FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

06/04/2021

Bộ Công Thương - VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC CÁC MẶT HÀNG NHẬP KHẨU (KÈM THEO MÃ HS) THỰC HIỆN KIỂM TRA CHUYÊN NGÀNH THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG

Hiệu lực 06/04/2021

02/02/2018

THE GOVERNMENT ——– SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM Independence – Freedom – Happiness ————— No. 15/2018/ND-CP Hanoi, February 02, 2018 DECREE ELABORATION OF SOME ARTICLES OF THE LAW OF FOOD SAFETY Pursuant to the Law on Government organization dated June 19, 2015;

Hiệu lực 02/02/2018

12/01/2021

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ - PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN CẢI CÁCH MÔ HÌNH KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG, KIỂM TRA AN TOÀN THỰC PHẨM ĐỐI VỚI HÀNG HÓA NHẬP KHẨU

Hiệu lực 12/01/2021

02/02/2018

Chính phủ - QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT AN TOÀN THỰC PHẨM

Hiệu lực 02/02/2018

20/12/2021

Bộ Y Tế - BAN HÀNH DANH MỤC THỰC PHẨM, PHỤ GIA THỰC PHẨM VÀ DỤNG CỤ, VẬT LIỆU BAO GÓI, CHỨA ĐỰNG THỰC PHẨM ĐÃ ĐƯỢC XÁC ĐỊNH MÃ SỐ HÀNG HÓA THEO DANH MỤC HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU VIỆT NAM PHỤC VỤ CHO KIỂM TRA NHÀ NƯỚC VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM ĐỐI VỚI THỰC PHẨM NHẬP KHẨU

Hiệu lực 02/02/2022

05/04/2018

Bộ Y Tế - BAN HÀNH DANH MỤC THỰC PHẨM, PHỤ GIA THỰC PHẨM, CHẤT HỖ TRỢ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM VÀ DỤNG CỤ, VẬT LIỆU BAO GÓI, CHỨA ĐỰNG THỰC PHẨM ĐƯỢC XÁC ĐỊNH MÃ SỐ HÀNG HÓA THEO DANH MỤC HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU VIỆT NAM

Hiệu lực HẾT HIỆU LỰC

02/02/2024

Bảng mã số HS với danh mục hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành trước thông quan thuộc quản lý của Bộ NN&PTNT

Hiệu lực 20/03/2024

20/09/2021

THÔNG TƯ 11/2021/TT-BNNPTNT VỀ BẢNG MÃ SỐ HS ĐỐI VỚI DANH MỤC HÀNG HÓA THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VÀ DANH MỤC HÀNG HÓA XUẤT, NHẬP KHẨU PHẢI KIỂM TRA CHUYÊN NGÀNH TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Hiệu lực 06/11/2021

28/12/2018

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - KIỂM TRA NHÀ NƯỚC VỀ AN TOÀN THỤC PHẨM ĐỐI VỚI THỰC PHẨM CÓ NGUỒN GỐC THỰC VẬT XUẤT KHẨU

Hiệu lực 22/02/2019

17/06/2010

LUẬT AN TOÀN THỰC PHẨM 2010 SỐ 55/2010/QH12

Hiệu lực 01/07/2011

TOP
error: Content is protected !!