FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

15/10/2021

CÔNG VĂN 4884/TCHQ-GSQL NĂM 2021 VỀ GIA HẠN THỜI HẠN LƯU GIỮ NHIÊN LIỆU CUNG ỨNG HÀNG KHÔNG KINH DOANH TẠM NHẬP TÁI XUẤT DO TỔNG CỤC HẢI QUAN BAN HÀNH

Hiệu lực 15/10/2021

11/10/2021

CÔNG VĂN 4797/TCHQ-KTSTQ NĂM 2021 THỰC HIỆN CÔNG TÁC KIỂM TRA SAU THÔNG QUAN TRONG BỐI CẢNH DỊCH BỆNH COVID 19 DO TỔNG CỤC HẢI QUAN BAN HÀNH

Hiệu lực 11/10/2021

11/10/2021

CÔNG VĂN 4798/TCHQ-TXNK NĂM 2021 THỰC HIỆN CÔNG TÁC BÁO CÁO VƯỚNG MẮC PHÂN LOẠI HÀNG HÓA DO TỔNG CỤC HẢI QUAN BAN HÀNH

Hiệu lực 11/10/2021

04/10/2021

CÔNG VĂN 4717/TCHQ-TXNK NĂM 2021 THỰC HIỆN MIỄN THUẾ NHẬP KHẨU THEO QUYẾT ĐỊNH 1921/QĐ-BTC DO TỔNG CỤC HẢI QUAN BAN HÀNH

Hiệu lực 04/10/2021

30/09/2021

QUYẾT ĐỊNH 1921/QĐ-BTC NĂM 2021 BỔ SUNG MẶT HÀNG ĐƯỢC MIỄN THUẾ NHẬP KHẨU TẠI DANH MỤC CÁC MẶT HÀNG ĐƯỢC MIỄN THUẾ NHẬP KHẨU PHỤC VỤ PHÒNG, CHỐNG DỊCH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO CHỦNG MỚI CỦA VIRUS CORONA GÂY RA KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH 155/QĐ-BTC DO BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH

Hiệu lực 30/09/2021

10/09/2021

CÔNG VĂN SỐ: 4363/TCHQ-TXNK NĂM 2021 VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỦ TỤC CỦA BỘ Y TẾ TRÊN CƠ CHẾ MỘT CỬA QUỐC GIA

Hiệu lực 10/09/2021

15/09/2021

CÔNG VĂN SỐ 4551/TCHQ-CNTT NĂM 2011 VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA QUỐC GIA

Hiệu lực 15/09/2021

21/09/2021

CÔNG VĂN 4539/TCHQ-TXNK NĂM 2021 THỰC HIỆN QUẢN LÝ VIỆC HOÀN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG DO TỔNG CỤC HẢI QUAN BAN HÀNH

Hiệu lực 21/09/2021

15/09/2021

CÔNG VĂN 4440/TCHQ-GSQL NĂM 2021 TRIỂN KHAI CÔNG TÁC QUẢN LÝ, GIÁM SÁT HÀNG HÓA DO TỔNG CỤC HẢI QUAN BAN HÀNH

Hiệu lực 15/09/2021

15/09/2021

CÔNG VĂN 4428/TCHQ-PC NĂM 2021 VỀ KHÔNG XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH DO ẢNH HƯỞNG CỦA DỊCH BỆNH COVID-19 DO TỔNG CỤC HẢI QUAN BAN HÀNH

Hiệu lực 15/09/2021

11/10/2021

QUYẾT ĐỊNH 2556/QĐ-TCHQ NĂM 2021 VỀ SỔ TAY HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NGÀNH HẢI QUAN DO TỔNG CỤC HẢI QUAN BAN HÀNH

Hiệu lực 11/10/2021

21/09/2021

QUYẾT ĐỊNH 2425/QĐ-TCHQ NĂM 2021 VỀ KIẾN THỨC TỔNG THỂ HƯỚNG TỚI HẢI QUAN SỐ DO TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN BAN HÀNH

Hiệu lực 21/09/2021

04/08/2021

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 2166/QĐ-TCHQ Hà Nội, ngày 04 tháng 8 năm 2021 Tải: 2166_QD-TCHQ_484232 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH

Hiệu lực 04/08/2021

18/05/2021

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 1357/QĐ-TCHQ Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2021 Tải văn bản tại đây  1357_QD-TCHQ_474672 QUYẾT

Hiệu lực 01/06/2021

09/04/2021

CV1643TCHQ2021

Hiệu lực 09/04/2021

25/08/2021

CÔNG VĂN 4162/TCHQ-GSQL NĂM 2021 VỀ CHỨNG TỪ TỰ CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ MẪU D DO TỔNG CỤC HẢI QUAN BAN HÀNH

Hiệu lực 25/08/2021

16/07/2021

CÔNG VĂN 3622/TCHQ-GSQL NĂM 2021 VỀ C/O MẪU D DO TỔNG CỤC HẢI QUAN BAN HÀNH Số hiệu: 3622/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Mai Xuân Thành Ngày ban hành: 16/07/2021

Hiệu lực 16/07/2021

22/09/2021

CÔNG VĂN SỐ: 4553/TCHQ-GSQL CỦA TỔNG CỤC HẢI QUAN NĂM 2021 VỀ VIỆC TRÊN C/O MẪU E ĐỨNG TÊN NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Hiệu lực 22/9/2021

22/09/2021

CÔNG VĂN SỐ: 4553/TCHQ-GSQL CỦA TỔNG CỤC HẢI QUAN NĂM 2021 VỀ VIỆC TRÊN C/O MẪU E ĐỨNG TÊN NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Hiệu lực 22/9/2021

TOP
error: Content is protected !!