FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TỔNG CỤC ĐƯỜNG BỘ
VIỆT NAM

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 5893/TCĐBVN-VT
V/v yêu cầu kiểm tra, chấn chỉnh và xử lý hiện tượng “cò mồi luồng xanh” theo phản ánh của cơ quan báo chí.

Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2021

 

Kính gửi:

– Sở GTVT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
– Sở GTVT-Xây dựng Lào Cai;
– Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam; Hiệp hội vận tải hàng hóa TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng.

Qua theo dõi trên các phương tiện thông tin đại chúng, một số cơ quan báo chí và truyền hình có nêu về hiện tượng “cò mồi luồng xanh” làm dịch vụ kê khai thông tin về Giấy nhận diện xuất hiện tại một số địa phương; trong đó, có thông tin của Báo Sức khỏe và đời sống ngày 17/8/2021 phản ánh về trường hợp doanh nghiệp đăng ký “luồng xanh” 8 lần bị trả lại, nhờ dịch vụ “một phát ăn ngay” tại bài báo https://suckhoedoisong.vn/doanh-nghiep-dang-ky-luong-xanh-8-lan-bi- tra-lai-nho-dich-vu-mot-phat-an-ngay-169210817000731393.htm; thông tin trên VOV giao thông ngày 18/8/2021.

Để đảm bảo thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, chấn chỉnh, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm có liên quan đến công tác tổ chức hoạt động vận tải bằng xe ô tô trong thời gian xảy ra dịch Covid-19; Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện một số nội dung sau:

1. Sở GTVT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW, Sở GTVT-Xây dựng Lào Cai.

a) Công bố công khai, hướng dẫn đơn vị vận tải về quy trình kê khai thông tin Giấy nhận diện phương tiện để nắm rõ; trong đó, nêu rõ việc kê khai thông tin thông qua rất đơn giản và nhanh chóng thông qua phần mềm trực tuyến (không tiếp xúc với cơ quan quản lý) nên đề nghị đơn vị vận tải không thông qua trung gian hoặc “cò mồi” để tránh bị lừa và mất tiền.

b) Công bố công khai số điện thoại đường dây nóng, zalo, Email người giải quyết, tiếp nhận thông tin phản ánh của Sở Giao thông vận tải.

c) Tăng cường rà soát, kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật. Trường hợp phát hiện hiện tượng “cò mồi luồng xanh” tại địa phương thì phối hợp với cơ quan công an để kiểm tra, xử lý kịp thời.

d) Bố trí đội ngũ cán bộ để đảm bảo giải quyết ngay khi các đơn vị vận tải hoàn thành việc kê khai đầy đủ, chính xác các thông tin về Giấy nhận diện theo hướng dẫn.

2. Đề nghị Sở GTVT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW, Sở GTVT-Xây dựng Lào Cai, Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam và Hiệp hội vận tải ô tô các địa phương tăng cường tuyên truyền về Giấy nhận diện phương tiện không phải là điều kiện bắt buộc khi phương tiện lưu thông vận chuyển hàng hóa, Giấy nhận diện phương tiện để nhận diện và ưu tiên cho phương tiện trong quá trình tổ chức, điều tiết giao thông khi xảy ra dịch Covid-19. Phương tiện vận tải hàng hóa có hay không có Giấy nhận diện đều được phép vận chuyển hàng hóa khi đáp ứng các điều kiện về phòng, chống dịch Covid-19.

3. Đề nghị các Hiệp hội tăng cường hướng dẫn, tuyên truyền cho đơn vị vận tải về trình tự kê khai thông tin Giấy nhận diện phương tiện có mã QR Code để đơn vị hiểu và thực hiện về quy trình đơn giản và thuận tiện này; yêu cầu đơn vị vận tải tuyệt đối không thông qua dịch vụ để tránh tình trạng bị lừa đảo, gây thiệt hại về kinh tế và bức xúc cho đơn vị, chủ phương tiện. Trường hợp đơn vị vận tải cần có hướng dẫn chi tiết đề nghị liên hệ ngay với Sở GTVT địa phương để được hỗ trợ, giải quyết.

Tổng cục ĐBVN đề nghị các Sở GTVT khẩn trương thực hiện, đề nghị các Hiệp hội phối hợp tuyên truyền đến các đơn vị vận tải./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– Bộ GTVT (để b/cáo);
– Thứ trưởng Lê Đình Thọ (để b/cáo);
– VP Ủy ban ATGT QG (
để b/cáo);
– Tổng Cục 
trưởng (để b/cáo);
– Vụ Vận tải, Thanh 
tra Bộ;
– Vụ PC-TT; Vụ KHCN, MT&HTQT;
– Lưu: Văn thư, Vận tải.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 

Phan Thị Thu Hiền

23/09/2021

CÔNG VĂN 9907/BGTVT-VT NĂM 2021 TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ 26/CT-TTG DO BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI BAN HÀNH

Hiệu lực 23/09/2021

25/08/2021

CÔNG VĂN 6102/TCĐBVN-KHCN,MT&HTQT NĂM 2021 TRIỂN KHAI VẬN HÀNH PHẦN MỀM KÊ KHAI THÔNG TIN GIẤY NHẬN DIỆN CHO PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI HÀNG HÓA DO TỔNG CỤC ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM BAN HÀNH

Hiệu lực 25/08/2021

TOP
error: Content is protected !!