FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

06/10/2022

Công văn 4204/TCHQ-GSQL năm 2022 về thủ tục hải quan đối với hàng hóa viện trợ nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 06/10/2022

02/11/2022

Công văn 4619/TCHQ-CNTT năm 2022 bổ sung thủ tục trên Hệ thống cung cấp Dịch vụ công trực tuyến do Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 02/11/2022

18/08/2022

Công văn 3431/TCHQ-GSQL năm 2022 về giải quyết thủ tục cho phương tiện vận tải cá nhân Việt Nam ra nước ngoài du lịch do Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 18/08/2022

09/09/2022

Công văn 3733/TCHQ-GSQL năm 2022 về thực hiện thủ tục nhập khẩu trang thiết bị y tế theo Nghị định 98/2021/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 9/9/2022

24/10/2022

Thông báo 4451/TB-TCHQ năm 2022 về kết quả xác định trước mã số đối với Opulent Single-Layered Film do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 24/10/2022

24/03/2022

Công văn 995/TCHQ-GSQL năm 2022 về khai sai mã loại hình trên tờ khai hải quan của loại hình gia công, sản xuất xuất khẩu, chế xuất do Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 24/03/2022

04/10/2022

Công văn 4128/TCHQ-GSQL năm 2022 về tờ khai xác nhận viện trợ khi nhập khẩu hàng hóa phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 do Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 04/10/2022

17/10/2022

Công văn 4344/TCHQ-TXNK năm 2022 về hàng hóa nhập khẩu để xây dựng doanh nghiệp chế xuất do Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 17/10/2022

11/08/2022

Công văn 2359/BVTV-ATTPMT năm 2022 thực hiện bổ sung thông tin đăng ký xuất khẩu sang Trung Quốc của GACC theo Lệnh 248 do Cục Bảo vệ thực vật ban hành

Hiệu lực 11/08/2022

29/09/2022

Công điện 871/CĐ-TTg năm 2022 về chấn chỉnh, xử lý hành vi tiêu cực liên quan hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, thông quan hàng hóa tại các cửa khẩu biên giới đất liền do Thủ tướng Chính phủ điện

Hiệu lực 29/09/2022

24/10/2022

Quyết định 2317/QĐ-TCHQ năm 2022 về Quy trình quản lý nợ thuế và khoản thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 24/10/2022

30/06/2022

Quyết định 1243/QĐ-TCHQ năm 2022 về Quy chế tuyên truyền, phổ biến pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho người khai hải quan, doanh nghiệp trong lĩnh vực hải quan do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 30/06/2022

11/10/2021

QUYẾT ĐỊNH 2556/QĐ-TCHQ NĂM 2021 VỀ SỔ TAY HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NGÀNH HẢI QUAN DO TỔNG CỤC HẢI QUAN BAN HÀNH

Hiệu lực 11/10/2021

21/09/2021

QUYẾT ĐỊNH 2425/QĐ-TCHQ NĂM 2021 VỀ KIẾN THỨC TỔNG THỂ HƯỚNG TỚI HẢI QUAN SỐ DO TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN BAN HÀNH

Hiệu lực 21/09/2021

04/08/2021

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 2166/QĐ-TCHQ Hà Nội, ngày 04 tháng 8 năm 2021 Tải: 2166_QD-TCHQ_484232 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH

Hiệu lực 04/08/2021

18/05/2021

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 1357/QĐ-TCHQ Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2021 Tải văn bản tại đây  1357_QD-TCHQ_474672 QUYẾT

Hiệu lực 01/06/2021

09/04/2021

CV1643TCHQ2021

Hiệu lực 09/04/2021

25/08/2021

CÔNG VĂN 4162/TCHQ-GSQL NĂM 2021 VỀ CHỨNG TỪ TỰ CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ MẪU D DO TỔNG CỤC HẢI QUAN BAN HÀNH

Hiệu lực 25/08/2021

16/07/2021

CÔNG VĂN 3622/TCHQ-GSQL NĂM 2021 VỀ C/O MẪU D DO TỔNG CỤC HẢI QUAN BAN HÀNH Số hiệu: 3622/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Mai Xuân Thành Ngày ban hành: 16/07/2021

Hiệu lực 16/07/2021

22/09/2021

CÔNG VĂN SỐ: 4553/TCHQ-GSQL CỦA TỔNG CỤC HẢI QUAN NĂM 2021 VỀ VIỆC TRÊN C/O MẪU E ĐỨNG TÊN NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Hiệu lực 22/9/2021

22/09/2021

CÔNG VĂN SỐ: 4553/TCHQ-GSQL CỦA TỔNG CỤC HẢI QUAN NĂM 2021 VỀ VIỆC TRÊN C/O MẪU E ĐỨNG TÊN NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Hiệu lực 22/9/2021

TOP
error: Content is protected !!