Cầu

Bottega Verde

Bottega Verde – Dead Sea – Body Milk With Dead Sea Salts 200Ml

48531/17/CBMP-QLD

827

Công ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Thuỷ Lộc

Missha

Missha Super Aqua Cell Renew Snail Cream

10865/16/CBMP-QLD

828

Công ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Và Dịch Vụ Quốc Tế Thuận Vũ

Banka Agafji

Banka Agafji Peeling Mask Soapy Birch

59072/18/CBMP-QLD

829

Công ty TNHH Mtv Cavaria Việt Nam

Rosa Graf

Exalia Day

46635/17/CBMP-QLD

830

Công ty TNHH Mtv Cavaria Việt Nam

Heitland For Men

After Shave Gel

46650/17/CBMP-QLD

831

Công ty TNHH Mtv Cavaria Việt Nam

Rosa Graf

Exalia Night

46658/17/CBMP-QLD

832

Công ty TNHH Mỹ Phẩm Canary

Dikson

B84 Maschera Riparatrice

8544/16/CBMP-QLD

833

Công ty TNHH Mỹ Phẩm Cây Ô Liu

Themae

Themae Enveloppement The Bourbon Intense

14275/16/CBMP-QLD

834

Công ty TNHH Mỹ Phẩm Cây Ô Liu

Themae

Themae Gommage The’ Au Ne’Pal-Exfoliant Onctueux Pour Le Corps Au Complexe Des 4 Thes

14279/16/CBMP-QLD

835

Công ty TNHH Mỹ Phẩm Cây Ô Liu

Themae

Themae Lotion Pur Theishu- Lotion Revelatrice D’Eclat Au Complexe Des 4 Thes Et Fleurs De Lotus

14290/16/CBMP-QLD

836

Công ty TNHH Mỹ Phẩm Cây Ô Liu

Themae

Themae Strategie Hydratation Crème Hydratante Visage Au Complexe Des 4 Thes

14294/16/CBMP-QLD

837

Công ty TNHH Mỹ Phẩm Cây Ô Liu

Aqua Senses

Aqua Senses Body Lotion

14805/16/CBMP-QLD

838

Công ty TNHH Mỹ Phẩm Cây Ô Liu

Aqua Senses

Aqua Senses Soap

14852/16/CBMP-QLD

839

Công ty TNHH Mỹ PhẩM Cây Ô Liu

Natural Elements

Natural Elements Conditioner

36386/17/CBMP-QLD

840

Công ty TNHH Mỹ PhẩM Cây Ô Liu

Natural Elements

Natural Elements Shampoo

36387/17/CBMP-QLD

841

Công ty TNHH Mỹ PhẩM Cây Ô Liu

Natural Elements

Natural Elements Shower Gel

36388/17/CBMP-QLD

842

Công ty TNHH Mỹ PhẩM Cây Ô Liu

Lemon & Verbena

Lemon & Verbena Body Lotion

36394/17/CBMP-QLD

843

Công ty TNHH Mỹ PhẩM Cây Ô Liu

Natural Elements

Natural Elements Soap

36546/17/CBMP-QLD

844

Công ty TNHH Mỹ PhẩM Cây Ô Liu

Natural Elements

Natural Elements Body Lotion

36549/17/CBMP-QLD

845

Công ty TNHH Mỹ Phẩm Hồng Phước

Osaine

Osaine Rebuilding Night

16841/16/CBMP-QLD

846

Công ty TNHH Mỹ Phẩm Hồng Phước

Osaine

Osaine Healing Face Serum

16842/16/CBMP-QLD

847

Công ty TNHH Mỹ Phẩm Mặt Trời Vàng

Kaypro

Restructuring Split End Treatment With Keratin

27981/17/CBMP-QLD

848

Công ty TNHH Mỹ Phẩm Mặt Trời Vàng

Kaypro

10 In 1 Nourishing Conditioner With Argan Oil For Dry, Dull, Lifeless Hair

27983/17/CBMP-QLD

849

Công ty TNHH Mỹ Phẩm Mặt Trời Vàng

Kaypro

Kaypro 10 In 1 Nourishing Conditioner With Argan Oil For Dry, Dull, Lifeless Hair

71839/18/CBMP-QLD

850

Công ty TNHH Mỹ Phẩm Mặt Trời Vàng

Echosline

S4 Anti – Dandrufff Shampoo Scalp And Hair With Dandruff

124917/20/CBMP-QLD

851

Công ty TNHH Mỹ Phẩm Mặt Trời Vàng

Echosline

Seliar Argan Fluid Beauty Fluid With Argan Oil

124944/20/CBMP-QLD

852

Công ty TNHH Mỹ Phẩm Mỹ Pháp

Isis Pharma

Neotone

32619/17/CBMP-QLD

853

Công ty TNHH Mỹ Phẩm Mỹ Pháp

Isis Pharma

Teenderm Mask

32623/17/CBMP-QLD

854

Công ty TNHH Mỹ Phẩm Mỹ Pháp

Isis Pharma

Neotone Radiance SPF 50+

35666/17/CBMP-QLD

855

Công ty TNHH Mỹ Phẩm Mỹ Pháp

Isis Pharma

Unitone 4 Reveal

35671/17/CBMP-QLD

856

Công ty TNHH Mỹ Phẩm N&N

Gemina B

Gemina B Bellissime For Women Eau De Parfum

37195/17/CBMP-QLD

857

Công ty TNHH Mỹ Phẩm N&N

Gemina B

Gemina B Celebration For Women Eau De Parfum

37237/17/CBMP-QLD

858

Công ty TNHH Mỹ Phẩm N&N

Estelle Vendome

Estelle Vendome Infinite Pleasure Just Girl’S For Women Eau De Parfum

37246/17/CBMP-QLD

859

Công ty TNHH Mỹ Phẩm N&N

Johan B

Johan B Fancy Pink For Women Eau De Parfum

37282/17/CBMP-QLD

860

Công ty TNHH Mỹ Phẩm N&N

Mincer Pharma

Mincer Pharma Botoliftx Face Serum Lift Effect No 705

38943/17/CBMP-QLD

861

Công ty TNHH Mỹ Phẩm N&N

Johan B

Johan B Rich For Men Eau De Toilette

45902/17/CBMP-QLD

862

Công ty TNHH Mỹ Phẩm N&N

Johan B

Johan B Sensual Black For Women Eau De Parfum

57311/18/CBMP-QLD

863

Công ty TNHH Mỹ Phẩm Phạm Duy

Babor

Seacreation The Cream

43446/17/CBMP-QLD

864

Công ty TNHH Mỹ Phẩm Phạm Duy

Babor

Reversive Anti-Aging Dual Serum

43461/17/CBMP-QLD

865

Công ty TNHH Mỹ Phẩm Phạm Duy

Babor

Reversive Anti-Aging Cream

43503/17/CBMP-QLD

866

Công ty TNHH Mỹ Phẩm Quốc Tế Sao Xanh

Glossco Professional

Gloxyl. Anti Hair Loss Treatment. Glossco Professional

56883/18/CBMP-QLD

867

Công ty TNHH Mỹ Phẩm Shiseido Việt Nam

Joico (Styling & Finishing Products)

Joico Joishape Shaping & Finishing Spray – Hold 04

1550/15/CBMP-QLD

868

Công ty TNHH Mỹ Phẩm Số 3 Việt Nam

Tigi

Tigi Bed Head After Party Smoothing Cream

7188/16/CBMP-QLD

869

Công ty TNHH Mỹ Phẩm Số 3 Việt Nam

Tigi

Tigi Catwalk Your Highness Elevating Shampoo

8682/16/CBMP-QLD

870

Công ty TNHH Mỹ Phẩm Ti Ti Ti

Affinage Professional

Essential Oils Blissful Chamomile Treatment Mist

40160/17/CBMP-QLD

871

Công ty TNHH Mỹ Phẩm Thường Xuân

Oriflame

Air Eau De Toilette

7388/16/CBMP-QLD

872

Công ty TNHH Mỹ Phẩm Thường Xuân

Oriflame

Fire Eau De Toilette

7929/16/CBMP-QLD

873

Công ty TNHH Mỹ Phẩm Thường Xuân

Oriflame

Ice Eau De Toilette

7930/16/CBMP-QLD

874

Công ty TNHH Mỹ Phẩm Thường Xuân

Oriflame

Soul Eau De Toilette (Code 10231)

