FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1582/TCHQ-TXNK
V/v phân loại mặt hàng Camera

Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2022

 

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Ngày 10/6/2016, Tổng cục Hải quan có công văn số 5451/TCHQ-TXNK hướng dẫn phân loại mặt hàng Camera và ngày 11/11/2020, Tổng cục Hải quan có công văn số 7203/TCHQ-TXNK yêu cầu các Cục Hải quan các tỉnh, thành phố hướng dẫn doanh nghiệp khai báo đầy đủ mô tả hàng hóa để tránh thiếu thông tin dẫn tới phân loại sai, không chính xác. Tuy nhiên, qua công tác rà soát trên hệ thống nghiệp vụ hải quan; kiểm tra, giám sát, trực ban trực tuyến vừa qua, Tổng cục Hải quan đã phát hiện một số trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu mặt hàng camera khai báo thiếu hoặc không chính xác thông tin hàng hóa để có cơ sở phân loại mã số, áp dụng mức thuế như không khai báo rõ camera ghi hình ảnh hay camera truyền hình, camera ghi hình ảnh dùng trong lĩnh vực phát thanh hay không… hoặc khai báo camera không có chức năng ghi hình nhưng áp mã số 8525.80.39 thuộc loại camera ghi hình ảnh, ví dụ:

– Tờ khai số 103767811451/A12/03PL ngày 06/01/2021 do Công ty TNHH Linea Aqua Việt Nam làm thủ tục tại Chi cục Hải quan Hưng Yên, với tên hàng khai báo Camera quan sát DS-2DE4225IW-DE, Nhãn hiệu: Hikvision. Hàng mới 100%, mã số khai báo: 8525.80.39

– Tờ khai số 103784643061/A12/02DS ngày 14/01/2021 do Công Ty TNHH Viễn Thông Công Nghệ á Đông tại Chi cục Hải quan chuyển phát nhanh Hồ Chí Minh, với tên hàng khai báo Camera quan sát không có chức năng ghi hình (không có khe cắm thẻ nhớ, độ phân giải 2MP, ng kính 3.6mm) hiệu Milesight, model: MS-C5375-PB, mới 100%, mã số khai báo 8525.80.39

– Tờ khai số 104050307910/A12/47D3 ngày 28/5/2021 do Công ty TNHH Sản Xuất Toàn Cầu LIXIL Việt Nam làm thủ tục tại Chi cục Hải quan Long Thành, với tên hàng khai báo Camera quan sát trong nhà [HIKVISION DS-2CD2T21G1I). Hàng mới 100%, mã số khai báo 8525.80.59.

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích đ kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư s 17/2021/TT-BTC ngày 26 tháng 02 năm 2021 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư s 14/2015/TT-BTC ;

Căn c Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/06/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 09/2019/TT-BTC ngày 15/02/2019 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại các phụ lục của Thông tư số 65/2017/TT-BTC ;

Tham khảo chú giải chi tiết Danh mục HS 2017,

1. Trường hợp mặt hàng Camera là loại chụp hình ảnh, chuyn đi thành tín hiệu điện tử và được phát như hình ảnh video đến các thiết bị bên ngoài camera để lưu giữ, điều khiển, hiển thị hình ảnh và không có bất k khả năng ghi hình ảnh trong nó, thuộc mã số 8525.80.40 – – Camera truyền hình.

2. Trường hợp mặt hàng Camera là loại chụp hình ảnh, chuyển đổi thành tín hiệu điện tử và được ghi trong camera như mt hình ảnh tĩnh hođộng. Hình ảnh được ghi lên một thiết bị lưu trữ bên trong hoặc lên các phương tiện lưu trữ khác (ví dụ, băng từ, phương tiện quang học, phương tiện bán dẫn hoặc phương tiện khác của nhóm 85.23). Chúng có thể bao gồm (i) một bộ biến đổi tín hiệu tương tự/ kỹ thuật số (ADC) và một cổng đầu ra cung cấp phương tiện để gửi hình ảnh tới các đơn vị chức năng của máy xử lý dữ liệu tự động, máy in, ti vi, hoặc các máy quan sát khác hoặc (ii) các kết nối đầu vào để chúng có thể ghi các file hình ảnh kỹ thuật số hoặc tương tự từ các máy bên ngoài vào bên trong:

– Thuộc mã số 8525.80.31, nếu là camera ghi hình ảnh sử dụng cho lĩnh vực phát thanh (used in broadcasting);

– Thuộc mã số 8525.80.39, nếu là camera ghi hình ảnh khác

– Thuộc mã số 8525.80.51, nếu là camera kỹ thuật số khác thuộc loại phản xạ ống kính đơn kỹ thuật số (DSLR)

– Thuộc mã số 8525.80.59, nếu là camera kỹ thuật số khác.

Tổng cục Hải quan yêu cầu các Cục Hải quan tỉnh, thành phố thực hiện kiểm tra, rà soát các tờ khai nhập khẩu các mặt hàng camera để phân loại theo đúng quy định. Trường hợp phát hiện việc khai báo tên hàng không đầy đủ, chính xác, phân loại không phù hợp thì xác định lại mã số, ấn định thuế và xử lý vi phạm (nếu có) theo đúng quy định, đng thời chn chỉnh, làm rõ trách nhiệm của công chức liên quan. Báo cáo kết quả thực hiện về Tổng cục Hải quan (qua Cục Thuế xuất nhập khẩu) trước ngày 31/5/2022.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– PTCT Lưu Mạnh Tưởng (để b/cáo)
;
– Vụ TTr-KT, Cục KTSTQ (để t/hiện);
– Cục Kiểm định Hải quan (để biết);
– Cục ĐTCBL (để biết);
– Lưu: VT, TXNK-PL-Toàn (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Đào Thu Hương

21/06/2023

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 3173/TCHQ-TXNK V/v thực hiện Nghị định số 26/2023/NĐ-CP và Quyết định số 15/2023/QĐ-TTg ngày 31/5/2023 về biểu thuế

Hiệu lực 21/06/2023

05/05/2023

Công văn 2114/TCHQ-GSQL năm 2023 về C/O mẫu RCEP do Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 05/05/2023

21/03/2023

Công văn 1236/TCHQ-GSQL năm 2023 về tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, giám sát đối hàng quá cảnh, hàng tạm nhập tái xuất, hàng gửi kho ngoại quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 21/03/2023

TOP
error: Content is protected !!