FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

25/08/2021

CÔNG VĂN 4162/TCHQ-GSQL NĂM 2021 VỀ CHỨNG TỪ TỰ CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ MẪU D DO TỔNG CỤC HẢI QUAN BAN HÀNH

Hiệu lực 25/08/2021

16/07/2021

CÔNG VĂN 3622/TCHQ-GSQL NĂM 2021 VỀ C/O MẪU D DO TỔNG CỤC HẢI QUAN BAN HÀNH Số hiệu: 3622/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Mai Xuân Thành Ngày ban hành: 16/07/2021

Hiệu lực 16/07/2021

Phụ lục II

Hiệu lực 01/10/2015

10/01/2020

Bộ Tài Chính - Văn bản hợp nhất QUY ĐỊNH VỀ XÁC ĐỊNH XUẤT XỨ HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Hiệu lực 10/01/2020

05/09/2019

BỘ TÀI CHÍNH - SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 38/2018/TT-BTC NGÀY 20/4/2018 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH QUY ĐỊNH VỀ XÁC ĐỊNH XUẤT XỨ HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Hiệu lực 21/10/2019

12/04/2019

Tổng Cục Hải quan - V/v vướng mắc khi nộp C/O không nhằm ưu đãi về thuế

Hiệu lực 12/04/2019

04/10/2016

Bộ Tài chính - V/v thời điểm nộp C/O

Hiệu lực 04/10/2016

19/06/2018

Bộ Công thương - QUY ĐỊNH VỀ VIỆC PHÂN LUỒNG TRONG QUY TRÌNH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ HÀNG HÓA ƯU ĐÃI

Hiệu lực 15/08/2018

03/04/2018

Bộ Công thương - QUY ĐỊNH VỀ XUẤT XỨ HÀNG HÓA

Hiệu lực 03/04/2018

08/04/2019

Tổng cục Hải quan - V/v nộp bổ sung C/O quá thời hạn

Hiệu lực 08/04/2019

20/04/2018

Bộ Tài chính - UY ĐỊNH VỀ XÁC ĐỊNH XUẤT XỨ HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Hiệu lực 05/06/2018

23/08/2018

Tổng cục Hải quan - V/v nộp bổ sung C/O

Hiệu lực 23/08/2018

20/12/2018

Tổng cục Hải quan - V/v vướng mắc C/O

Hiệu lực 20/12/2018

03/04/2019

BỘ CÔNG THƯƠNG CỤC XUẤT NHẬP KHẨU ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 284/XNK-XXHH V/v vướng mắc C/O Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2019   Kính gửi: Tổng cục Hải quan –

Hiệu lực 03/04/2019

11/03/2019

Tổng cục Hải quan - V/v vướng mắc C/O

Hiệu lực 11/03/2019

15/01/2019

Tổng cục Hải quan - V/v vướng mắc C/O

Hiệu lực 15/01/2019

20/12/2018

Cục GSQL về Hải quan - V/v tại ô số 7 C/O không thể hiện mã số HS

Hiệu lực 20/12/2018

16/04/2018

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN - V/v khác biệt mã số HS

Hiệu lực 16/04/2018

30/10/2018

BỘ CÔNG THƯƠNG - QUY ĐỊNH THỰC HIỆN CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ HÀNG HÓA THEO CHẾ ĐỘ ƯU ĐÃI THUẾ QUAN PHỔ CẬP CỦA LIÊN MINH CHÂU ÂU, NA UY, THỤY SỸ VÀ THỔ NHĨ KỲ

Hiệu lực 14/12/2018

08/03/2018

Chính phủ - QUY ĐỊNH CHI TIẾT LUẬT QUẢN LÝ NGOẠI THƯƠNG VỀ XUẤT XỨ HÀNG HÓA

Hiệu lực 08/03/2018

19/10/2017

Thủ tướng Chính phủ - VỀ TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN VÀ KHAI THÁC HIỆU QUẢ CÁC HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO ĐÃ CÓ HIỆU LỰC

Hiệu lực 19/10/2017

31/12/2015

TỔNG CỤC HẢI QUAN - VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY TRÌNH KIỂM TRA, XÁC ĐỊNH XUẤT XỨ HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Hiệu lực 31/12/2015

18/09/2012

Bộ Công thương - V/v nộp bổ sung C/O quá thời hạn hiệu lực

Hiệu lực 18/09/2012

TOP
error: Content is protected !!