17838/16/CBMP-QLD

875

Công ty TNHH Mỹ Phẩm Việt Ý NCL

Napura

Ntx Nexthairtreat Anti Age Hair Serum

24119/16/CBMP-QLD

876

Công ty TNHH Mỹ Phẩm Việt Ý NCL

Napura

Ntx Nexthairtreat Anti Age Hair Serum

24121/16/CBMP-QLD

877

Công ty TNHH Mỹ Phẩm Việt Ý NCL

Napura

Ntx Nexthairtreat Render Wet

24127/16/CBMP-QLD

878

Công ty TNHH Mỹ Phẩm Việt Ý NCL

Napura

Ntx Nexthairtreat Render Dark

24129/16/CBMP-QLD

879

Công ty TNHH Mỹ Phẩm Việt Ý NCL

Napura

Treatsystemethod F│25 Curling Finish-Fluid

24141/16/CBMP-QLD

880

Công ty TNHH Mỹ Phẩm Việt Ý NCL

Napura

Treatsystemethod C│9 Rikeir Conditioner Mask

24393/16/CBMP-QLD

881

Công ty TNHH Mỹ Phẩm Việt Ý NCL

Napura

Treatsystemethod K│9 Rikeir Kera-Filler

24395/16/CBMP-QLD

882

Công ty TNHH Mỹ Phẩm Việt Ý NCL

Napura

Treatsystemethod S│9 Rikeir Shampoo

25348/16/CBMP-QLD

883

Công ty TNHH Mỹ Phẩm Việt Ý NCL

Napura

Ntx Nexthairtreat Brushing Mousse

25680/17/CBMP-QLD

884

Công ty TNHH Nano Nature Việt Nam

The Saem

The Saem The Essential Galactomyces Whitening Ampoule

59491/18/CBMP-QLD

885

Công ty TNHH Nbc Luxe Parfums

Nature’S Secrets

Nature’S Secrets Lotus Skin Whitening Cream

72193/18/CBMP-QLD

886

Công ty TNHH Noble

Jolie Dion

Jolie Dion Blue For Him

13505/16/CBMP-QLD

887

Công ty TNHH Noble

Jolie Dion

Jolie Dion Blue For Her

13506/16/CBMP-QLD

888

Công ty TNHH Noble

Jolie Dion

Jolie Dion Wild Grass

13507/16/CBMP-QLD

889

Công ty TNHH Noble

Jolie Dion

Jolie Dion Aspire

13508/16/CBMP-QLD

890

Công ty TNHH Noble

Jolie Dion

Jolie Dion Black Blue

13509/16/CBMP-QLD

891

Công ty TNHH Noble

Jolie Dion

Jolie Dion Absolute

13510/16/CBMP-QLD

892

Công ty TNHH Noble

Jolie Dion

Jolie Dion Emotion

13511/16/CBMP-QLD

893

Công ty TNHH Noble

Jolie Dion

Jolie Dion Imira

13512/16/CBMP-QLD

894

Công ty TNHH Noble

Jolie Dion

Jolie Dion Energy

13513/16/CBMP-QLD

895

Công ty TNHH Noble

Jolie Dion

Jolie Dion Charm

13514/16/CBMP-QLD

896

Công ty TNHH Noble

Jolie Dion

Jolie Dion Blue

13515/16/CBMP-QLD

897

Công ty TNHH Noble

Jolie Dion

Jolie Dion Sweet Dream

13516/16/CBMP-QLD

898

Công ty TNHH Nước Hoa Paris Vip

Ulric De Varens

Eau De Varens N°4 Eau Parfumante Hydratante

21764/16/CBMP-QLD

899

Công ty TNHH Nước Hoa Paris Vip

Ulric De Varens

Udv For Men Eau De Toilette

21956/16/CBMP-QLD

900

Công ty TNHH Nhi An

Purederm

Ads502 P/D Cucumber Essence Mask

91632/19/CBMP-QLD

901

Công ty TNHH Optima Vina

Aqua+ Series

Aqua+ Series Soothing- Purifying Toner

85382/18/CBMP-QLD

902

Công ty TNHH Optima Vina

Aqua+ Series

Aqua+ Series Skin Relief Milky Wash

85453/18/CBMP-QLD

903

Công ty TNHH Optima Vina

Aqua+ Series

Aqua+ Series Clear Complexion Daily Moisturizer

85454/18/CBMP-QLD

904

Công ty TNHH Optima Vina

Aqua+ Series

Aqua+ Series Private Enriched Serum

86251/19/CBMP-QLD

905

Công ty TNHH Optima Vina

Aqua+ Series

Aqua+ Series Radiance- Intensive Essence

86254/19/CBMP-QLD

906

Công ty TNHH Optima Vina

Aqua+ Series

Aqua+ Series Bright-Up Daily Moisturizer

86255/19/CBMP-QLD

907

Công ty TNHH Phát Triển Thương Mại Việt-Úc

Alfaparf Milano

Pigments Nutritive Shampoo Shampoo To Amplify Reflections

12251/16/CBMP-QLD

908

Công ty TNHH Phố Mỹ Phẩm

Farmasi

Farmasi Camouflage Concealer Stick 01-05

18468/16/CBMP-QLD

909

Công ty TNHH Phương Khê

Inglot

Inglot Refreshing Face Mist Dry To Normal Skin

86486/19/CBMP-QLD

910

Công ty TNHH Phương Khê

Inglot

Inglot Refreshing Face Mist Combination To Oily Skin

86487/19/CBMP-QLD

911

Công ty TNHH Qnet Vn

Defy

Defy Youth Tonic

71196/18/CBMP-QLD

912

Công ty TNHH Qnet Vn

Defy

Defy Dirt Fighter

71200/18/CBMP-QLD

913

Công ty TNHH Quốc Tế Đại Cát Á

Jean D’Arcel

Sea-Weed Mask

19265/16/CBMP-QLD

914

Công ty TNHH Quốc Tế Đại Cát Á

Jean D’Arcel

Quick Lifting Fluid

19268/16/CBMP-QLD

915

Công ty TNHH Quốc Tế Đại Cát Á

Jean D’Arcel

Lifting Comfort Cream

33801/17/CBMP-QLD

916

Công ty TNHH Quốc Tế Đại Cát Á

Jean D’Arcel

Neck Firming Care

33806/17/CBMP-QLD

917

Công ty TNHH Quốc Tế Đại Cát Á

Jean D’Arcel

Extreme Moisturizing Lifting Mask

63567/18/CBMP-QLD

918

Công ty TNHH Quốc Tế Phước Mỹ

Davidoff

Davidoff – Cool Water Exotic Summer Limited Edition Eau De Toilette Natural Spray

8638/16/CBMP-QLD

919

Công ty TNHH Quốc Tế Phước Mỹ

Davidoff

Davidoff – Cool Water Woman Exotic Summer Limited Edition Eau De Toilette Natural Spray

9330/16/CBMP-QLD

920

Công ty TNHH Quốc Tế Phước Mỹ

Juicy Couture

Viva La Juicy Gold Couture Juicy Couture Eau De Parfum Spray

16537/16/CBMP-QLD

921

Công ty TNHH Quốc Tế Phước Mỹ

Juicy Couture

Viva La Juicy Noir Juicy Couture Eau De Parfum Spray

16539/16/CBMP-QLD

922

Công ty TNHH Quốc Tế Phước Mỹ

Juicy Couture

Viva La Juicy Juicy Couture Eau De Parfum Spray

16540/16/CBMP-QLD

923

Công ty TNHH Quốc Tế Phước Mỹ

Elizabeth Arden

Elizabeth Arden New York Beautiful Color Bold Illuminating Liquid Highlighter

17471/16/CBMP-QLD

924

Công ty TNHH Quốc Tế Phước Mỹ

Burberry

Burberry Body Eau De Parfum Intense Natural Spray Vaporisateur

47668/17/CBMP-QLD

925

Công ty TNHH Quốc Tế Phước Mỹ

Burberry

Burberry Body Eau De Parfum Natural Spray Vaporisateur

47675/17/CBMP-QLD

926

Công ty TNHH Quốc Tế Phước Mỹ

Burberry

Burberry Body Eau De Toilette Natural Spray Vaporisateur

47676/17/CBMP-QLD

927

Công ty TNHH Quốc Tế Phước Mỹ

Burberry

Burberry Weekend For Women Eau De Parfum Natural Spray Vaporisateur

47689/17/CBMP-QLD

928

Công ty TNHH Quốc Tế Phước Mỹ

Gucci

Gucci Bamboo Eau De Parfum Vaporisateur Natural Spray

76813/18/CBMP-QLD

929

Công ty TNHH Quốc Tế Song Cát

Postquam

Collagen & Elastin Repairing Complex

95822/19/CBMP-QLD

930

Công ty TNHH Quốc Tế Song Cát

Postquam

Hand Cream. Body Essential. Postquam Professional

95854/19/CBMP-QLD

931

Công ty TNHH Quốc Tế Tam Sơn

Hermes Parfums

Hermes Rocabar Eau De Toilette

44304/17/CBMP-QLD

932

Công ty TNHH Quốc Tế Tam Sơn

Hermes Parfums

Hermes Hiris Eau De Toilette

44313/17/CBMP-QLD

933

Công ty TNHH Quốc Tế Tam Sơn

Hermes Parfums

Hermes Terre D’Hermes Eau De Toilette

44318/17/CBMP-QLD

934

Công ty TNHH Quốc Tế Tam Sơn

Hermes Parfums

Hermes Caleche Moisturizing Body Lotion

44327/17/CBMP-QLD

935

Công ty TNHH Quốc Tế Tam Sơn

Hermes Parfums

Hermes Vetiver Tonka Eau De Toilette

44340/17/CBMP-QLD

936

Công ty TNHH Quốc Tế Tam Sơn

Hermes Parfums

Hermes Eau Des Merveilles Moisturizing Body Lotion

44422/17/CBMP-QLD

937

Công ty TNHH Quốc Tế Tam Sơn

Hermes Parfums

Hermes Eau Des Merveilles Eau De Toilette

44424/17/CBMP-QLD

938

Công ty TNHH Quốc Tế Tam Sơn

Hermes Parfums

Hermes Terre D’Hermes Deodorant Natural Spray

44463/17/CBMP-QLD

939

Công ty TNHH Royal London Import Export

Newtons Labs T-Zone

Newtons Labs T-Zone Antibacterial Cleanser

82004/18/CBMP-QLD

940

Công ty TNHH Royal London Import Export

Newtons Labs T-Zone

Newtons Labs T-Zone Antibacterial Cleanser

96167/19/CBMP-QLD

941

Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Helios

Prestigious Parfums

Senatus White

56700/18/CBMP-QLD

942

Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Helios

Marc Joseph Parfums

Marc Joseph Women

56721/18/CBMP-QLD

943

Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Helios

Marc Joseph Parfums

Mj Man

56731/18/CBMP-QLD

944

Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Mỹ Phẩm Phạm Trần Gia

Valmont

Clarifying Surge

20144/16/CBMP-QLD

945

Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Mỹ Phẩm Phạm Trần Gia

L´Elixir Des Glaciers

Votre Corps

21300/16/CBMP-QLD

946

Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Mỹ Phẩm Phạm Trần Gia

L´Elixir Des Glaciers

Vos Yeux

21301/16/CBMP-QLD

947

Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Mỹ Phẩm Phạm Trần Gia

Valmont

Prime Neck

21307/16/CBMP-QLD

948

Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Mỹ Phẩm Phạm Trần Gia

Valmont

Urban Radiance SPF 50

21309/16/CBMP-QLD

949

Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Mỹ Phẩm Phạm Trần Gia

Valmont

Soothing Cream

21310/16/CBMP-QLD

950

Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Mỹ Phẩm Phạm Trần Gia

L´Elixir Des Glaciers

Serum Precieux Votre Visage

21315/16/CBMP-QLD

951

Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Mỹ Phẩm Phạm Trần Gia

Il Profvmo

Fleur De Bambu

21318/16/CBMP-QLD

952

Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Mỹ Phẩm Phạm Trần Gia

L’Elixir Des Glaciers

Teint Precieux Votre Visage

21321/16/CBMP-QLD

953

Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Mỹ Phẩm Phạm Trần Gia

Valmont

Water Falls

21324/16/CBMP-QLD

954

Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Mỹ Phẩm Phạm Trần Gia

Valmont

Clarifying Pack

21327/16/CBMP-QLD

955

Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Mỹ Phẩm Phạm Trần Gia

Valmont

Clarifying Infusion

21328/16/CBMP-QLD

956

Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Mỹ Phẩm Phạm Trần Gia

Valmont

Dermatosic

21331/16/CBMP-QLD

957

Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Mỹ Phẩm Phạm Trần Gia

Valmont

Hydra3 Regenetic

21333/16/CBMP-QLD

958

Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Mỹ Phẩm Phạm Trần Gia

Valmont

Firming Lifting Corrector – Factor Ii

21344/16/CBMP-QLD

959

Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Mỹ Phẩm Phạm Trần Gia

Valmont

Intensive Chrono – Cellular Treatment Complex Lift

21348/16/CBMP-QLD

960

Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Mỹ Phẩm Phạm Trần Gia

Valmont

Prime Regenera Ii

21349/16/CBMP-QLD

961

Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Mỹ Phẩm Phạm Trần Gia

Valmont

Polyfactor Repair Serum – Factor Iii+

21352/16/CBMP-QLD

962

Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Mỹ Phẩm Phạm Trần Gia

Valmont

Prime Contour

21356/16/CBMP-QLD

963

Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Mỹ Phẩm Phạm Trần Gia

Valmont

Prime Regenera I

21357/16/CBMP-QLD

964

Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Mỹ Phẩm Phạm Trần Gia

Valmont

Prime Renewing Pack

21358/16/CBMP-QLD

965

Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Mỹ Phẩm Phạm Trần Gia

Valmont

Time Master Intensive Program

21369/16/CBMP-QLD

966

Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Mỹ Phẩm Phạm Trần Gia

Valmont

Expression Line Reducer – Factor I

21372/16/CBMP-QLD

967

Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Mỹ Phẩm Phạm Trần Gia

Valmont

Dna Repair Serum

21374/16/CBMP-QLD

968

Công ty TNHH Sản Xuất Và Dịch Vụ Thương Mại BNB

Tesori D’Oriente

Tesori D’Oriente Hammam Crema Sapone Aromatica Aromatic Cream Soap Olio Di Argan E Fiori Di Arancio

843/15/CBMP-QLD

969

Công ty TNHH Sản Xuất Và Dịch Vụ Thương Mại BNB

Tesori D’Oriente

Tesori D’Oriente Hammam Doccia Crema Olio Shower Cream Oil Olio Di Argan E Fiori Di Arancio

20405/16/CBMP-QLD

970

Công ty TNHH Sản Xuất Và Dịch Vụ Thương Mại BNB

Tesori D’Oriente

Tesori D’Oriente Orchidea Della Cina Doccia Crema Aromatica Shower Cream

20406/16/CBMP-QLD

971

Công ty TNHH Sản Xuất Và Dịch Vụ Thương Mại BNB

Tesori D’Oriente

Tesori D’Oriente Hammam Crema Sapone Aromatica Aromatic Cream Soap Olio Di Argan E Fiori Di Arancio

20407/16/CBMP-QLD

972

Công ty TNHH Sản Xuất Và Dịch Vụ Thương Mại BNB

Vidal

Vidal Polar Ice Bagno Rinfrescante Bath Foam Minerali Dell’Artico Refreshing Bath Foam

20456/16/CBMP-QLD

973

Công ty TNHH Sản Xuất Và Dịch Vụ Thương Mại BNB

Tesori D’Oriente

Tesori D’Oriente Hammam Crema Corpo Aromatica Body Cream

46688/17/CBMP-QLD

974

Công ty TNHH Sản Xuất Và Dịch Vụ Thương Mại BNB

Tesori D’Oriente

Tesori D’Oriente Hammam Bagno Crema Bath Cream Olio Di Argan E Fiori Di Arancio

54544/17/CBMP-QLD

975

Công ty TNHH Sản Xuất Và Dịch Vụ Thương Mại BNB

Tesori D’Oriente

Tesori D’Oriente Hammam Profumo Perfume Olio Di Argan E Fiori Di Arancio

54733/18/CBMP-QLD

976

Công ty TNHH Sản Xuất Và Dịch Vụ Thương Mại BNB

Tesori D’Oriente

Tesori D’Oriente Hammam Sapone Aromatico Aromatic Soap Olio Di Argan E Fiori Di Arancio

54743/18/CBMP-QLD

977

Công ty TNHH Sản Xuất Và Dịch Vụ Thương Mại BNB

Tesori D’Oriente

Tesori D’Oriente Profumo Aromatico Perfume Jasmin Di Giava

55287/18/CBMP-QLD

978

Công ty TNHH Sản Xuất Và Dịch Vụ Thương Mại BNB

Tesori D’Oriente

Tesori D’Oriente Hammam Sapone Aromatico Aromatic Soap Olio Di Argan E Fiori Di Arancio

60742/18/CBMP-QLD

979

Công ty TNHH Sáng Tạo Phong Cách Sống – Life Style Creation Co.,Ltd.

