FORGOT YOUR DETAILS?

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số: 7839/TCHQ-TXNK
V/v tạm dừng thực hiện TB số 6912/TB-TCHQ về phân loại mặt hàng Collagen Gold

Hà Nội, ngày 12 tháng 08 năm 2016

 

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Ngày 21/7/2016, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo số 6912/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với mặt hàng có tên khai báo “Thực phẩm chức năng, tinh chất collagen; COLLAGEN GOLD; 30ml; hàng mới 100%; nhà sx Menard Nhật bản” tại 10059205440/A11 ngày 15/10/2015 đăng ký tại Chi cục HQ cửa khẩu cảng Hải Phòng KV 1 - Cục Hải quan TP. Hải Phòng do Công ty TNHH Thương mại Thiên Thủy Mộc nhập khẩu thay thế cho Thông báo 4491/TB-TCHQ ngày 23/5/2016 của Tổng cục Hải quan.

Tuy nhiên, sau khi ban hành Thông báo số 6912/TB-TCHQ dẫn trên thì nhận được nhiều ý kiến phản hồi khác nhau về mã số hàng hóa. Để bổ sung cơ sở, lập luận cho việc phân loại mặt hàng phức tạp, Tổng cục Hải quan thấy cần xin thêm ý kiến Tổ chức Hải quan thế giới (WCO) về vấn đề này.

Vì vậy, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị tạm dừng thực hiện Thông báo số 6912/TB-TCHQ ngày 21/7/2016 nêu trên, thực hiện việc phân loại mặt hàng Collagen Gold và các mặt hàng có bản chất là chế phẩm thực phẩm dạng lỏng có chứa collagen, chiết xuất thực vật, đường, vitamin, hương liệu,... có công dụng làm đẹp da, chống lão hóa, đóng gói (trong chai hoặc túi) các dung tích: 30ml, 50ml, 70ml,... có thể uống được ngay theo hướng dẫn tại công văn số 3863/TCHQ-TXNK ngày 09/5/2016 của Tổng cục Hải quan.

Sau khi nhận được ý kiến của WCO và có đủ cơ sở để khẳng định kết quả phân loại, Tổng cục Hải quan sẽ có văn bản hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên; 
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Chi cục HQ CK cảng Hải Phòng KV 1- Cục HQ TP. Hải Phòng;
- Cục Kiểm định Hải quan và các Chi cục Trực thuộc (để t/hiện);
- Công ty TNHH Thương mại Thiên Thủy Mộc 
(đ/c: số 35 Tuệ Tĩnh, p. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội)
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Đương (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

09/02/2018

Tổng Cục Hải quan - V/v phân loại, xử lý thuế mặt hàng Collagen Gold

Hiệu lực 09/02/2018

23/06/2017

Tổng cục Hải quan - V/v phân loại mặt hàng “Buonavit Baby” và “Buona Energia Oro”

Hiệu lực

09/05/2016

Tổng cục Hải quan - V/v phân loại mặt hàng là đồ uống có chứa collagen

Hiệu lực

TOP
error: Content is protected !!