FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 512/GSQL-GQ1
V/v thông báo cho doanh nghiệp tình hình ùn tắc phía Trung Quốc

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2022

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan nhận được công điện số 070/TLSQ-2022 ngày 11/03/2022 của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Quảng Châu về việc mạng Trung Quốc có thông tin cơ quan quản lý chính quyền Bằng Tường, Quảng Tây, Trung Quốc khuyến cáo các doanh nghiệp Trung Quốc về tình trạng ùn tắc hàng hóa chiều Trung Quốc xuất khẩu sang Việt Nam ở khu vực cửa khẩu Hữu Nghị quan thuộc Bằng Tường; do ảnh hưởng bởi tình hình dịch bệnh ở nước ngoài, tốc độ thông quan tại cửa khẩu Hữu Nghị quan chậm, số lượng xe chờ xuất khẩu có ngày đã vượt quá 2300 xe; dự báo thời gian chờ đợi thông quan mất trên 20 ngày, các bãi đậu xe được chỉ định đã quá tải nghiêm trọng. Liên quan đến vấn đề này, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Trong khi Trung Quốc vẫn tiếp tục kiên trì chính sách phòng dịch “zero covid” và doanh nghiệp Việt Nam vẫn nhập khẩu từ Trung Quốc nhiều nguyên liệu, vật tư, linh phụ kiện sản xuất… thì tình trạng ùn tắc dẫn trên có thể ảnh hưởng đến Việt Nam. Theo đó, để giảm bớt rủi ro, thiệt hại cho doanh nghiệp, đề nghị các đơn vị thông báo tới các hiệp hội và doanh nghiệp thông tin nêu trên để doanh nghiệp chủ động phương án xuất nhập khẩu.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến để các đơn vị biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Báo Hải quan (để phối hợp);
– Website Hải quan
– Lưu: VT, GQ1 (03b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Đào Duy Tám

21/06/2023

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 3173/TCHQ-TXNK V/v thực hiện Nghị định số 26/2023/NĐ-CP và Quyết định số 15/2023/QĐ-TTg ngày 31/5/2023 về biểu thuế

Hiệu lực 21/06/2023

05/05/2023

Công văn 2114/TCHQ-GSQL năm 2023 về C/O mẫu RCEP do Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 05/05/2023

21/03/2023

Công văn 1236/TCHQ-GSQL năm 2023 về tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, giám sát đối hàng quá cảnh, hàng tạm nhập tái xuất, hàng gửi kho ngoại quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 21/03/2023

TOP
error: Content is protected !!