Moroccanoil

Moroccanoil – Restorative Hair Mask For Weakened And Damaged Hair

38195/17/CBMP-QLD

980

Công ty TNHH Sáng Tạo Phong Cách Sống – Life Style Creation Co.,Ltd.

Moroccanoil

Moroccanoil – Hydrating Styling Cream For All Hair Types

38198/17/CBMP-QLD

981

Công ty TNHH Sáng Tạo Phong Cách Sống – Life Style Creation Co.,Ltd.

Moroccanoil

Moroccanoil – Hand Cream Fragrance Originale

38222/17/CBMP-QLD

982

Công ty TNHH Sáng Tạo Phong Cách Sống – Life Style Creation Co.,Ltd.

Moroccanoil

Moroccanoil – Weightless Hydrating Mask For Fine Dry Hair

38223/17/CBMP-QLD

983

Công ty TNHH Sáng Tạo Phong Cách Sống – Life Style Creation Co.,Ltd.

Moroccanoil

Moroccanoil – Hydrating Shampoo For All Hair Types

38226/17/CBMP-QLD

984

Công ty TNHH Sáng Tạo Phong Cách Sống – Life Style Creation Co.,Ltd.

Moroccanoil

Moroccanoil – Extra Volume Conditioner For Fine Hair

38228/17/CBMP-QLD

985

Công ty TNHH Sáng Tạo Phong Cách Sống – Life Style Creation Co.,Ltd.

Moroccanoil

Moroccanoil – Moisture Repair Conditioner For Weakend And Damaged Hair

43531/17/CBMP-QLD

986

Công ty TNHH Sáng Tạo Phong Cách Sống – Life Style Creation Co.,Ltd.

Moroccanoil

Moroccanoil – Curl Defining Cream For Wavy To Curly Hair

43610/17/CBMP-QLD

987

Công ty TNHH Sáng Tạo Phong Cách Sống – Life Style Creation Co.,Ltd.

Moroccanoil

Moroccanoil – Moisture Repair Shampoo For Weakend And Damaged Hair

43612/17/CBMP-QLD

988

Công ty TNHH Sáng Tạo Phong Cách Sống – Life Style Creation Co.,Ltd.

Moroccanoil

Moroccanoil – Smoothing Conditioner

43613/17/CBMP-QLD

989

Công ty TNHH Sáng Tạo Phong Cách Sống – Life Style Creation Co.,Ltd.

Moroccanoil

Moroccanoil – Smoothing Shampoo

43614/17/CBMP-QLD

990

Công ty TNHH Sáng Tạo Phong Cách Sống – Life Style Creation Co.,Ltd.

Moroccanoil

Moroccanoil – Molding Cream

43615/17/CBMP-QLD

991

Công ty TNHH Sáng Tạo Phong Cách Sống – Life Style Creation Co.,Ltd.

Moroccanoil

Moroccanoil – Hydrating Conditioner For All Hair Types

51186/17/CBMP-QLD

992

Công ty TNHH Sáng Tạo Phong Cách Sống – Life Style Creation Co.,Ltd.

Moroccanoil

Moroccanoil – Smoothing Lotion

53092/17/CBMP-QLD

993

Công ty TNHH Sáng Tạo Phong Cách Sống – Life Style Creation Co.,Ltd.

Moroccanoil

Moroccanoil – Smoothing Mask

53094/17/CBMP-QLD

994

Công ty TNHH Sáng Tạo Phong Cách Sống – Life Style Creation Co.,Ltd.

Moroccanoil

Moroccanoil – Dry Body Oil

53106/17/CBMP-QLD

995

Công ty TNHH Sáng Tạo Vẻ Đẹp Toàn Cầu

Farcom

Arlem Lavender Vanilla Aromatic Shower Cream

64168/18/CBMP-QLD

996

Công ty TNHH Sáng Tạo Vẻ Đẹp Toàn Cầu

Farcom Professional

Bioproten Hairplex Bond Fortifier 01

82461/18/CBMP-QLD

997

Công ty TNHH Sáng Tạo Vẻ Đẹp Toàn Cầu

Farcom Professional

Bioproten Hairplex Bond Prolonger 03

82468/18/CBMP-QLD

998

Công ty TNHH Sáng Tạo Vẻ Đẹp Toàn Cầu

Farcom Professional

Bioproten Hairplex Bond Saver 02

82469/18/CBMP-QLD

999

Công ty TNHH Sáng Tạo Vẻ Đẹp Tự Nhiên – Creative Nature Beauty Company Limited

Cnd

Marine Salt Scrub

2966/16/CBMP-QLD

1000

Công ty TNHH Sáng Tạo Vẻ Đẹp Tự Nhiên – Creative Nature Beauty Company Limited

Cnd

Cnd Hand & Body Scentsations Black Cherry & Nutmeg Lotion

21362/16/CBMP-QLD

1001

Công ty TNHH Sáng Tạo Vẻ Đẹp Tự Nhiên – Creative Nature Beauty Company Limited

Cnd

Cnd Hand & Body Scentsations Citrus & Green Tea Lotion

21363/16/CBMP-QLD

1002

Công ty TNHH Sáng Tạo Vẻ Đẹp Tự Nhiên – Creative Nature Beauty Company Limited

Cnd

Cnd Hand & Body Scentsations Wildflower & Chamomile Lotion

21398/16/CBMP-QLD

1003

Công ty TNHH Sáng Tạo Vẻ Đẹp Tự Nhiên – Creative Nature Beauty Company Limited

Reuzel

Reuzel Strong Hold Water Soluble

112592/19/CBMP-QLD

1004

Công ty TNHH Seacret

Seacret

Seacret Men Oil Free Hydration Gel

107156/19/CBMP-QLD

1005

Công ty TNHH Seacret Direct Việt Nam

Seacret

Seacret Men Oil Free Hydration Gel

23673/16/CBMP-QLD

1006

Công ty TNHH Seacret Direct Việt Nam

Seacret

Seacret Men After-Shave Balm

25039/16/CBMP-QLD

1007

Công ty TNHH Shape-Line Việt Nam

Euderme

Penta Tonic Lotion

36221/17/CBMP-QLD

1008

Công ty TNHH Sky Phoenix

Intensive Whitening Serum “Mulberry’S Secret”

63622/18/CBMP-QLD

1009

Công ty TNHH Soji

Upsize

Bust Care Cream Upsize

27140/17/CBMP-QLD

1010

Công ty TNHH Song Thảo

Swiss Line By Dermalab

Cell Shock Lifting-Cure Ampoules

100459/19/CBMP-QLD

1011

Công ty TNHH Sputnik Việt Nam

Upsize

Bust Care Cream Upsize

9046/16/CBMP-QLD

1012

Công ty TNHH Starshine Marketing

Black Pearl

Black Pearl Eye & Lip Contour Cream

29758/17/CBMP-QLD

1013

Công ty TNHH Starshine Marketing

Black Pearl

Black Pearl Body Scrub

29818/17/CBMP-QLD

1014

Công ty TNHH Starshine Marketing

Black Pearl 24K Gold

Black Pearl 24K Gold Eye Elixir

29867/17/CBMP-QLD

1015

Công ty TNHH Starshine Marketing

Black Pearl 24K Gold

Black Pearl 24K Gold Precious Day Cream

29869/17/CBMP-QLD

1016

Công ty TNHH Starshine Marketing

Black Pearl 24K Gold

Black Pearl 24K Gold Supreme Night Cream

29870/17/CBMP-QLD

1017

Công ty TNHH Starshine Marketing

Black Pearl 24K Gold

Black Pearl 24K Gold Face Serum

32653/17/CBMP-QLD

1018

Công ty TNHH Starshine Marketing

Black Pearl 24K Gold

Black Pearl 24K Gold Eye Cream

35294/17/CBMP-QLD

1019

Công ty TNHH Starshine Marketing

Black Pearl 24K Gold

Black Pearl 24K Gold Insert Exaltation Lifting Mask

35295/17/CBMP-QLD

1020

Công ty TNHH Starshine Marketing

Black Pearl 24K Gold

Black Pearl 24K Gold Insert Nefertiti Neck & Décolleté Mask

35296/17/CBMP-QLD

1021

Công ty TNHH Starshine Marketing

Black Pearl 24K Gold

Black Pearl 24K Gold Insert Ideal Beauty Mask

35297/17/CBMP-QLD

1022

Công ty TNHH Starshine Marketing

Kedma

Kedma Eye Cream

58392/18/CBMP-QLD

1023

Công ty TNHH Starshine Marketing

Kedma

Kedma Diamond Profusion Rẹjuvenation Lifting Eye Gel

91963/19/CBMP-QLD

1024

Công ty TNHH Starshine Marketing

Kedma

Kedma Sapphire Tranquilizing Recovery Night Cream

91964/19/CBMP-QLD

1025

Công ty TNHH Starshine Marketing

Kedma

Kedma Ruby & Pearl Intense Purification Exfoliating Mask

91966/19/CBMP-QLD

1026

Công ty TNHH Starshine Marketing

Kedma

Kedma Lift Us Up Set

91983/19/CBMP-QLD

1027

Công ty TNHH Starshine Marketing

Kedma

Kedma Gold & Ruby Vibrant Pulse Lifting Day Cream

98891/19/CBMP-QLD

1028

Công ty TNHH Starshine Marketing

Jericho

Jpremium Smoothing Body Butter

118553/20/CBMP-QLD

1029

Công ty TNHH Successmore Being Việt Nam

S Mone’

