FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

Quyết định 209/QĐ-BTC năm 2022 về bổ sung danh sách các cửa khẩu áp dụng tờ khai hải quan dùng cho người xuất cảnh, nhập cảnh do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Hiệu lực

23/11/2021

QUYẾT ĐỊNH 2644/QĐ-BCT NĂM 2021 VỀ ÁP DỤNG THUẾ CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ CHÍNH THỨC ĐỐI VỚI MỘT SỐ SẢN PHẨM SORBITOL CÓ XUẤT XỨ TỪ ẤN ĐỘ, IN-ĐÔ-NÊ-XI-A VÀ TRUNG HOA DO BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG BAN HÀNH

Hiệu lực 23/11/2021

08/09/2006

QUYẾT ĐỊNH 15/2006/QĐ-BTNMT BAN HÀNH DANH MỤC THIẾT BỊ LÀM LẠNH SỬ DỤNG MÔI CHẤT LẠNH CFC CẤM NHẬP KHẨU DO BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG BAN HÀNH

Hiệu lực 07/10/2006

16/10/2021

QUYẾT ĐỊNH 10906/QĐ-BGTVT NĂM 2021 Ban hành Hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải của 5 lĩnh vực (đường bộ, đường thủy nội địa, hàng hải, đường sắt, hàng không) đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19

Hiệu lực 16/10/2021

28/09/2021

QUYẾT ĐỊNH 971/QĐ-TCTK NĂM 2021 VỀ PHƯƠNG ÁN ĐIỀU TRA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU DỊCH VỤ NĂM 2022 DO TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THỐNG KÊ BAN HÀNH

Hiệu lực 28/09/2021

16/10/2021

QUYẾT ĐỊNH 1812/QĐ-BGTVT NĂM 2021 HƯỚNG DẪN TẠM THỜI VỀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI CỦA 5 LĨNH VỰC (ĐƯỜNG BỘ, ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA, HÀNG HẢI, ĐƯỜNG SẮT, HÀNG KHÔNG) ĐẢM BẢO THÍCH ỨNG AN TOÀN, LINH HOẠT, KIỂM SOÁT HIỆU QUẢ DỊCH COVID-19 DO BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI BAN HÀNH

Hiệu lực 16/10/2021

11/10/2021

QUYẾT ĐỊNH 2556/QĐ-TCHQ NĂM 2021 VỀ SỔ TAY HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NGÀNH HẢI QUAN DO TỔNG CỤC HẢI QUAN BAN HÀNH

Hiệu lực 11/10/2021

13/10/2021

QUYẾT ĐỊNH 2302/QĐ-BCT NĂM 2021 VỀ ÁP DỤNG THUẾ CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ CHÍNH THỨC ĐỐI VỚI MỘT SỐ SẢN PHẨM SỢI DÀI LÀM TỪ POLYESTER CÓ XUẤT XỨ TỪ CỘNG HÒA NHÂN DÂN TRUNG HOA, CỘNG HÒA ẤN ĐỘ, CỘNG HÒA IN-ĐÔ-NÊ-XI-A VÀ MA-LAI-XI-A DO BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG BAN HÀNH

Hiệu lực 16/10/2021

04/10/2021

Quyết định 1661/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế

Hiệu lực 04/10/2021

21/09/2021

QUYẾT ĐỊNH 2425/QĐ-TCHQ NĂM 2021 VỀ KIẾN THỨC TỔNG THỂ HƯỚNG TỚI HẢI QUAN SỐ DO TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN BAN HÀNH

Hiệu lực 21/09/2021

01/09/2021

QUYẾT ĐỊNH 2091/QĐ-BCT NĂM 2021 VỀ ĐIỀU TRA ÁP DỤNG BIỆN PHÁP CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ ĐỐI VỚI SẢN PHẨM BÀN, GHẾ CÓ XUẤT XỨ TỪ CỘNG HÒA NHÂN DÂN TRUNG HOA VÀ MA-LAI-XI-A DO BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG BAN HÀNH

Hiệu lực 01/09/2021

31/08/2021

QUYẾT ĐỊNH 2080/QĐ-BCT NĂM 2021 VỀ ÁP DỤNG CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ TẠM THỜI ĐỐI VỚI MỘT SỐ SẢN PHẨM SỢI DÀI LÀM TỪ POLYESTER CÓ XUẤT XỨ TỪ CỘNG HÒA NHÂN DÂN TRUNG HOA, CỘNG HÒA ẤN ĐỘ, CỘNG HÒA IN-ĐÔ-NÊ-XI-A VÀ MA-LAI-XI-A DO BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG BAN HÀNH

Hiệu lực 03/09/2021

24/11/2015

QUYẾT ĐỊNH số: 2588/2015/QĐ-CTN Về việc gia nhập Công ước của Liên hợp quốc về Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế

Hiệu lực 24/11/2015

04/08/2021

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 2166/QĐ-TCHQ Hà Nội, ngày 04 tháng 8 năm 2021 Tải: 2166_QD-TCHQ_484232 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH

Hiệu lực 04/08/2021

TOP
error: Content is protected !!