FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

17/03/2022

Nghị quyết 39/NQ-CP năm 2022 về Mở Lối mở Nậm Đích/Việt Nam - Huổi Hịa/Lào do Chính phủ ban hành

Hiệu lực 17/03/2022

17/03/2022

Nghị quyết 39/NQ-CP năm 2022 về Mở Lối mở Nậm Đích/Việt Nam - Huổi Hịa/Lào do Chính phủ ban hành

Hiệu lực 17/03/2022

25/02/2022

Nghị quyết 20/NQ-CP năm 2022 về ký công hàm trao đổi với Hàn Quốc để triển khai nguyên tắc cộng gộp xuất xứ theo Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len do Chính phủ ban hành

Hiệu lực 25/02/2022

24/12/2021

NGHỊ QUYẾT 162/NQ-CP NĂM 2021 KÝ BẢN GHI NHỚ VỀ LOẠI VÀ SỐ LƯỢNG XE THƯƠNG MẠI ĐỐI VỚI VIỆC THỰC HIỆN HIỆP ĐỊNH VÀ NGHỊ ĐỊNH THƯ GIỮA VIỆT NAM - CAMPUCHIA VỀ VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ DO CHÍNH PHỦ BAN HÀNH

Hiệu lực 24/12/2021

02/12/2021

NGHỊ QUYẾT 150/NQ-CP NĂM 2021 PHÊ DUYỆT HIỆP ĐỊNH KHUNG ASEAN VỀ TẠO THUẬN LỢI VẬN TẢI HÀNH KHÁCH QUA BIÊN GIỚI BẰNG PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ (CBTP) DO CHÍNH PHỦ BAN HÀNH

Hiệu lực 02/12/2021

15/11/2021

NGHỊ QUYẾT 142/NQ-CP NĂM 2021 PHÊ DUYỆT "HIỆP ĐỊNH VẬN CHUYỂN HÀNG KHÔNG GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA CA-DẮC-XTAN " DO CHÍNH PHỦ BAN HÀNH

Hiệu lực 15/11/2021

06/10/2021

NGHỊ QUYẾT 124/NQ-CP NĂM 2021 VỀ TIẾP TỤC GIA HẠN THỜI HẠN LƯU GIỮ NHIÊN LIỆU HÀNG KHÔNG TẠM NHẬP TÁI XUẤT DO CHÍNH PHỦ BAN HÀNH

Hiệu lực 06/10/2021

06/10/2021

NGHỊ QUYẾT 131/NQ-CP NĂM 2021 PHÊ DUYỆT HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ASEAN (ATISA) DO CHÍNH PHỦ BAN HÀNH

Hiệu lực 06/10/2021

11/09/2021

NGHỊ QUYẾT 106/NQ-CP NĂM 2021 VỀ CHÍNH SÁCH THUẾ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA NHẬP KHẨU ĐỂ TÀI TRỢ PHỤC VỤ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 DO CHÍNH PHỦ BAN HÀNH

Hiệu lực 11/09/2021

28/07/2021

NGHỊ QUYẾT 29/2021/QH15 VỀ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025 DO QUỐC HỘI BAN HÀNH

Hiệu lực 11/09/2021

TOP
error: Content is protected !!