FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

21/06/2022

Công văn 2423/TCHQ-TVQT về thông báo giá bán ấn chỉ bán thu tiền đối với Tem rượu nhập khẩu năm 2022 do Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 21/06/2022

22/06/2022

Công văn 2453/TCHQ-TXNK năm 2022 thực hiện Nghị định 21/2022/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 22/06/2022

17/06/2022

Công văn 2380/TCHQ-GSQL năm 2022 thực hiện Nghị định 102/2020/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 17/06/2022

09/06/2022

Công văn 2153/TCHQ-TXNK năm 2022 về thu phí xuất khẩu cà phê do Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 09/06/2022

13/06/2022

Công văn 2285/TCHQ-GSQL năm 2022 về tăng cường công tác quản lý xe ô tô nhập khẩu/tạm nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại do Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 13/06/2022

23/05/2022

Công văn 151/CTPN-KT năm 2022 thông báo cấp phát giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) do Cục Công tác phía Nam ban hành

Hiệu lực 23/05/2022

02/06/2022

Công văn 5070/BTC-CST năm 2022 về phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển do Bộ Tài chính ban hành

Hiệu lực 02/06/2022

27/05/2022

Công văn 1836/TCT-TTKT năm 2022 về tăng cường công tác quản lý thuế đối với xe ô tô, xe gắn máy nhập khẩu, tạm nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại do Tổng cục Thuế ban hành

Hiệu lực 27/05/2022

02/06/2022

Thông báo 2030/TB-TCHQ năm 2022 về kết quả xác định trước mã số đối với Dầu cá dạng lỏng do Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 02/06/2022

03/06/2022

Công văn 2054/TCHQ-GSQL năm 2022 về sử dụng hóa đơn điện tử cho hàng hóa xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 03/06/2022

11/10/2021

QUYẾT ĐỊNH 2556/QĐ-TCHQ NĂM 2021 VỀ SỔ TAY HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NGÀNH HẢI QUAN DO TỔNG CỤC HẢI QUAN BAN HÀNH

Hiệu lực 11/10/2021

21/09/2021

QUYẾT ĐỊNH 2425/QĐ-TCHQ NĂM 2021 VỀ KIẾN THỨC TỔNG THỂ HƯỚNG TỚI HẢI QUAN SỐ DO TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN BAN HÀNH

Hiệu lực 21/09/2021

04/08/2021

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 2166/QĐ-TCHQ Hà Nội, ngày 04 tháng 8 năm 2021 Tải: 2166_QD-TCHQ_484232 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH

Hiệu lực 04/08/2021

18/05/2021

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 1357/QĐ-TCHQ Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2021 Tải văn bản tại đây  1357_QD-TCHQ_474672 QUYẾT

Hiệu lực 01/06/2021

09/04/2021

CV1643TCHQ2021

Hiệu lực 09/04/2021

25/08/2021

CÔNG VĂN 4162/TCHQ-GSQL NĂM 2021 VỀ CHỨNG TỪ TỰ CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ MẪU D DO TỔNG CỤC HẢI QUAN BAN HÀNH

Hiệu lực 25/08/2021

16/07/2021

CÔNG VĂN 3622/TCHQ-GSQL NĂM 2021 VỀ C/O MẪU D DO TỔNG CỤC HẢI QUAN BAN HÀNH Số hiệu: 3622/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Mai Xuân Thành Ngày ban hành: 16/07/2021

Hiệu lực 16/07/2021

22/09/2021

CÔNG VĂN SỐ: 4553/TCHQ-GSQL CỦA TỔNG CỤC HẢI QUAN NĂM 2021 VỀ VIỆC TRÊN C/O MẪU E ĐỨNG TÊN NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Hiệu lực 22/9/2021

22/09/2021

CÔNG VĂN SỐ: 4553/TCHQ-GSQL CỦA TỔNG CỤC HẢI QUAN NĂM 2021 VỀ VIỆC TRÊN C/O MẪU E ĐỨNG TÊN NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Hiệu lực 22/9/2021

TOP
error: Content is protected !!