FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

11/06/2021

THÔNG TƯ 02/2021/TT-BCT QUY ĐỊNH VỀ QUY TẮC XUẤT XỨ HÀNG HÓA TRONG HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO GIỮA VIỆT NAM VÀ LIÊN HIỆP VƯƠNG QUỐC ANH VÀ BẮC AI-LEN DO BỘ CÔNG THƯƠNG BAN HÀNH

Hiệu lực 27/06/2021

21/05/2021

CHÍNH PHỦ ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 53/2021/NĐ-CP Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2021   NGHỊ ĐỊNH BIỂU THUẾ XUẤT KHẨU ƯU ĐÃI, BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU ƯU

Hiệu lực 21/05/2021

TOP
error: Content is protected !!