S Mone’ Matatabi Mineral Face Wash

47325/17/CBMP-QLD

1030

Công ty TNHH Sukchaya Ventures

Fogg Collection

Fogg Collection 10Ml Perfume Roll On – Admire

65364/18/CBMP-QLD

1031

Công ty TNHH Sukchaya Ventures

Fogg Collection

Fogg Collection 10Ml Perfume Roll On – Carnival

65365/18/CBMP-QLD

1032

Công ty TNHH Sukchaya Ventures

Fogg Collection

Fogg Collection Edp Secret Charm

65386/18/CBMP-QLD

1033

Công ty TNHH Sukchaya Ventures

Fogg Collection

Fogg Collection Edp Moon Sparkle

65387/18/CBMP-QLD

1034

Công ty TNHH Sukchaya Ventures

Fogg

Bab Al Shams Concentrated Perfume

65388/18/CBMP-QLD

1035

Công ty TNHH Sukchaya Ventures

Fogg Collection

Fogg Collection Edp Absolute

65389/18/CBMP-QLD

1036

Công ty TNHH Sukchaya Ventures

Fogg Collection

Fogg Collection Edp Flora

65390/18/CBMP-QLD

1037

Công ty TNHH Sukchaya Ventures

Fogg Collection

Fogg Collection Edp La Vie

65391/18/CBMP-QLD

1038

Công ty TNHH Sukchaya Ventures

Fogg

Sultan Concentrated Perfume

65392/18/CBMP-QLD

1039

Công ty TNHH Sukchaya Ventures

Fogg Collection

Fogg Collection 10Ml Perfume Roll On – Classique Charm

65393/18/CBMP-QLD

1040

Công ty TNHH Sukchaya Ventures

Fogg

Shasmeen Concentrated Perfume

65394/18/CBMP-QLD

1041

Công ty TNHH Sukchaya Ventures

Fogg

Humra Concentrated Perfume

65396/18/CBMP-QLD

1042

Công ty TNHH Sukchaya Ventures

Fogg

Bakhoor Maiki Concentrated Perfume

65398/18/CBMP-QLD

1043

Công ty TNHH Sukchaya Ventures

Fogg Collection

Fogg Collection 10Ml Perfume Roll On – Classique

65399/18/CBMP-QLD

1044

Công ty TNHH Sukchaya Ventures

Fogg

Abnat Concentrated Perfume

65400/18/CBMP-QLD

1045

Công ty TNHH Sukchaya Ventures

Fogg Collection

Fogg Collection 10Ml Perfume Roll On – Intensity

65401/18/CBMP-QLD

1046

Công ty TNHH Sukchaya Ventures

Fogg Collection

Fogg Collection 10Ml Perfume Roll On – Foxy

65402/18/CBMP-QLD

1047

Công ty TNHH Sukchaya Ventures

Fogg Collection

Fogg Collection Edp Gold Treasure

65405/18/CBMP-QLD

1048

Công ty TNHH Sun Hyang Vina

Senite

Senite Perfumed Cologne Oriental Refresh

94401/19/CBMP-QLD

1049

Công ty TNHH Sun Hyang Vina

Senite

Senite Perfumed Cologne Rome White

94416/19/CBMP-QLD

1050

Công ty TNHH T.P Việt Nam

Nouvelle

Nouvelle New Generation Double Effect Nutri Mix

50852/17/CBMP-QLD

1051

Công ty TNHH T.P Việt Nam

Nouvelle

Nouvelle New Generation Lively Haircolor Cream Ammonia Free – Ppd Free 5

50874/17/CBMP-QLD

1052

Công ty TNHH T.P Việt Nam

Nouvelle

Nouvelle New Generation Lively Haircolor Cream Ammonia Free – Ppd Free 6.1

50876/17/CBMP-QLD

1053

Công ty TNHH T.P Việt Nam

Nouvelle

Nouvelle New Generation Lively Haircolor Cream Ammonia Free – Ppd Free 6.3

50878/17/CBMP-QLD

1054

Công ty TNHH T.P Việt Nam

Nouvelle

Nouvelle New Generation Lively Haircolor Cream Ammonia Free – Ppd Free 6.34

50880/17/CBMP-QLD

1055

Công ty TNHH T.P Việt Nam

Nouvelle

Nouvelle New Generation Lively Haircolor Cream Ammonia Free – Ppd Free 6.66

50881/17/CBMP-QLD

1056

Công ty TNHH T.P Việt Nam

Nouvelle

Nouvelle New Generation Lively Haircolor Cream Ammonia Free – Ppd Free 5.4

50883/17/CBMP-QLD

1057

Công ty TNHH T.P Việt Nam

Nouvelle

Nouvelle New Generation Lively Haircolor Cream Ammonia Free – Ppd Free 5.5

50884/17/CBMP-QLD

1058

Công ty TNHH T.P Việt Nam

Nouvelle

Nouvelle New Generation Lively Haircolor Cream Ammonia Free – Ppd Free 5.35

50886/17/CBMP-QLD

1059

Công ty TNHH T.P Việt Nam

Nouvelle

Nouvelle New Generation Lively Haircolor Cream Ammonia Free – Ppd Free 5.43

50887/17/CBMP-QLD

1060

Công ty TNHH T.P Việt Nam

Nouvelle

Nouvelle New Generation Lively Haircolor Cream Ammonia Free – Ppd Free 5.62

50889/17/CBMP-QLD

1061

Công ty TNHH T.P Việt Nam

Nouvelle

Nouvelle New Generation Lively Haircolor Cream Ammonia Free – Ppd Free 5.66

50891/17/CBMP-QLD

1062

Công ty TNHH T.P Việt Nam

Nouvelle

Nouvelle New Generation Lively Haircolor Cream Ammonia Free – Ppd Free 4

50892/17/CBMP-QLD

1063

Công ty TNHH T.P Việt Nam

Nouvelle

Nouvelle New Generation Lively Haircolor Cream Ammonia Free – Ppd Free 4.78

50893/17/CBMP-QLD

1064

Công ty TNHH T.P Việt Nam

Nouvelle

Nouvelle New Generation Lively Haircolor Cream Ammonia Free – Ppd Free 4.62

50895/17/CBMP-QLD

1065

Công ty TNHH T.P Việt Nam

Nouvelle

Nouvelle New Generation Lively Haircolor Cream Ammonia Free – Ppd Free 4.20

50896/17/CBMP-QLD

1066

Công ty TNHH T.P Việt Nam

Nouvelle

Nouvelle New Generation Lively Haircolor Cream Ammonia Free – Ppd Free 4.7

50897/17/CBMP-QLD

1067

Công ty TNHH T.P Việt Nam

Nouvelle

Nouvelle New Generation Lively Haircolor Cream Ammonia Free – Ppd Free 4.5

50898/17/CBMP-QLD

1068

Công ty TNHH T.P Việt Nam

Nouvelle

Nouvelle New Generation Lively Haircolor Cream Ammonia Free – Ppd Free 4.3

50899/17/CBMP-QLD

1069

Công ty TNHH T.P Việt Nam

Nouvelle

Nouvelle New Generation Lively Haircolor Cream Ammonia Free – Ppd Free 4.1

50900/17/CBMP-QLD

1070

Công ty TNHH T.P Việt Nam

Nouvelle

Nouvelle New Generation Lively Haircolor Cream Ammonia Free – Ppd Free 3

50901/17/CBMP-QLD

1071

Công ty TNHH T.P Việt Nam

Nouvelle

Nouvelle New Generation Lively Haircolor Cream Ammonia Free – Ppd Free 2

50902/17/CBMP-QLD

1072

Công ty TNHH T.P Việt Nam

Nouvelle

Nouvelle New Generation Lively Haircolor Cream Ammonia Free – Ppd Free 1

50903/17/CBMP-QLD

1073

Công ty TNHH T.P Việt Nam

Nouvelle

Nouvelle New Generation Lively Haircolor Cream Ammonia Free – Ppd Free 000

50907/17/CBMP-QLD

1074

Công ty TNHH T.P Việt Nam

Nouvelle

Nouvelle New Generation Lively Haircolor Cream Ammonia Free – Ppd Free 1.10

50909/17/CBMP-QLD

1075

Công ty TNHH T.P Việt Nam

Nouvelle

Nouvelle New Generation Lively Haircolor Cream Ammonia Free – Ppd Free 7.4

50913/17/CBMP-QLD

1076

Công ty TNHH T.P Việt Nam

Nouvelle

Nouvelle New Generation Lively Haircolor Cream Ammonia Free – Ppd Free 6

50915/17/CBMP-QLD

1077

Công ty TNHH T.P Việt Nam

Nouvelle

Nouvelle New Generation Lively Haircolor Cream Ammonia Free – Ppd Free 6.7

50916/17/CBMP-QLD

1078

Công ty TNHH T.P Việt Nam

Nouvelle

Nouvelle New Generation Lively Haircolor Cream Ammonia Free – Ppd Free 7.35

50918/17/CBMP-QLD

1079

Công ty TNHH T.P Việt Nam

Nouvelle

Nouvelle New Generation Lively Haircolor Cream Ammonia Free – Ppd Free 7.66

50920/17/CBMP-QLD

1080

Công ty TNHH T.P Việt Nam

Nouvelle

Nouvelle New Generation Lively Haircolor Cream Ammonia Free – Ppd Free 7.43

50922/17/CBMP-QLD

1081

Công ty TNHH T.P Việt Nam

Nouvelle

Nouvelle New Generation Re- Styling Rock Hard Extra Strong Fixing Spray

50925/17/CBMP-QLD

1082

Công ty TNHH T.P Việt Nam

Nouvelle

Nouvelle New Generation Lively Haircolor Cream Ammonia Free – Ppd Free 8.3

50937/17/CBMP-QLD

1083

Công ty TNHH T.P Việt Nam

Nouvelle

Nouvelle New Generation Lively Haircolor Cream Ammonia Free – Ppd Free 8.34

50940/17/CBMP-QLD

1084

Công ty TNHH T.P Việt Nam

Nouvelle

Nouvelle New Generation Lively Haircolor Cream Ammonia Free – Ppd Free 8.44

50941/17/CBMP-QLD

1085

Công ty TNHH T.P Việt Nam

Nouvelle

Nouvelle New Generation Lively Haircolor Cream Ammonia Free – Ppd Free 8

50942/17/CBMP-QLD

1086

Công ty TNHH T.P Việt Nam

Nouvelle

Nouvelle New Generation Lively Haircolor Cream Ammonia Free – Ppd Free 8.2

50945/17/CBMP-QLD

1087

Công ty TNHH T.P Việt Nam

Nouvelle

Nouvelle New Generation Lively Haircolor Cream Ammonia Free – Ppd Free 7

50946/17/CBMP-QLD

1088

Công ty TNHH Tài Nguyên Vàng

Benostan

Benostan/Pregnaskin Face Cream

58276/18/CBMP-QLD

1089

Công ty TNHH Tập Đoàn Sáng Tạo Tự Nhiên

Davines

Naturaltech Well – Being De Stress Lotion

9883/16/CBMP-QLD

1090

Công ty TNHH Tập Đoàn Sáng Tạo Tự Nhiên

Davines

Naturaltech Well – Being Massage Oil

9884/16/CBMP-QLD

1091

Công ty TNHH TBS Việt Nam

The Body Shop

Olive Nourising Body Butter

11538/16/CBMP-QLD

1092

Công ty TNHH TBS Việt Nam

The Body Shop

Olive Nourishing Body Butter

11593/16/CBMP-QLD

1093

Công ty TNHH TBS Việt Nam

The Body Shop

White Musk Hand Cream

1382/15/CBMP-QLD

1094

Công ty TNHH TBS Việt Nam

The Body Shop

White Musk Eau De Toilette

14070/16/CBMP-QLD

1095

Công ty TNHH TBS Việt Nam

The Body Shop

Olive Body Butter

15316/16/CBMP-QLD

1096

Công ty TNHH TBS Việt Nam

The Body Shop

Olive Body Butter

15327/16/CBMP-QLD

1097

Công ty TNHH TBS Việt Nam

The Body Shop

White Musk Body Lotion

15573/16/CBMP-QLD

1098

Công ty TNHH TBS Việt Nam

The Body Shop

White Musk Fragrance Mist

15798/16/CBMP-QLD

1099

Công ty TNHH TBS Việt Nam

The Body Shop

Olive Nourishing Body Butter

18999/16/CBMP-QLD

1100

Công ty TNHH TBS Việt Nam

The Body Shop

The Body Shop Spa Wisdom Africa Shea Butter & Sesame Oil Body Balm

