FORGOT YOUR DETAILS?

10/09/2019

Tổng cục Hải Quan - V/v bàn giao máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng nhập khẩu

Hiệu lực 10/09/2019

21/08/2019

V/v kiểm soát máy móc, thiết bị, dây chuyền đã qua sử dụng nhập khẩu

Hiệu lực 21/08/2019

09/02/2018

Tổng Cục Hải quan - V/v phân loại, xử lý thuế mặt hàng Collagen Gold

Hiệu lực 09/02/2018

12/08/2016

Tổng Cục Hải quan - V/v tạm dừng thực hiện TB số 6912/TB-TCHQ về phân loại mặt hàng Collagen Gold

Hiệu lực 12/08/2016

23/06/2017

Tổng cục Hải quan - V/v phân loại mặt hàng “Buonavit Baby” và “Buona Energia Oro”

Hiệu lực

09/05/2016

Tổng cục Hải quan - V/v phân loại mặt hàng là đồ uống có chứa collagen

Hiệu lực

13/05/2014

Tổng cục Hải quan - V/v phân loại mặt hàng nước hồng sâm Korean Red Ginseng

Hiệu lực

30/05/2019

Tổng cục Hải quan - V/v áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm thép

Hiệu lực 30/05/2019

20/04/2019

Tổng cục Hải quan - V/v địa điểm kiểm tra thực tế hàng hóa

Hiệu lực 23/04/2019

09/04/2019

Tổng cục Hải quan - V/v khai báo tờ khai tái xuất

Hiệu lực 09/04/2019

20/05/2019

Tổng cục Hải quan - V/v tăng cường công tác kiểm tra xuất xứ đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc nhưng trên nhãn hàng hóa thể hiện “Made in VietNam”

Hiệu lực 20/05/2019

13/11/2014

Tổng cục Hải quan - V/v ghi nhãn hàng hóa xuất khẩu

Hiệu lực 13/11/2014

01/06/2018

Tổng cục Hải quan - V/v phân loại “điều hòa không khí, loại đặt sàn”

Hiệu lực 01/06/2018

14/05/2015

TỔNG CỤC HẢI QUAN - VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY TRÌNH KIỂM TRA SAU THÔNG QUAN

Hiệu lực 15/05/2015

10/07/2015

TỔNG CỤC HẢI QUAN - VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY TRÌNH THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Hiệu lực 15/08/2015

01/06/2018

Tổng cục Hải quan - V/v phân loại “điều hòa không khí, loại đặt sàn”

Hiệu lực 01/06/2018

05/11/2018

Tổng cục Hải quan - V/v thực hiện Nghị định 74/2018/NĐ-CP và Thông tư số 41/2018/TT-BGTVT

Hiệu lực 05/11/2018

13/03/2019

Tổng cục Hải quan - V/v chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu để gia công

Hiệu lực 13/03/2019

22/02/2019

Tổng cục Hải quan - V/v hướng dẫn chuyển đổi mục đích sử dụng hàng hóa của DNCX

Hiệu lực 22/02/2019

01/03/2019

Tổng cục Hải quan - V/v triển khai thông tư 136/2018/TT-BTC

Hiệu lực 01/03/2019

29/01/2019

Tổng cục Hải quan - V/v kiến nghị của Công ty Sản xuất Thương mại Tam Hữu

Hiệu lực 29/01/2019

23/11/2018

Tổng cục Hải quan - V/v kiến nghị của Công ty Sản xuất Thương mại Tam Hữu

Hiệu lực 23/11/2018

02/11/2017

Tổng cục Hải quan - V/v phân loại mặt hàng khai báo “Thực phẩm bảo vệ sức khỏe dạng lỏng”

Hiệu lực 02/11/2017

07/08/2017

Tổng cục Hải quan - V/v phân loại vải không dệt

Hiệu lực 07/08/2017

30/01/2019

TỔNG CỤC HẢI QUAN - VỀ VIỆC THỰC HIỆN ĐỒNG BỘ, QUYẾT LIỆT CÁC GIẢI PHÁP TẠO THUẬN LỢI THƯƠNG MẠI, CHỐNG THẤT THU TRONG TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019

Hiệu lực 30/01/2019

01/02/2019

Tổng cục Hải quan - V/v thủ tục hải quan đối với hoạt động sửa chữa, bảo hành, bảo dưỡng có thu phí và gia công giản đơn

Hiệu lực 01/02/2019

20/11/2017

Tổng cục Hải quan - V/v thực hiện Luật Thuế XK, thuế NK, Nghị định số 134/2016/NĐ-CP

Hiệu lực 20/11/2017

14/09/2015

TỔNG CỤC HẢI QUAN - BAN HÀNH QUY TRÌNH THẨM ĐỊNH ĐIỀU KIỆN CÔNG NHẬN DOANH NGHIỆP ƯU TIÊN, ÁP DỤNG CHẾ ĐỘ ƯU TIÊN, QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP ƯU TIÊN THEO QUY ĐỊNH TẠI THÔNG TƯ 72/2015/TT-BTC

Hiệu lực 14/09/2015

28/06/2018

TỔNG CỤC HẢI QUAN - VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY TRÌNH PHÂN LOẠI HÀNG HÓA, ÁP DỤNG MỨC THUẾ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU NHẬP KHẨU

Hiệu lực 28/06/2018

15/01/2019

Tổng cục Hải quan - V/v thời hạn thực hiện quy định NK máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng

Hiệu lực 15/01/2019

15/01/2019

Tổng cục Hải quan - V/v: Vướng mắc kiểm tra thực tế hàng hóa

Hiệu lực 15/01/2019

01/02/2019

Tổng cục hải quan - V/v: Xác định trị giá hải quan

Hiệu lực 01/02/2019

21/11/2018

Cục thuế xuất nhập khẩu - V/v khoản điều chỉnh cộng TGHQ

Hiệu lực 21/11/2018

20/09/2018

Tổng cục Hải quan - V/v chi phí vận tải và các chi phí có liên quan đến việc vận chuyển

Hiệu lực 20/09/2018

20/06/2018

Tổng cục Hải quan - V/v chi phí vận tải và các chi phí có liên quan đến việc vận chuyển

Hiệu lực 20/06/2018

08/03/2018

Tổng cục Hải quan - V/v phí CIC, DO, vệ sinh container

Hiệu lực 08/03/2018

22/03/2017

Cục thuế xuất nhập khẩu - V/v vướng mắc về phí CIC

Hiệu lực 22/03/2017

25/10/2016

Tổng cục Hải quan - V/v phí CIC

Hiệu lực 25/10/2016

13/02/2017

Tổng cục Hải quan - V/v vướng mắc đối với hàng SXXK

Hiệu lực 13/02/2017

15/01/2019

Tổng cục Hải quan - V/v vướng mắc kiểm tra thực tế hàng hóa

Hiệu lực 15/01/2019

18/10/2017

Tổng cục Hải quan - V/v ban hành Chú giải bổ sung SEN 2017

Hiệu lực 18/10/2017

TOP
error: Content is protected !!