FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

30/12/2022

CHÍNH PHỦ - BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT CỦA VIỆT NAM ĐỂ THỰC HIỆN HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC KINH TẾ TOÀN DIỆN ASEAN - NHẬT BẢN GIAI ĐOẠN 2022 - 2028

Hiệu lực 30/12/2022

30/12/2022

Nghị định 124/2022/NĐ-CP của Chính phủ về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản giai đoạn 2022-2028

Hiệu lực 30/12/2022

27/12/2017

CHÍNH PHỦ - BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT CỦA VIỆT NAM ĐỂ THỰC HIỆN HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC KINH TẾ TOÀN DIỆN ASEAN - NHẬT BẢN GIAI ĐOẠN 2018 - 2023

Hiệu lực 01/01/2018

05/10/2017

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN - Tổng cục Hải quan - V/v hướng dẫn xử lý vướng mắc

Hiệu lực 05/10/2017

26/09/2017

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN - Tổng cục Hải Quan - V/v vướng mắc C/O

Hiệu lực 26/09/2017

08/09/2017

BỘ CÔNG THƯƠNG /CỤC XUẤT NHẬP KHẨU - V/v Vướng mắc C/O mẫu AJ có ngày khởi hành khác biệt

Hiệu lực 08/09/2017

15/08/2014

Tổng cục Hải Quan - V/v C/O mẫu AJ sửa đổi

Hiệu lực 15/08/2014

20/05/2014

Cục XNK - Bộ Công Thương - V/v vướng mắc C/O

Hiệu lực 20/05/2014

23/04/2014

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN - V/v vướng mắc C/O

Hiệu lực 23/04/2014

26/06/2013

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN - V/v vướng mắc C/O

Hiệu lực 26/06/2013

25/02/2011

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN - Tổng cục Hải Quan - V/v vướng mắc C/O mẫu AJ, JV

Hiệu lực 25/02/2011

20/07/2010

Tổng cục Hải quan - V/v Vướng mắc C/O mẫu AJ

Hiệu lực 20/07/2010

08/12/2008

Bộ Công thương - BAN HÀNH QUY CHẾ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ HÀNG HÓA MẪU AJ ĐỂ HƯỞNG CÁC ƯU ĐÃI THEO HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC KINH TẾ TOÀN DIỆN ASEAN - NHẬT BẢN

Hiệu lực 06/01/2009

01/04/2008

BẢN DICH TIẾNG VIỆT (KHÔNG CHÍNH THỨC) HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC KINH TẾ GIỮA VIỆT NAM VÀ NHẬT BẢN (AJCEP)

Hiệu lực 01/12/2008

TOP
error: Content is protected !!