24346/16/CBMP-QLD

1101

Công ty TNHH TBS Việt Nam

The Body Shop

White Musk Eau De Parfum

43870/17/CBMP-QLD

1102

Công ty TNHH TBS Việt Nam

The Body Shop

Olive Body Butter

61547/18/CBMP-QLD

1103

Công ty TNHH TBS Việt Nam

The Body Shop International Limited

White Musk Hand Cream

85691/19/CBMP-QLD

1104

Công ty TNHH Tuệ Lâm

Joico Ice Hair

Joico Ice Hair Spiker Water- Resistant Styling Glue

80039/18/CBMP-QLD

1105

Công ty TNHH Tuệ Lâm

Alterna

Alterna Caviar Anti-Aging Restructuring Bond Repair 3- In-1 Sealing Serum

105386/19/CBMP-QLD

1106

Công ty TNHH Thẩm Mỹ Phượng Hoàng Trắng

Methode Cholley

Methode Cholley Lifting Serum

18851/16/CBMP-QLD

1107

Công ty TNHH Thẩm Mỹ Phượng Hoàng Trắng

Methode Cholley

Methode Cholley Crème Tenseur Suractivée

18859/16/CBMP-QLD

1108

Công ty TNHH Thẩm Mỹ Phượng Hoàng Trắng

Methode Cholley

Methode Cholley Clearing Gel- Cream

18862/16/CBMP-QLD

1109

Công ty TNHH Thẩm Mỹ Phượng Hoàng Trắng

Methode Cholley

Methode Cholley Phyto Emulsion

18868/16/CBMP-QLD

1110

Công ty TNHH Thẩm Mỹ Phượng Hoàng Trắng

Cholley

701K Cholley Phyto Program

92498/19/CBMP-QLD

1111

Công ty TNHH Thị Trường Quốc Tế Việt Nam

Label.M

Label.Men Deconstructor

29249/17/CBMP-QLD

1112

Công ty TNHH Thị Trường Quốc Tế Việt Nam

Label.M

Label.M Soft Wax

29256/17/CBMP-QLD

1113

Công ty TNHH Thị Trường Quốc Tế Việt Nam

Label.M

Label.Men Max Wax

29266/17/CBMP-QLD

1114

Công ty TNHH Thị Trường Quốc Tế Việt Nam

Label.M

Label .Men Texture Wax Stick

29268/17/CBMP-QLD

1115

Công ty TNHH Thị Trường Quốc Tế Việt Nam

Label.M

Label.M Extra Strong Gel

46515/17/CBMP-QLD

1116

Công ty TNHH Thị Trường Quốc Tế Việt Nam

Label.M

Label.M Hair Perfume

46516/17/CBMP-QLD

1117

Công ty TNHH Thị Trường Quốc Tế Việt Nam

Label.M

Label.M Weightless Hairspray

62968/18/CBMP-QLD

1118

Công ty TNHH Thị Trường Quốc Tế Việt Nam

Label.M

Label.M Dry Shampoo

99739/19/CBMP-QLD

1119

Công ty TNHH Thị Trường Quốc Tế Việt Nam

Label.M

Label.M Hairspray

99740/19/CBMP-QLD

1120

Công ty TNHH Thời Trang Ngân Hà

Jeanne Arthes

Sultane Noir Velours Eau De Parfum

84789/18/CBMP-QLD

1121

Công ty TNHH Thực Phẩm Chức Năng Việt Anh

Ziaja

Ziaja Intimate Creamy Wash With Lactobionic Acid Regenerative

84147/18/CBMP-QLD

1122

Công ty TNHH Thực Phẩm Chức Năng Việt Anh

Ziaja

Ziaja Intimate Creamy Wash With Latic Acid Protective

84148/18/CBMP-QLD

1123

Công ty TNHH Thương Mại Và Dược Phẩm Sang

Neostrata

Neostrata Renewal Cream

60021/18/CBMP-QLD

1124

Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Nhi Anh

Maitre Parfumeur Et Gantier

Edp Eau De Camelia Chinois

70284/18/CBMP-QLD

1125

Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Nhi Anh

Maitre Parfumeur Et Gantier

Edp Secrete Datura

70290/18/CBMP-QLD

1126

Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Nhi Anh

Maitre Parfumeur Et Gantier

Edp Grain De Plaisir

70303/18/CBMP-QLD

1127

Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Nhi Anh

Maitre Parfumeur Et Gantier

Edp Bois De Turquie

70305/18/CBMP-QLD

1128

Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Phương Phát

Hugo Boss

Hugo Hugo Boss Man Deodorant Spray

3229/16/CBMP-QLD

1129

Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Phương Phát

Carolina Herrera

Carolina Herrera 212 Men Nyc Deodorant Stick

4918/16/CBMP-QLD

1130

Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Phương Phát

Hugo Boss

Hugo Hugo Boss Man Shower Gel

7656/16/CBMP-QLD

1131

Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Phương Phát

Kenzo

Flower By Kenzo Milky Shower Cream

10659/16/CBMP-QLD

1132

Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Phương Phát

Gucci

Gucci Guilty Platinum Edition Eau De Toilette Vaporisateur Natural Spray

11148/16/CBMP-QLD

1133

Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Phương Phát

Van Cleef & Arpels

Feerie Van Cleef & Arpels Eau De Toilette Vaporisateur Natural Spray

17369/16/CBMP-QLD

1134

Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Phương Phát

Kenzo

Flower By Kenzo Creamy Body Milk

17599/16/CBMP-QLD

1135

Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Phương Phát

Gucci

Gucci By Gucci Eau De Parfum Vaporisateur / Natural Spray

21813/16/CBMP-QLD

1136

Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Phương Phát

Carolina Herrera

Carolina Herrera 212 Nyc Eau De Toilette

27666/17/CBMP-QLD

1137

Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Phương Phát

Carolina Herrera

Carolina Herrera 212 Nyc Hydrating Body Lotion

27668/17/CBMP-QLD

1138

Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Phương Phát

Carolina Herrera

Carolina Herrera 212 Sexy Eau De Parfum

27671/17/CBMP-QLD

1139

Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Phương Phát

Carolina Herrera

Carolina Herrera 212 Sexy Men Eau De Toilette

27672/17/CBMP-QLD

1140

Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Phương Phát

Lacoste

Lacoste Eau De Lacoste L.12.12 Pour Lui Blanc – Pure Déodorant Vaporisateur Deodorant Spray Pour Homme

29376/17/CBMP-QLD

1141

Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Phương Phát

Lanvin

Eclat D’Arpege Lanvin Paris Eau De Parfum

57045/18/CBMP-QLD

1142

Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Đầu Tư The Face Việt Nam

Face Nicobaggio

Transparent Powder

74528/18/CBMP-QLD

1143

Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Đầu Tư The Face Việt Nam

Face Nicobaggio

Isodermic Colour Gel

74625/18/CBMP-QLD

1144

Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Đầu Tư The Face Việt Nam

Cosmoderma Skincare

Cosmoderma Skincare T- System Rf.1 Antiaging Emulsion

89753/19/CBMP-QLD

1145

Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Vận Tải Vy Phương

Chi

Chi Shine Infusion Thermal Polishing Spray

19835/16/CBMP-QLD

1146

Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Vận Tải Vy Phương

Chi

Chi Straight Guard Smoothing Styling Cream

19870/16/CBMP-QLD

1147

Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Vận Tải Vy Phương

Chi

Chi Keratin Mist Leave-In Strengthening Treatment

19871/16/CBMP-QLD

1148

Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Vận Tải Vy Phương

Chi

Chi Infra Shampoo Moisture Therapy Shampoo

19874/16/CBMP-QLD

1149

Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Vận Tải Vy Phương

Chi

Chi Infra Treatment Thermal Protective Treatment

19875/16/CBMP-QLD

1150

Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Vận Tải Vy Phương

Chi

Chi Silk Infusion Silk Reconstructing Complex

19876/16/CBMP-QLD

1151

Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Vận Tải Vy Phương

Chi

Chi Infra Texture Dual Action Hair Spray

19877/16/CBMP-QLD

1152

Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Vận Tải Vy Phương

Chi

Chi 44 Iron Guard Thermal Protection Spray

26955/17/CBMP-QLD

1153

Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Vận Tải Vy Phương

Chi

Chi Pliable Polish Weightless Styling Paste

26958/17/CBMP-QLD

1154

Công ty TNHH Thương Mại Duy Anh

Kokeshi

Kokeshi Lotus Eau De Toilette

25298/16/CBMP-QLD

1155

Công ty TNHH Thương Mại Duy Anh

Chabaud Maison De Parfum

Chabaud Maison De Parfum Eau De Source Eau De Toilette

84276/18/CBMP-QLD

1156

Công ty TNHH Thương Mại Duy Anh

Chabaud Maison De Parfum

Chabaud Maison De Parfum Etoile De Lune Eau De Parfum

84282/18/CBMP-QLD

1157

Công ty TNHH Thương Mại Dược Phẩm Đông Á

Betadine

Betadine Natural Defense Body Wash Cooling Eucalyptus & Moisturising Aloe Vera

90143/19/CBMP-QLD

1158

Công ty TNHH Thương Mại Dược Phẩm Trang Ly

Special Series

Face Night Cream Sea Buckthorn And Oat Milk

53718/17/CBMP-QLD

1159

Công ty TNHH Thương Mại Đông Nghi

Murad

Murad Hydro-Dynamic Quenching Essence

2001/15/CBMP-QLD

1160

Công ty TNHH Thương Mại Đông Nghi

Murad

Intensive Wrinkle Reducer

17693/16/CBMP-QLD

1161

Công ty TNHH Thương Mại Đông Nghi

Murad

Refreshing Cleanser

17704/16/CBMP-QLD

1162

Công ty TNHH Thương Mại Đông Nghi

Murad

Hydro-Dynamic Quenching Essence

50196/17/CBMP-QLD

1163

Công ty TNHH Thương Mại Đông Nghi

Murad

Invisiblur Perfecting Shield Broad Spectrum SPF 30 Pa+++

119992/20/CBMP-QLD

1164

Công ty TNHH Thương Mại MHS Việt Nam

Mincer Pharma

Mincer Pharma Neo Hyaluron Strongly Rejuvenating Day Night Cream N 902 Dehydrated Mature Skin

77155/18/CBMP-QLD

1165

Công ty TNHH Thương Mại MHS Việt Nam

Mincer Pharma

Mincer Pharma Neo Hyaluron Intensive Reconstructing Night Cream N 903 Dehydrated Mature Skin

77271/18/CBMP-QLD

1166

Công ty TNHH Thương Mại MHS Việt Nam

Mincer Pharma

Mincer Pharma Botoliftx Moisturising – Shaping Day Night Cream N 702 Mixed And Normal Skin

80006/18/CBMP-QLD

1167

Công ty TNHH Thương Mại Mỹ Phẩm Yewon

Note

Note Professional Eyeshadow

13813/16/CBMP-QLD

1168

Công ty TNHH Thương Mại Mỹ Phẩm Yewon

Note

Note Luminous Moisturizing Foundation

13835/16/CBMP-QLD

1169

Công ty TNHH Thương Mại Mỹ Phẩm Yewon

Note

Note Rejuvenating Foundation

13837/16/CBMP-QLD

1170

Công ty TNHH Thương Mại Mỹ Phẩm Yewon

Note

Note Mattifying Extreme Wear Foundation

13884/16/CBMP-QLD

1171

Công ty TNHH Thương Mại Mỹ Phẩm Yewon

Note

Note Luminous Silk Mono Eyeshadow

13885/16/CBMP-QLD

1172

Công ty TNHH Thương Mại Mỹ Phẩm Yewon

Note

Note Terracotta Blusher

13887/16/CBMP-QLD

1173

Công ty TNHH Thương Mại Mỹ Phẩm Yewon

Note

Note Terracotta Powder

13890/16/CBMP-QLD

1174

Công ty TNHH Thương Mại Mỹ Phẩm Yewon

Note

Note Detox And Protect Foundation

13903/16/CBMP-QLD

1175

Công ty TNHH Thương Mại Mỹ Phẩm Yewon

Note

Note Luminous Silk Compact Blusher

13904/16/CBMP-QLD

1176

Công ty TNHH Thương Mại Mỹ Phẩm Yewon

Note

Note Eye Shadow Pencil

13906/16/CBMP-QLD

1177

Công ty TNHH Thương Mại Nước Hoa Và Mỹ Phẩm Pháp

Ulric De Varens

Udv For Men Eau De Toilette

120889/20/CBMP-QLD

1178

Công ty TNHH Thương Mại Nước Hoa Và Mỹ Phẩm Pháp

Ulric De Varens

Paris Dream Eau De Parfum

120906/20/CBMP-QLD

1179

Công ty TNHH Thương Mại Nước Hoa Và Mỹ Phẩm Pháp

Ulric De Varens

Indra Eau De Parfum

120909/20/CBMP-QLD

1180

Công ty TNHH Thương Mại Nước Hoa Và Mỹ Phẩm Pháp

Ulric De Varens

Varensia Eau De Parfum

120913/20/CBMP-QLD

1181

Công ty TNHH Thương Mại Nước Hoa Và Mỹ Phẩm Pháp

Ulric De Varens

Udv Black Eau De Toilette

120914/20/CBMP-QLD

1182

Công ty TNHH Thương Mại Nước Hoa Và Mỹ Phẩm Pháp

Ulric De Varens

Udv Pour Elle Chic – Issime Eau De Parfum

120915/20/CBMP-QLD

1183

Công ty TNHH Thương Mại PMV

Paul Mitchell

Paul Mitchell – Wax Works

64694/18/CBMP-QLD

1184

Công ty TNHH Thương Mại Quốc Tế BTA

Hair Company Professional

Inimitable Color Post Treatment Shampoo

103669/19/CBMP-QLD

1185

Công ty TNHH Thương Mại Quốc Tế BTA

Hair Company Professional

Inimitable Color Post Treatment Mask

103670/19/CBMP-QLD

1186

Công ty TNHH Thương Mại Quốc Tế B.L.G

Phyris

Tr Collagen Depot

127773/20/CBMP-QLD

1187

Công ty TNHH Thương Mại Quốc Tế B.L.G

Phyris

Tr Retinol Depot

127774/20/CBMP-QLD

1188

Công ty TNHH Thương Mại Quốc Tế B.L.G

Phyris

Tr Vitamin Depot

127775/20/CBMP-QLD

1189

Công ty TNHH Thương Mại Quốc Tế B.L.G

Phyris

Intelli Gel

7017/16/CBMP-QLD

1190

Công ty TNHH Thương Mại Quốc Tế B.L.G

Phyris

Pea Eye & Lip

8415/16/CBMP-QLD

1191

Công ty TNHH Thương Mại Quốc Tế B.L.G

Phyris

Pea Decolleté

8416/16/CBMP-QLD

1192

Công ty TNHH Thương Mại Quốc Tế B.L.G

Phyris

Pea Line Filler

8417/16/CBMP-QLD

1193

Công ty TNHH Thương Mại Quốc Tế B.L.G

Phyris

Pea Cell Refill

8786/16/CBMP-QLD

1194

Công ty TNHH Thương Mại Quốc Tế B.L.G

Phyris

Pea Cell Lift

8787/16/CBMP-QLD

1195

Công ty TNHH Thương Mại Quốc Tế B.L.G

Phyris

Ez Golden Cream & Mask

98338/19/CBMP-QLD

1196

Công ty TNHH Thương Mại Quốc Tế B.L.G

Phyris

Ez Golden Gel

98339/19/CBMP-QLD

1197

Công ty TNHH Thương Mại Quốc Tế B.L.G

Phyris

Ha Hyaluron Sensation Cream

98344/19/CBMP-QLD

1198

Công ty TNHH Thương Mại Quốc Tế B.L.G

Phyris

Tr Vitamin Flash

98358/19/CBMP-QLD

1199

Công ty TNHH Thương Mại Quốc Tế B.L.G

Phyris

Skin Results Aha Mask Peel Index 30

98359/19/CBMP-QLD

1200

Công ty TNHH Thương Mại Quốc Tế Sao Á Việt

Alissi Bronte

Basica

423/15/CBMP-QLD

1201

Công ty TNHH Thương Mại Quốc Tế Thu Vu

Dr.Grandel

Hydro Active Hyaluron Refill Cream

81695/18/CBMP-QLD

1202

Công ty TNHH Thương Mại Quốc Tế Thu Vu

Dr.Grandel

Sensitive Balance Ellissima

106660/19/CBMP-QLD

1203

Công ty TNHH Thương Mại Tsc

Source Pure

Source Pure Hydra-Youth Serum

85262/18/CBMP-QLD

1204

Công ty TNHH Thương Mại Tsc

Absolucaviar

Absolucaviar Infinite Regenerating Serum

85289/18/CBMP-QLD

1205

Công ty TNHH Thương Mại Thiên Thủy Mộc

Menard

L’Eau De Ryokuei

36427/17/CBMP-QLD

1206

Công ty TNHH Thương Mại Thiên Thủy Mộc

Menard

L’Eau De Taoyaka <Eau De Parfum>

37870/17/CBMP-QLD

1207

Công ty TNHH Thương Mại Thủy Dương

Repavar

Repavar Regeneradora Hand Cream

12282/16/CBMP-QLD

1208

Công ty TNHH Thương Mại Thủy Dương

Topicrem

Ultra-Moisturizing Sparkling Body

25493/17/CBMP-QLD

1209

Công ty TNHH Thương Mại Thủy Dương

Topicrem

Ultra-Moisturizing Body Milk

25494/17/CBMP-QLD

1210

Công ty TNHH Thương Mại Thủy Dương

Topicrem

Ultra Moisturizing Pearly Body

25497/17/CBMP-QLD

1211

Công ty TNHH Thương Mại Thủy Dương

Nee Make Up

Nee Make Up Make-Up Fixer

28562/17/CBMP-QLD

1212

Công ty TNHH Thương Mại Thủy Dương

Le Club Des Professionnel s

Hand Cream

47749/17/CBMP-QLD

1213

Công ty TNHH Thương Mại Thủy Dương

Oligodermie Usage Professionnel

Gel Mask With Hyaluronic Acid

50307/17/CBMP-QLD

1214

Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Hồng Viễn

City Color

F-0022 City Color Glowing Complexion Illuminating Cream

58396/18/CBMP-QLD

1215

Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Liên Minh

Previa

Texturising Sublime Crème

3108/16/CBMP-QLD

1216

Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Minh Tú

Christian Breton Paris

Extreme Lifting Cellular Cure

6425/16/CBMP-QLD

1217

Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Minh Tú

Christian Breton Paris

For A Woman Eau De Parfum

6428/16/CBMP-QLD

1218

Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Minh Tú

Biogenie

Phytodemaq

10453/16/CBMP-QLD

1219

Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Muse Việt Nam

Simone Mahler

Simone Mahler Lait De Douceur Lait Hydratant Pour Le Corps

60916/18/CBMP-QLD

1220

Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Mỹ Phẩm Thiên An

Gkhair

Gkhair Hair Taming System With Juvexin Color Protection Conditioner

70723/18/CBMP-QLD

1221

Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Mỹ Phẩm Thiên An

Gkhair

Gkhair Hair Taming System With Juvexin Color Protection Shampoo

70724/18/CBMP-QLD

1222

Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Mỹ Phẩm Thiên An

Gkhair

Gkhair Hair Taming System With Juvexin Balancing Shampoo

70803/18/CBMP-QLD

1223

Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Sinai Việt Nam

Girlz Only

Girlz Only Dry Shampoo Dawn Til Dusk

67795/18/CBMP-QLD

1224

Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ South East Asia

Uniq Cosmetics

Uniq No. 81

37803/17/CBMP-QLD

1225

Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ South East Asia

Uniq

No. 71

38093/17/CBMP-QLD

1226

Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ South East Asia

Uniq

No. 17

42814/17/CBMP-QLD

1227

Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ South East Asia

Uniq

No. 27

42816/17/CBMP-QLD

1228

Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ South East Asia

Uniq

No. 29

42827/17/CBMP-QLD

1229

Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Vận Tải Asean

Moraz

Herbal Day Cream For Normal To Oily Skin

9824/16/CBMP-QLD

1230

Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Vận Tải Asean

Moraz

Herbal Night Cream For Dry To Combination Skin

9825/16/CBMP-QLD

1231

Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Vận Tải Asean

Moraz

Pregnancy- Polygonum Skin Lightening Cream

10450/16/CBMP-QLD

1232

Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Vận Tải Asean

Moraz

Pregnant – Polygonum Anti Stretch Mark Cream

14498/16/CBMP-QLD

1233

Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Vận Tải Asean

Moraz

Herbal Body Lotion

14500/16/CBMP-QLD

1234

Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Vẻ Đẹp Hoàn Mỹ

Elgon

Elgon Argan De Elgon Olio Supremo

30717/17/CBMP-QLD

1235

Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Vẻ Đẹp Hoàn Mỹ

Keratherapy

Keratherapy Extreme Renewal Crème De Cocoa Maximum Strength Keratin Smoothing Treatment

49944/17/CBMP-QLD

1236

Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Vẻ Đẹp Hoàn Mỹ

Keratherapy

Keratherapy Keratin Infused Moisture Shampoo

81498/18/CBMP-QLD

1237

Công ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Thiên Xuân

Dr.Belter

Couperosis Serum

29965/17/CBMP-QLD

1238

Công ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Thiên Xuân

Dr.Belter

Intensa Ampoule No.13 Lifting Essence

57484/18/CBMP-QLD

1239

Công ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Thiên Xuân

Dr.Belter

Line “N” Line N Cleansing Gel

57490/18/CBMP-QLD

1240

Công ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư V.B.C.L

Dr.Spiller

Oxygen Vital Complex

6602/16/CBMP-QLD

1241

Công ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư V.B.C.L

Dr.Spiller

Collagen Aqua Plus

6610/16/CBMP-QLD

1242

Công ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư V.B.C.L

Dr.Spiller

Hydro-Marin Bodypeeling

13203/16/CBMP-QLD

1243

Công ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư V.B.C.L

Artdeco

Caviar Lifting Treatment

15541/16/CBMP-QLD

1244

Công ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư V.B.C.L

Artdeco

Foam Cleanser

15558/16/CBMP-QLD

1245

Công ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư V.B.C.L

Artdeco

Oxyvital Eye Cream

15563/16/CBMP-QLD

1246

Công ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư V.B.C.L

Dr.Spiller

Azulen Cream Light

22883/16/CBMP-QLD

1247

Công ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư V.B.C.L

Dr.Spiller

Anti Couperose Peel Off Mask

22886/16/CBMP-QLD

1248

Công ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư V.B.C.L

Dr.Spiller

Exfoliating Enzyme Powder

22889/16/CBMP-QLD

1249

Công ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư V.B.C.L

Dr.Spiller

Delicate Refreshener

22893/16/CBMP-QLD

1250

Công ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư V.B.C.L

Dr.Spiller

Azulen Cream

22895/16/CBMP-QLD

1251

Công ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư V.B.C.L

Dr.Spiller

Age Repair Peel Off Mask

22905/16/CBMP-QLD

1252

Công ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư V.B.C.L

Dr.Spiller

Rinazell Lacteal Active Substance Cream

22913/16/CBMP-QLD

1253

Công ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư V.B.C.L

Dr.Spiller

Reactivating Cream

22915/16/CBMP-QLD

1254

Công ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư V.B.C.L

Dr.Spiller

Reactivating Cream Light

22916/16/CBMP-QLD

1255

Công ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư V.B.C.L

Dr.Spiller

Q10 Oxygen Complex

22917/16/CBMP-QLD

1256

Công ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư V.B.C.L

Dr.Spiller

Skin Renewal Hydrogel Mask

22923/16/CBMP-QLD

1257

Công ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư V.B.C.L

Dr.Spiller

Whitening Peel Off Mask

22950/16/CBMP-QLD

1258

Công ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư V.B.C.L

Dr.Spiller

Whitening De Pigmentor Cream

22952/16/CBMP-QLD

1259

Công ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư V.B.C.L

Dr.Spiller

Q10 Oxygen Complex Light

22961/16/CBMP-QLD

1260

Công ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư V.B.C.L

Dr.Spiller

Gentle Selective Cleanser

22970/16/CBMP-QLD

1261

Công ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư V.B.C.L

Dr.Spiller

Oxygen Vital Cream Mask

22971/16/CBMP-QLD

1262

Công ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư V.B.C.L

Dr.Spiller

Body Release Massage Oil

24916/16/CBMP-QLD

1263

Công ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư V.B.C.L

Dr.Spiller

Line Reducing Serum

25051/16/CBMP-QLD

1264

Công ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư V.B.C.L

Dr.Spiller

Whitening De Pigmentor Serum

25054/16/CBMP-QLD

1265

Công ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư V.B.C.L

Dr.Spiller

Terra California Clay Mask

28149/17/CBMP-QLD

1266

Công ty TNHH Thương Mại Và Phân Phối Camellia

Bellewave

Sunwave Uv Extra Dna De- Tox Uv Block (White) (SPF45/Pa+++)

42709/17/CBMP-QLD

1267

Công ty TNHH Thương Mại Và Phân Phối Camellia

Bioline Jatò

Primaluce Exforadiance Cream Nourishing – Renovating

47306/17/CBMP-QLD

1268

Công ty TNHH Thương Mại Và Phân Phối Camellia

Bioline Jatò

Primaluce Exforadiance Lotion Renovating – Illuminating

47307/17/CBMP-QLD

1269

Công ty TNHH Thương Mại Và Phân Phối Camellia

Bioline Jatò

Primaluce Exforadiance Mask Brightening – Illuminating

47309/17/CBMP-QLD

1270

Công ty TNHH Thương Mại Và Phân Phối Camellia

Soskin

Clarifying Preparatory Lotion

49038/17/CBMP-QLD

1271

Công ty TNHH Thương Mại Và Phân Phối Camellia

Bioline Jatò

24.7 Naturalbalance Phytominerae Cream Cress And Althaea

61196/18/CBMP-QLD

1272

Công ty TNHH Thương Mại Và Phân Phối Camellia

Soskin

Clarifying Cream

62198/18/CBMP-QLD

1273

Công ty TNHH Thương Mại Và Phân Phối Camellia

Bioline Jatò

Primaluce Exforadiance Lotion Renovating – Illuminating

62824/18/CBMP-QLD

1274

Công ty TNHH Thương Mại Và Phân Phối Camellia

Soskin

Intense Clarifying Serum

62879/18/CBMP-QLD

1275

Công ty TNHH Thương Mại Và Phân Phối Camellia

Bellewave

Whitewave Restorative Luminous Essence

66388/18/CBMP-QLD

1276

Công ty TNHH Thương Mại Và Phân Phối Camellia

Bioline Jatò

Primaluce Exforadiance Serum 15% Exfoliating – Illuminating

68687/18/CBMP-QLD

1277

Công ty TNHH Thương Mại Và Phân Phối Camellia

Bioline Jatò

Primaluce Exforadiance Cream Renovating – Brightening

68689/18/CBMP-QLD

1278

Công ty TNHH Thương Mại Và Phân Phối Camellia

Bioline Jatò

Vita+ Mask Revitalizing

70397/18/CBMP-QLD

1279

Công ty TNHH Thương Mại Và Phân Phối Camellia

Soskin

Dramatically Whitening Brown Spot Corrector

73180/18/CBMP-QLD

1280

Công ty TNHH Thương Mại Và Phân Phối Camellia

Bioline Jatò

Aqua+ Cream Supermoisturizing

77312/18/CBMP-QLD

1281

Công ty TNHH Thương Mại Và Phân Phối Camellia

Bioline Jatò

24.7 Naturalbalance Aqua Floral Cleansing Make Up Remover Elderflower And Hawthorn

77314/18/CBMP-QLD

1282

Công ty TNHH Thương Mại Và Phân Phối Camellia

Bioline Jatò

24.7 Naturalbalance 02 Mineral Gel Mask Beech And Cress

77330/18/CBMP-QLD

1283

Công ty TNHH Thương Mại Và Phân Phối Camellia

Bioline Jatò

Aqua+ Nectar In Drops Intense Moisturizer

78674/18/CBMP-QLD

1284

Công ty TNHH Thương Mại Và Phân Phối Camellia

Bioline Jatò

Aqua+ Mask Intense Moisturizer

78675/18/CBMP-QLD

1285

Công ty TNHH Thương Mại Và Phân Phối Camellia

Bioline Jatò

Aqua + Cream Moisturizing

78677/18/CBMP-QLD

1286

Công ty TNHH Thương Mại Và Phân Phối Camellia

Bioline Jatò

Primaluce Exforadiance Fluid 40 Pha – Aha Exfoliating – Hydrating

79691/18/CBMP-QLD

1287

Công ty TNHH Thương Mại Và Phân Phối Camellia

Bioline Jatò

24.7 Naturalbalance Mineralvit C+E Cream Rose Hip And Cress

80851/18/CBMP-QLD

1288

Công ty TNHH Thương Mại Và Phân Phối Camellia

Bioline Jatò

24.7 Naturalbalance Vitamin C+E Nectar Rose Hip And Artemisia

80861/18/CBMP-QLD

1289

Công ty TNHH Thương Mại Và Phân Phối Camellia

Bellewave

Sunwave Uv Smart (Matte Tinted) (SPF30/ Pa+++)

89716/19/CBMP-QLD

1290

Công ty TNHH Thương Mại Và Phân Phối Camellia

Bioline Jatò

Vita+ Cream Nourishing

112688/19/CBMP-QLD

1291

Công ty TNHH Thương Mại Và Phân Phối Camellia

Bioline Jatò

Primaluce Exforadiance Cream Hydrating – Renovating

112692/19/CBMP-QLD

1292

Công ty TNHH Thương Mại Và Phân Phối Camellia

Bioline Jatò

Primaluce Exforadiance – Fluid 40% Aha – Exfoliating – Illuminating

112694/19/CBMP-QLD

1293

Công ty TNHH Thương Mại Và Phân Phối Camellia

Bioline Jatò

Primaluce Exforadiance – Serum 15% – Exfoliating – Renovating

112701/19/CBMP-QLD

1294

Công ty TNHH Thương Mại Và Phân Phối Camellia

Bioline Jatò

Primaluce Exforadiance Fluid 20 Activepeel – Exfoliating

112702/19/CBMP-QLD

1295

Công ty TNHH Thương Mại Và Phân Phối Camellia

Bioline Jatò

Primaluce Exforadiance Fluid 50 Activepeel – Exfoliating

112703/19/CBMP-QLD

1296

Công ty TNHH Thương Mại Và Phân Phối Camellia

Bioline Jatò

Vita + Cream Supernourishing

113723/19/CBMP-QLD

1297

Công ty TNHH Thương Mại Vạn Minh

Dr.Belter Cosmetic

Bio Classica Day&Night Special Cream

32790/17/CBMP-QLD

1298

Công ty TNHH Thương Mại Vạn Minh

Dr.Belter Cosmetic

Line A Cream

32825/17/CBMP-QLD

1299

Công ty TNHH Thương Mại Vạn Minh

Dr.Belter Cosmetic

Line N Cleansing Gel

32828/17/CBMP-QLD

1300

Công ty TNHH Thương Mại Vạn Minh

Dr.Belter Cosmetic

Sensi Bel Couperosis Hydroprotective Cream

32845/17/CBMP-QLD

1301

Công ty TNHH Thương Mại Vạn Minh

Dr.Belter Cosmetic

Sensi Bel Couperosis Serum

32846/17/CBMP-QLD

1302

Công ty TNHH Thương Mại Vạn Minh

Dr.Belter Cosmetic

Sun After Sun / Face Treatment

32867/17/CBMP-QLD

1303

Công ty TNHH Thương Mại Vạn Minh

Dr.Belter Cosmetic

Bio Classica Fresh Blossomy Tensum

32873/17/CBMP-QLD

1304

Công ty TNHH Thương Mại Vạn Minh

Dr.Belter Cosmetic

Bio Classica Velvety Cream Cleanser

32877/17/CBMP-QLD

1305

Công ty TNHH Thương Mại Vạn Minh

Dr.Belter Cosmetic

Line A Cleansing Gel

33809/17/CBMP-QLD

1306

Công ty TNHH Thương Mại Vạn Minh

Dr.Belter Cosmetic

Line A Lotion

33810/17/CBMP-QLD

1307

Công ty TNHH Thương Mại Vạn Minh

Dr.Belter Cosmetic

Sensibel Couperosis Mask

81202/18/CBMP-QLD

1308

Công ty TNHH Thương Mại Vạn Minh

Dr.Belter Cosmetic

Line N Cream Vitagel C/E

81209/18/CBMP-QLD

1309

Công ty TNHH Thương Mại Vạn Minh

Dr.Belter Cosmetic

Line N Cream Aloe

81215/18/CBMP-QLD

1310

Công ty TNHH Thương Mại Vạn Minh

Dr.Belter Cosmetic

Line A Make Up No.2

81236/18/CBMP-QLD

1311

Công ty TNHH Thương Mại Vạn Minh

Dr.Belter Cosmetic

Intensa No.13 Lifting-Essence

81270/18/CBMP-QLD

1312

Công ty TNHH Thương Mại Vạn Minh

Dr.Belter Cosmetic

Sensibel Couperosis Compact Cream

81286/18/CBMP-QLD

1313

Công ty TNHH Thương Mại Việt Can

Dr.Med. Christine Schrammek

Derma.Cosmetics – Mela White – Mela White Active C Serum

47847/17/CBMP-QLD

1314

Công ty TNHH Thương Mại Việt Can

Dr.Med. Christine Schrammek

Derma.Cosmetics – Vitality – Time Control Serum

47878/17/CBMP-QLD

1315

Công ty TNHH Thương Mại Vy Phương

Chi

Chi Shine Infusion Thermal Polishing Spray

99956/19/CBMP-QLD

1316

Công ty TNHH Thương Mại Vy Phương

Chi

Chi Straight Guard Smoothing Styling Cream

99962/19/CBMP-QLD

1317

Công ty TNHH Thương Mại Vy Phương

Chi

Chi Infra Texture Dual Action Hair Spray

99964/19/CBMP-QLD

1318

Công ty TNHH Thương Mại Vy Phương

Trueplex

Trueplex Bamboo Miracle Blowout Professional Hair Smoothing Treatment No2

110434/19/CBMP-QLD

1319

Công ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Đạt Dương

Medavita

Medavita Colour Protection Shampoo

37451/17/CBMP-QLD

1320

Công ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Đạt Dương

Medavita

Medavita Colour Protection Hair Mask

37452/17/CBMP-QLD

1321

Công ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Đạt Dương

Medavita

Medavita After-Colour Protective Hair Filler

37453/17/CBMP-QLD

1322

Công ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Đạt Dương

Medavita

Medavita Anti-Yellow Shampoo

37459/17/CBMP-QLD

1323

Công ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Đạt Dương

Medavita

Medavita Regenerative Multi- Active Youth Hair Serum

37468/17/CBMP-QLD

1324

Công ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Đạt Dương

Medavita

Medavita Radiance Revealing Oil

37474/17/CBMP-QLD

1325

Công ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Đạt Dương

Medavita

Medavita Luxviva Wonderplex Sigillante 2 Bond Balancer

37487/17/CBMP-QLD

1326

Công ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu NDL (NDL Import – Export Trading Company Limited)

T-Zone

T-Zone Exfoliating Daily Wash

43537/17/CBMP-QLD

1327

Công ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu NDL (NDL Import – Export Trading Company Limited)

T-Zone

T-Zone Tightening Cleanser

43538/17/CBMP-QLD

1328

Công ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu NDL (NDL Import – Export Trading Company Limited)

Nspa

Nspa Face Mask Cleansing 15Ml

44378/17/CBMP-QLD

1329

Công ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Tân Hưng

Hollywood Style

Mineral Clay Mask

37060/17/CBMP-QLD

1330

Công ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Tân Hưng

Hollywood Style

Firming Clay Mask

28741/17/CBMP-QLD

1331

Công ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Tân Hưng

Hollywood Style

Gentle Daily Facial Cleanser

28712/17/CBMP-QLD

1332

Công ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Tứ Phương

Belcam Bath Therapy

Belcam Bath Therapy Dee- Lish! 3-In-1 Body Wash, Bubble Bath And Shampoo- Pink Sugar

20276/16/CBMP-QLD

1333

Công ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Tứ Phương

Belcam Bath Therapy

Belcam Bath Therapy 3-In-1 Body Wash, Bubble Bath And Shampoo-Cherry Blossom

20285/16/CBMP-QLD

1334

Công ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Tứ Phương

Belcam Bath Therapy

Belcam Bath Therapy 3-In-1 Body Wash, Bubble Bath And Shampoo-Passion Flower

20296/16/CBMP-QLD

1335

Công ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Tứ Phương

Belcam Bath Therapy

Belcam Bath Therapy Juicy 3- In-1 Body Wash, Bubble Bath And Shampoo-Citrus Splash

20302/16/CBMP-QLD

1336

Công ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Tứ Phương

Belcam Bath Therapy

Belcam Bath Therapy 3-In-1 Body Wash, Bubble Bath And Shampoo-Rose Petals

20338/16/CBMP-QLD

1337

Công ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Tứ Phương

Urban Care

Urban Care Natural’S Argan Oil Hair Repair Serum

54131/17/CBMP-QLD

1338

Công ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Tứ Phương

Urban Care

Urban Care Natural’S Intense Keratin Hair Repair Serum

56149/18/CBMP-QLD

1339

Công ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Tứ Phương

Byphasse

Byphasse Déodorant Men 24 H Funky Savannah (Roll-On)

89905/19/CBMP-QLD

1340

Công ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Tứ Phương

Byphasse

Byphasse Déodorant 24 H Fleur De Coton (Roll-On)

89959/19/CBMP-QLD

1341

Công ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Tứ Phương

Byphasse

Byphasse Lingettes Démaquillantes Protéines De Lait Tous Types De Peaux

89991/19/CBMP-QLD

1342

Công ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Tứ Phương

Enliven

Enliven Mens Deodorant Bodyspray Fresh

108174/19/CBMP-QLD

1343

Công ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Tứ Phương

Enliven

Enliven Dry Shampoo Original

108175/19/CBMP-QLD

1344

Công ty TNHH Xuất, Nhập Khẩu Tú Phương

Tesori D’Oriente

Tesori D’Oriente Hammam Aromatic Cream Soap Olio Di Argan E Fiori Di Arancio

44255/17/CBMP-QLD

1345

Công ty TNHH Xuất, Nhập Khẩu Tú Phương

Tesori D’Oriente

Tesori D’Oriente Hammam Shower Cream Olio Di Argan E Fiori Di Arancio

44241/17/CBMP-QLD

1346

Công ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Viet Beauty

Rasasi

Knowledge Pour Homme Eau De Parfum

61837/18/CBMP-QLD

1347

Công ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Vũ Lộc

Lix Factor

Lix Factor Smoothing Fluid Step 2

117934/20/CBMP-QLD

1348

Công ty TNHH Trang Hà

Orlane-Sa

Orlane Thermo Lift Firming Night Care

3371/16/CBMP-QLD

1349

Công ty TNHH Trang Hà

Leonor Greyl

Leonor Greyl Serum De Soie Sublimateur / Silky Beautifying Serum Produit De Coiffage / Hair Styling Serum

3600/16/CBMP-QLD

1350

Công ty TNHH Trang Hà

Annayake

Annayake Undo Eau De Toilette Pour Homme

7881/16/CBMP-QLD

1351

Công ty TNHH Trang Hà

Annayake

Annayake Ultratime Anti – Ageing Night Cream

7882/16/CBMP-QLD

1352

Công ty TNHH Trang Hà

Annayake

Annayake Extreme Radiance Mask

7883/16/CBMP-QLD

1353

Công ty TNHH Trang Hà

Annayake

Annayake Shimmering Enhancing Fluid

7884/16/CBMP-QLD

1354

Công ty TNHH Trang Hà

Annayake

Annayake Matsuri Eau De Toilette

7885/16/CBMP-QLD

1355

Công ty TNHH Trang Hà

Annayake

Annayake An’Na Eau De Parfum

7886/16/CBMP-QLD

1356

Công ty TNHH Trang Hà

Annayake

Annayake Tomo Fresh Eau De Toilette

7887/16/CBMP-QLD

1357

Công ty TNHH Trang Hà

Annayake

Annayake Ultratime Spiralis +Eye Contour Gel Cream

7905/16/CBMP-QLD

1358

Công ty TNHH Trang Hà

Annayake

Annayake Ultratime Prime Anti-Aging Source

7973/16/CBMP-QLD

1359

Công ty TNHH Trang Hà

Annayake

Annayake Active Cleansing Foam

7974/16/CBMP-QLD

1360

Công ty TNHH Trang Hà

Annayake

Miyabi Man Eau De Toilette

53642/17/CBMP-QLD

1361

Công ty TNHH Trang Hà

Annayake

Pour Elle Eau De Parfum

53644/17/CBMP-QLD

1362

Công ty TNHH Trang Hà

Annayake

Pour Lui Eau De Toilette

53645/17/CBMP-QLD

1363

Công ty TNHH Trang Hà

Annayake

Ultratime Anti- Ageing Prime Cream

63490/18/CBMP-QLD

1364

Công ty TNHH Trang Hà

Annayake

Extreme Hydration Serum

63492/18/CBMP-QLD

1365

Công ty TNHH Trang Hà

Annayake

Ultratime Anti-Ageing Mass- Mask Gel

64513/18/CBMP-QLD

1366

Công ty TNHH Trang Hà

Orlane

Orlane Whitening Essence

95636/19/CBMP-QLD

1367

Công ty TNHH Unichem Synergy Việt Nam

Klapp

Klapp Immun – Anti-Stress Cream Pack

22630/16/CBMP-QLD

1368

Công ty TNHH Unichem Synergy Việt Nam

Klapp

Klapp X-Treme Whitening Age Stop SPF 25

27999/17/CBMP-QLD

1369

Công ty TNHH VBF

Nesti Dante

Xà Phòng Tắm Nesti Dante Il Frutteto Fig & Almond Milk (Dưỡng Chất Từ Quả Vả Và Sữa Hạnh Nhân)

29922/17/CBMP-QLD

1370

Công ty TNHH Vẻ Đẹp Francia

Petrole Hahn

Petrole Hahn Shampooing Anti-Chute Resistance

570/15/CBMP-QLD

1371

Công ty TNHH Vẻ Đẹp Francia

Petrole Hahn

Petrole Hahn Spray Anti- Chute Renforcateur

571/15/CBMP-QLD

1372

Công ty TNHH Vẻ Đẹp Sài Gòn Và Thời Trang Toàn Cầu

Ormonde Jayne

Ormonde Jayne Frangipani Eau De Parfum

91215/19/CBMP-QLD

1373

Công ty TNHH Vẻ Đẹp Sài Gòn Và Thời Trang Toàn Cầu

Ormonde Jayne

Ormonde Jayne Osmanthus Eau De Parfum

91218/19/CBMP-QLD

1374

Công ty TNHH Vẻ Đẹp Sài Gòn Và Thời Trang Toàn Cầu

Ormonde Jayne

Ormonde Jayne Ta’If Eau De Parfum

91225/19/CBMP-QLD

1375

Công ty TNHH Vẻ Đẹp Sài Gòn Và Thời Trang Toàn Cầu

Ormonde Jayne

Ormonde Jayne Champaca Eau De Parfum

91227/19/CBMP-QLD

1376

Công ty TNHH Vẻ Đẹp Sài Gòn Và Thời Trang Toàn Cầu

Ormonde Jayne

Ormonde Jayne Sampaquita Eau De Parfum

91228/19/CBMP-QLD

1377

Công ty TNHH Việt Phú Mỹ

Mediterraneu m Nostrum

Mediterraneum Nostrum – Conditioner Hydrocare

60390/18/CBMP-QLD

1378

Công ty TNHH Vin Son

Dermaceutic

C25 Cream

63376/18/CBMP-QLD

1379

Công ty TNHH Watsons (Việt Nam)

Watsons

Watsons Enriched Body Lotion Almond Oil

81901/18/CBMP-QLD

1380

Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Dương Minh

Sampar

Joyous Body Milk

64013/18/CBMP-QLD

1381

Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Janssen

Janssen Cosmetics

Vitaforce C Skin Complex

17041/16/CBMP-QLD

1382

Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Kavr

Amouage

Amouage Bracken Eau De Parfum For Man

120565/20/CBMP-QLD

1383

Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Khang Thịnh

Glamore

Amber Gold

51301/17/CBMP-QLD

1384

Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Lưu Kim

Kearr

Kearr Men Sport After Shave Balm Tonifying (Balsamo Dopo Barba Tonificante)

16941/16/CBMP-QLD

1385

Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Lưu Kim

Kearr

Kearr Men Sport Visage Cream Tonifying (Crema Viso Tonificante)

16946/16/CBMP-QLD

1386

Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Lưu Kim

Kearr

Kearr Men Sport Bath And Shower Gel Tonifying (Bagno Doccia Tonificante)

16957/16/CBMP-QLD

1387

Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Lưu Kim

Kearr

Kearr Men Sport Hips And Abdomen Tonifying (Crema Addome E Fianchi Tonificante)

16958/16/CBMP-QLD

1388

Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Mỹ Phẩm Bmex

Vittorio Bellucci Exclusive Perfume

Vernissage Dark Cristal

71765/18/CBMP-QLD

1389

Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Mỹ Phẩm Bmex

Vittorio Bellucci Exclusive Perfume

Alicante Extreme Speed

71788/18/CBMP-QLD

1390

Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Mỹ Phẩm Bmex

Vittorio Bellucci Exclusive Perfume

Vernissage Essence

71922/18/CBMP-QLD

1391

Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Mỹ Phẩm Bmex

Vittorio Bellucci Exclusive Perfume

Je T’Aime

71923/18/CBMP-QLD

1392

Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Mỹ Phẩm Bmex

Vittorio Bellucci Exclusive Perfume

L’Amour

71924/18/CBMP-QLD

1393

Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Mỹ Phẩm Bmex

Vittorio Bellucci Exclusive Perfume

Vernissage Shine Cristal

71925/18/CBMP-QLD

1394

Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Mỹ Phẩm Bmex

Vittorio Bellucci Exclusive Perfume

Queen Boutique

71927/18/CBMP-QLD

1395

Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Mỹ Phẩm Bmex

Vittorio Bellucci Exclusive Perfume

Born Holm By Night

71937/18/CBMP-QLD

1396

Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Ovan

Evoluderm

Bb Creme Light

959/15/CBMP-QLD

1397

Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Ovan

Evoluderm

Deodorant Pierre D’ Alun Deodorant Et Anti Sudoraux Orchidee

18425/16/CBMP-QLD

1398

Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Ovan

Eclipse

Eclipse Protection Invisible Cream Foundation

26957/17/CBMP-QLD

1399

Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Ovan

Arcancil

Arcancil Paris Parisian Spray Glitters

47818/17/CBMP-QLD

1400

Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Ovan

Evaflor

Evaflor Annaelle Eau De Parfum

60908/18/CBMP-QLD

1401

Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Phát Triển Việt Anh

Callibelle

Lait De Beaute Peche

30646/17/CBMP-QLD

1402

Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Phát Triển Việt Anh

Callibelle

Lait De Beaute Karite

30663/17/CBMP-QLD

1403

Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Phát Triển Việt Anh

Dollania

Dollania Huile De Beauté Parfumé À La Rose

26881/17/CBMP-QLD

1404

Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Phát Triển Việt Anh

Dollania

Dollania Eau Démaquillante Micellaire Vitaminés

26890/17/CBMP-QLD

1405

Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Phát Triển Việt Anh

Dollania

Dollania Gommage Visage Abricot

26899/17/CBMP-QLD

1406

Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Quốc Tế Đông Nam

Maystar

Maystar Oil Balance Care Mattifying Day Cream

61178/18/CBMP-QLD

1407

Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Quốc Tế Đông Nam

Maystar

Maystar Oil Balance Care Clarifying Facial Tonic

60583/18/CBMP-QLD

1408

Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Quốc Tế Đông Nam

Maystar

Maystar Oil Balance Care Cleansing Gel

60576/18/CBMP-QLD

1409

Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Quốc Tế Đông Nam

Maystar

Maystar Oil Balance Care Skin-Balancing Make-Up Remover

60520/18/CBMP-QLD

1410

Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Tổng Hợp Nam Phú

Alpa

Aviril Baby Cream

43943/17/CBMP-QLD

1411

Công ty TNHH Xuât Nhập Khẩu Tổng Hợp Ngân Hà

Kin

Kinactif Mask Nutri.Tratamiento Reparador Intensivo Cabellos Secos Y Sensibilizados

29188/17/CBMP-QLD

16/12/2019

BỘ Y TẾ - SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KHOẢN 4 ĐIỀU 4 VÀ PHỤ LỤC SỐ 01-MP THÔNG TƯ SỐ 06/2011/TT-BYT NGÀY 25 THÁNG 01 NĂM 2011 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ MỸ PHẨM

Hiệu lực 01/02/2020

12/11/2018

Chính phủ - SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ KINH DOANH THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ Y TẾ

Hiệu lực 12/11/2018

05/09/2016

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN - TỔNG CỤC HẢI QUAN - Số: 1183/GSQL-GQ1 V/v mỹ phẩm nhập khẩu của Công ty TNHH L’Oreal Việt Nam

Hiệu lực 05/09/2016

TOP
error: Content is protected !!